Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Informacje na temat zasobów

Dzięki scentralizowanemu zarządzaniu informacjami na temat zasobów Twoje dane są zawsze aktualne

Pełny przegląd i dokładna znajomość zainstalowanej bazy przyrządów stanowi solidne fundamenty odpowiedniego utrzymania ruchu oraz optymalizacji urządzeń i instalacji przemysłowej. Odpowiednie i aktualne informacje pozwolą Ci dokonać optymalizacji procesów, zmniejszyć koszty oraz zwiększyć wydajność całego zakładu.

©Endress+Hauser

Odpowiednie informacje we właściwym czasie

Niezależnie od tego czy potrzebujesz informacji na temat części zamiennych, chcesz prześledzić zapis kluczowych zdarzeń dla danego urządzenia czy potrzebujesz monitorować kluczowe procesy instalacji, aktualne informacje są zawsze łatwo dostępne. Narzędzia sieciowe umożliwiają zarządzanie informacjami w dowolnym czasie i miejscu. W połączeniu z oprogramowaniem do zarządzania bazą zainstalowanych urządzeń (plant asset management) i wyspecjalizowanymi usługami, możesz usprawnić wszystkie codzienne czynności związane z utrzymaniem ruchu zakładu przemysłowego.

Korzyści

  • Aktualna dokumentacja wszystkich zainstalowanych urządzeń

  • Skrócenie czasu przestojów dzięki efektywnej kontroli pracy instalacji przemysłowej

  • Kompletne informacje pozwalają odpowiednio planować np. czynności konserwacyjne

  • Pełna przejrzystość gwarantuje bezpieczeństwo i zwiększenie jakości produkcji

  • Zachowanie zgodności ze standardami i gotowość do audytów dzięki dostępowi do aktualnych raportów i certyfikatów

Do pobrania