Średniej skali monitoring energii układów grzewczych

Ciągłe monitorowanie instalacji ogrzewania obniża koszty energii

Istnieje bardzo wiele procesów i technologii ogrzewania specyficznych dla branży wymagających indywidualnego podejścia i środków do oceny i poprawy parametrów eksploatacyjnych systemu. Kotły i urządzenia grzewcze to zwykle duże źródła strat energii wskutek niskiej sprawności spalania, niewłaściwej obsługi i złej konserwacji. Najprostszym sposobem oszacowania strat jest pomiar sprawności.

1. Sprawność systemu ogrzewania

Monitorując parametry takie, jak przepływ paliwa, powietrza spalania, temperatury spalin lub szybkości przekazywania ciepła, można oszacować sprawność wytwarzania ciepła. Korzyści:

  • Identyfikacja, ilościowe określenie i alokacja strat w systemie, np. wskutek pracy palnika na biegu jałowym lub na częściowym obciążeniu

  • Benchmark kotłów, odbiorników i optymalizacja ich użycia

  • Minimalizacja kosztów konserwacji i przestojów

  • Ilościowe określenie środków takich, jak podgrzewanie powietrza spalania

2. Jednostkowe zużycie energii

Alokacja zużycia energii do konkretnych obszarów i procesów jest jednym z kluczowych elementów dla systemów zarządzania energią (np. ISO 50001) i warunkiem przejrzystego prowadzenia rachunku kosztów.Dokładny pomiar zużycia energii ogrzewania na jednostkę lub m³ produktu rocznie jest również niezbędny do oszacowania sprawności systemu i optymalizacji procesów produkcyjnych. Pozwala to na określenie wielkości obciążeń cieplnych, które mają znaczący wpływ na koszty. Dane te są również przydatne do oszacowania śladu węglowego.

System ogrzewania - parametry

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Działanie Memograph M RSG40 ©Endress+Hauser
Inzynier z widokiem na zakład ©Endress+Hauser
Działanie Memograph M RSG40 ©Endress+Hauser

Do pobrania