Średniej skali monitoring energii sprężonego powietrza

Obniż koszty dzięki poprawionej wydajności systemu

Instalacje sprężonego powietrza to skomplikowane systemy, które często są cały czas rozbudowywane. Ciągły monitoring instalacji sprężonego powietrza z użyciem kluczowych wskaźników efektywności (KPI) sprawia, że operatorzy, nadzór i kierownictwo zakładu posiadają aktualne informacje do konstruktywnego zarządzania energią. Ponieważ 85% całkowitych kosztów eksploatacji instalacji sprężonego powietrza stanowią koszty energii, to inwestycja w system monitoringu szybko się zwróci. Pomożemy Ci w osiągnięciu Twoich celów z naszym inteligentnym rozwiązaniem do monitoringu enerii sprężonego powietrza.

Efektywność sprężarki

Kluczem do oceny sprawności sprężarek jest zużycie energii elektrycznej na jednostkę powietrza. Jest to podstawą do:

  • Porównania pracy sprężarek i optymalizacji ich wykorzystania

  • Optymalizacji systemu sterowania/charakterystyki obciążenia

  • Oceny systemu/poprawy charakterystyk eksploatacyjnych

Oprócz obliczeń sprawności, zużycie energii w czasie pracy pod obciążeniem i na biegu jałowym ma znaczny wpływ na koszty energii. Innym ważnym parametrem dla efektywności systemu jest ciśnienie.

Bilansowanie instalacji i nieszczelności

W typowym zakładzie nieszczelności stanowią 20-30% całkowitej zdolności produkcji sprężonego powietrza. W dobrze utrzymanych systemach straty można zredukować do 10%. Mierząc przepływy powietrza w różnych punktach systemu można użyć bilansu do obliczenia strat w czasie oraz:

  • Wykryć i usunąć nieszczelności

  • Uniknąć strat podczas pracy

  • Uniknąć długich czasów pracy sprężarek

  • Skrócić serwis i długie nieplanowane postoje

  • Uniknąć konieczności stosowania sprężarek o większej wydajności

Zużycie powietrza

Alokacja zużycia energii do konkretnych obszarów i procesów jest jednym z kluczowych elementów dla systemów zarządzania energią (np. ISO 50001) i warunkiem przejrzystego prowadzenia rachunku kosztów. Optymalizacja procesów produkcyjnych wymaga również dokładnych pomiarów zużycia powietrza na jednostkę wyrobu. Dane te są również przydatne do oszacowania śladu węglowego.

System sprężonego powietrza - parametry

©Endress+Hauser
Kompresor do aplikacji sprężonego powietrza ©Endress+Hauser
Wyciek sprężonego powietrza ©Endress+Hauser
Wyciek ©Endress+Hauser
Monitorowanie systemu z menadżerem danych dla uzyskania zwizualizowanych wartości procesowych ©Endress+Hauser
Serwisant przy urządzeniu monitorującym wyciek sprężonego powietrza ©Endress+Hauser
Czyszczenie ciśnieniowe w produkcji żywności ©Endress+Hauser
Bezpośredni pomiar przepływu masy w instalacji sprężonego powietrza z t-mass 65I ©Endress+Hauser

Do pobrania