Systemy zarządzania energią dla instalacji elektrycznych

Identyfikacja możliwych oszczędności w systemie elektroenergetycznym

Rosnące ceny energii elektrycznej i bardziej rygorystyczne przepisy środowiskowe powodują, że zapotrzebowanie na energię staje się głównym tematem w każdym przedsiębiorstwie przemysłowym. Mimo, że przeciętne oszczędności w systemach napędzanych elektrycznie wynoszą 25-30%, w firmach często nie optymalizuje się parku maszynowego. Nasze Inteligentne rozwiązanie dla systemu zarządzania energią instalacji elektrycznych pomoże w osiągnięciu Ci Twoich celów.

Sprawność silników

Analiza całkowitych kosztów eksploatacji silnika elektrycznego wskazuje, że największą część stanowią koszty energii. Dlatego inwestycja w silniki o wyższej sprawności lub w napędy falownikowe charakteryzuje się bardzo szybkim zwrotem. Dla ilościowego określenia rzeczywistego zużycia energii elektrycznej i oszczędności związanych z wymianą silnika, istotne są aktualne dane dotyczące wielkości zużycia.

Sprawność elektryczna

Identyfikacji potencjalnych oszczędności służy wartość sprawności elektrycznej. Sprawność elektryczna to stosunek użytecznej mocy wyjściowej do całkowitej mocy wejściowej. Oprócz czynników energetycznych, sprawność elektryczna jest pomocna dla:

 • oceny stanu i długości okresu użytkowania,

 • określenia optymalnego punktu pracy,

 • uniknięcia uszkodzeń dzięki ciągłemu monitorowaniu,

 • uniknięcia konieczności instalowania pomp o zbyt wysokiej mocy,

 • eliminacji przepływu obejściowego dla celów sterowania,

 • instalacji silników o wyższej sprawności,

 • rozdzielenia przepływu na kilka pomp w przypadku zmiennego zapotrzebowania.

Obciążenie systemu i faz

Często konieczna jest adaptacja/rozbudowa urządzeń produkcyjnych. Często instalowane są urządzenia jednofazowe, co prowadzi do różnic obciążenia faz. Dla identyfikacji i kompensacji asymetrycznego obciążenia faz, konieczne jest monitorowanie sieci energetycznej, pozwalające na:

 • ocenę/eksploatację instalacji elektrycznej przy symetrycznym obciążeniu faz,

 • identyfikację asymetryczności obciążenia,

 • podejmowanie decyzji, kiedy/czy można instalować dodatkowe urządzenia elektryczne,

 • uniknięcie usterki systemu/nieplanowanych przestojów.

Instalacja elektryczna - parametery

©Endress+Hauser
Inzynierowie w czasie dyskusji nad planem ©Endress+Hauser
Dwie osoby w zakładzie przemysłowym ©Endress+Hauser
Dwie osoby w zakładzie przemysłowym ©Endress+Hauser
Zasilanie energii przez maszt energii elektrycznej ©Endress+Hauser
Maszt energii elektrycznej ©Endress+Hauser

Do pobrania