Średniej skali monitoring energii pary wodnej

Monitorowanie sprawności kotłów parowych opłaca się

Roczne zużycie paliwa przez typowy kocioł parowy wielokrotnie przewyższa wydatki poniesione na jego zakup. Nakłady inwestycyjne na zakup kotła z łatwością mogą być pięciokrotnie niższe od rocznych kosztów zużytego paliwa. W związku z tym, różnica sprawności kotła wynosząca zaledwie kilka punktów procentowych skutkuje znacznymi oszczędnościami zużycia paliwa. Nasz inteligentne rozwiązanie do monitoringu energii pary wodnej pozowli zwiększyć wydajność Twojego kotła.

Sprawność kotła

Najważniejszym czynnikiem przyczyniającym się do obniżki kosztów jest monitorowanie zużycia paliwa lub sprawności kotła. Uwzględnia ona sprawność wymiennika ciepła, jak również straty na promieniowanie, konwekcję i straty wskutek wydmuchu.

Korzyści:

  • Przejrzystość zużycia paliwa/pary

  • Identyfikacja/ilościowe określenie i alokacja strat w systemie

  • Benchmark kotłów, odbiorników i optymalizacja ich użycia

  • Benchmark kotłów, odbiorników i optymalizacja ich użycia

  • Minimalizacja kosztów konserwacji/przestojów

  • Sprawdzenie nakładów inwestycyjnych


Określenie obciążenia roboczego/wydajności kotła odpowiadającego najwyższej sprawności

Bilans i wycieki pary wodnej,

Duża ilość energii jest tracona w systemach pary wodnej wskutek niewłaściwej izolacji lub wycieków na wrzecionach zaworów, złączkach, regulatorach ciśnienia, złączach przewodów i uszkodzonych naczyniach kondensacyjnych. Bilans masy poprzez pomiar w różnych punktach instalacji pary niesie następujące korzyści:

  • Szybkie wykrywanie przecieków

  • Określenie optymalnej częstotliwości konserwacji i uzasadnienie wydatków

  • Identyfikacja słabych punktów izolacji

  • Ilościowe określenie i zmniejszenie strat kondensatu a tym samym oszczędność energii, zmniejszenie ilości wody uzupełniającej i środków chemicznych

Jednostkowe zużycie energii

Alokacja zużycia energii do konkretnych obszarów i procesów jest jednym z kluczowych elementów dla systemów zarządzania energią (np. ISO 50001) i warunkiem przejrzystego prowadzenia rachunku kosztów. Optymalizacji procesów produkcyjnych wymaga również dokładnych pomiarów zużycia powietrza na jednostkę wyrobu. Dane te są również przydatne do oszacowania śladu węglowego.

Kocioł parowy - parametry

©Endress+Hauser
Monitoring energii pary wodnej ©Byworth Boilers
Monitoring energii pary wodnej ©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Monitoring energii pary wodnej ©Endress+Hauser
Monitoring energii pary wodnej ©Endress+Hauser
Monitoring energii pary wodnej ©Endress+Hauser

Do pobrania