Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

System poboru i analizy próbek wody i pary (SWAS)

Modułowy system poboru, chłodzenia i analizy próbek, do monitorowania czynnika w obiegach wodno-parowych kotłów energetycznych.

Panele poboru próbek (SWAS) są wyposażone w sprawdzoną aparaturę do chłodzenia, redukcji ciśnienia i stabilizacji parametrów próbek wody i pary podawanych do analizy fizykochemicznej, zarówno on-line, jak i laboratoryjnej. Ciągły monitoring parametrów reżimu chemicznego pracy bloku energetycznego i systemów ciepłowniczych jest warunkiem koniecznym dla zapewnienia ich nieprzerwanej i bezpiecznej pracy, przede wszystkich ochrony przed korozją i wytrącaniem się osadów mineralnych na elementach instalacji. Dzięki modułowej budowie, systemy SWAS mogą być z łatwością skalowane odpowiednio do wymagań kontrolowanych urządzeń i układów cieplnych.

Modułowe systemy poboru próbek w obiegach wodno-parowych (SWAS) ©Endress+Hauser

Cechy i korzyści

©Endress+Hauser
 • Dłuższa żywotność instalacji i niższe koszty eksploatacji dzięki ciągłej analizie kluczowych parametrów wody i pary

 • Elastyczna konfiguracja,dostosowana do parametrów mierzonych mediów.

 • Samoczynna diagnostyka i weryfikacja bez przerywanie pracy urządzeń

 • Bezpieczny pobór próbki, chłodzenie, regulacja przepływu

 • System inteligentnej sensoryki Memosens i cyfrowa platforma przetwarzania sygnałów Liquiline

Wybierz sprawdzony układ przygotowania próbki

W zależności od zadania pomiarowego możliwość dostarczenia różnych układów przygotowania próbek wody i pary. Wybór odpowiedniego sposobu przygotowania próbki zależy od ciśnienia, temperatury oraz liczby parametrów, które mają być zmierzone jak również zastosowanych standardów bezpieczeństwa. Oczywiście, na życzenie dostępne są panele do przygotowania próbek wykonane na indywidualne zamówienie. Doświadczony personel techniczny firmy Endress+Hauser udziela wsparcia klientom przy dokonywaniu najlepszych doboru urządzeń pomiarowych dla danego procesu.

Układy przyjazne dla obsługi i serwisowania

Analiza sygnałów z czujników analitycznych odbywa się w wielokanałowych przetwornikach pomiarowych Liquiline o zunifikowanej konstrukcji i obsłudze. Współpracują one z inteligentnymi czujnikami Memosens, które mogą być kalibrowane off-line w laboratorium, i tym samym minmalizują i upraszczają prace konserwacyjne. Platforma Liquilina zapewnie również komunikację cyfrową zarówno do z czujnikami jak i z systemami sterowania, oraz ciągłą weryfikację układu pomiarowego z wykorzystwaniem funkcji diagnostycznych czujników Memosens.

Pomiary wielokanałowe i wieloparametrowe

 • pH/potencjał redoks

 • Przewodność elektrolityczna: za kolumną kationitową, różnicowa, po odgazowaniu

 • Śladowy tlen rozpuszczony

 • Krzemionka, jony sodowe

 • Mętność

 • jony amonowe, jony fosforanowe

Inne parametry dostępne na życzenie

Zastosowania

Panele systemy poboru i analizy próbek wody i pary (SWAS) służą do kontroli chemicznego reżimu pracy obiegów wodno-parowych w energetyce zawodowej i przemysłowej:

 • Bloki parowe w elektrowniach zawodowych

 • Układy odzysknicowe bloków gazowo-parowych

 • Bloki ciepłownicze w energetyce zawodowej i przemysłowej

 • Kotłownie zakładowe i komunalne

Typowe punkty pomiarowe dla analizy ciągłej:

 • woda zasilająca kotła

 • woda kotłowa

 • para wodna nasycona

 • para świeża (przegrzana)

 • Kondensat z turbiny parowej

Układy analityczne SWAS mogą być stosowane również w strefach zagrożenia wybuchem.

 • Produkty podstawowe

 • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty standardowe

 • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty zaawansowane

 • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty specjalistyczne

 • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Do pobrania