Inteligentne rozwiązania energetyczne dla zakładów oczyszczania ścieków

Optymalizuj zużycie energii i nie spłukuj pieniędzy wraz z wodą

Operatorzy i właściciele zakładów oczyszczania ścieków są poddawani rosnącej presji zapewniania niezawodnego i bezpiecznego działania zakładów przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów na stałym poziomie lub ich obniżaniu. Operatorzy zakładów zajmują się szczególnie problemem wzrastających kosztów energii. Zakłady oczyszczania ścieków mają zwykle ogromne możliwości oszczędzania energii. Warunkiem wstępnym podjęcia efektywnych działań jest znajomość charakterystyki procesów zachodzących w poszczególnych obszarach zakładu.

Wydajność napowietrzania

W wielu zakładach 50% zużywanej energii elektrycznej służy do zasilania systemu napowietrzania.
Poza tym zwykle nieznana jest wydajność dmuchawy. Monitorowanie spadku ciśnienia, przepływu powietrza i zużycia energii pozwala ocenić:

  • wydajność dmuchawy,

  • zanieczyszczenie elementów układu napowietrzania i konieczność czyszczenia sygnalizowaną alarmem,

  • skuteczność strategii sterowania napowietrzaniem.

Wydajność pompy

Pompy są zwykle zbyt duże lub nie działają w sposób optymalny. Do wykrycia słabej wydajności pomp i zapewnienia ich konserwacji w odpowiednim czasie przydaje się wzorcowanie kluczowego wskaźnika wydajności (KPI) w oparciu o zużycie energii elektrycznej, wartości przepływu i ciśnienia.

Wytwarzanie energii elektrycznej

Zwiększenie wytwarzania energii elektrycznej jest zwykle łatwiejsze i mniej kosztowne niż podejmowanie środków służących jej oszczędności. Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), na przykład stosunek gazu do ChZT lub sprawność elektryczna i cieplna elektrociepłowni, to parametry zasadnicze dla optymalizacji i weryfikacji wytwarzania energii elektrycznej lub kwantyfikacji wyników kofermentacji. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na fakt, iż konieczne jest skoncentrowanie się nie tylko na pojedynczych procesach, ale monitorowanie całego systemu, aby możliwe było wykrycie efektów interakcji.

Konieczność indywidualnej analizy

Przejrzyste dane na temat wykorzystania energii stanowią podstawę skutecznej gospodarki energetycznej zakładu oczyszczania ścieków i przydają się ich operatorom, osobom podejmującym decyzje i organom publicznym.
Zdefiniuj odpowiednie kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), które pomogą ocenić:

  • wydajność zakładu,

  • wydajność pompy,

  • wydajność napowietrzania,

  • jednostkowe zużycie energii.

Inteligentne, skalowalne rozwiązania energetyczne dla zakładów oczyszczania ścieków ©Endress+Hauser

Do pobrania