Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Automatyzacja punktów do pomiaru poziomu pH oraz Redoks

Automatyczne czyszczenie, weryfikacja, kalibracja i płukanie elektrod pH oraz Redoks

Automatyzacja punktu do pomiaru wartości pH znacznie ułatwia eksploatację elektrod: przeglądy są ograniczone do planowanej wymiany elektrod oraz uzupełniania buforów kalibracyjnych i środków czyszczących. Wszystkie inne zadania są wykonywane automatycznie przez system pomiarowy, co gwarantuje wysoką spójność pomiarową, często niemożliwą do uzyskania przy pracach ręcznych. Personel zakładu ma dzięki temu więcej czasu na inne zadania związane z procesem i nie musi już tak często spędzać czasu przy trudno dostępnych i potencjalnie niebezpiecznych punktach pomiarowych pH i Redoks.

Zautomatyzowane systemy pomiarowe pH i Redoks gwarantują niezawodność, bezobsługowość, dokładność i powtarzalność pomiaru. ©Endress+Hauser

Zautomatyzowane systemy pomiarowe pH i Redoks gwarantują niezawodność, bezobsługowość, dokładność i powtarzalność pomiaru.

W jakich sytuacjach warto zautomatyzować punkt pomiarowy pH lub Redoks?

 • Czujniki wymagają częstego czyszczenia i/lub wzorcowania.

 • Miejsce pomiaru jest trudno dostępne.

 • W lokalizacji punktu pomiarowego panują szkodliwe warunki pracy.

 • Proces wymaga powtarzalnego i dokładnego pomiaru poziomu pH.

 • Proces wymaga częstego wykonywania pomiarów w regularnych odstępach czasu.

 • Dokładność systemu pomiarowego musi być często sprawdzana i dokumentowana.

 • Występuje szybkie zużycie elektrod pomiarowych na skutek toksycznego lub mechanicznego działania medium .

 • Mierzone ciecze stanowią zagrożenia dla życia lub zdrowia personelu utrzymania ruchu .

Korzyści

 • Rzadsze i krótsze wizyty personelu w trudnodostępnych miejscach lub obszarach, w których panują skrajne bądź szkodliwe warunki.

 • Ręczne prace konserwacyjne są ograniczone do planowanej wymiany elektrod pH i Redoks oraz uzupełniania zbiorników buforów i roztworu do czyszczenia.

 • Zautomatyzowany proces czyszczenia zwiększa dostępność i okres użytkowania elektrody, w szczególności w żrących lub toksycznych mediach procesowych.

 • Zautomatyzowane procedury wzorcowania poprawiają niezawodność, dokładność i powtarzalność pomiaru.