Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Załadunek i rozładunek cystern drogowych lub kolejowych

Wysoka dokładność, powtarzalność i przepustowość instalacji automatycznych wydań lub przyjęć poprawiają rentowność działalności

Produkty rafinacji ropy naftowej są ze sobą mieszane w dokładnych proporcjach, aby spełnić specyficzne wymagania kontrahentów. Zwykle do paliw silnikowych są również dozowane indywidualne dodatki. Proces blendowania i dozowania odbywa się metodą inline tzn. przez bezpośrednie podawanie do rurociągu. Jeśli wziąć pod uwagę zmieniającą się w zależności od warunków otoczenia gęstość paliwa, to okazuje się, że mamy do czynienia z ogromnym wyzwaniem w zakresie dokładności i powtarzalności wydań lub przyjęć paliw. Jak wobec tego poprawić rentowność obrotu paliwami?

Załadunek i rozładunek cystern drogowych lub kolejowych ©Endress+Hauser
Projekt instalacji do załadunku lub rozładunku ©Endress+Hauser
Załadunek i rozładunek cystern drogowych lub kolejowych ©Endress+Hauser

Stanowisko załadunku cystern drogowych z przepływomierzami masowymi Coriolisa Promass 83F

Doradztwo w zakresie załadunku i rozładunku cystern drogowych lub kolejowych ©Endress+Hauser
Załadunek i rozładunek cystern drogowych lub kolejowych ©Endress+Hauser
Legalizacja ponowna ©Endress+Hauser

Zyskaj przewagę konkurencyjną dzięki innowacyjności rozwiązań Endress+Hauser

Wysoka dokładność, bezpieczeństwo eksploatacji, dopuszczenie do legalizacji zgodnie z prawem w Polsce i stosowanie w procedurach szybkiego wydawania cieczy zamiast m.in. wagi najazdowej ‒ oto najważniejsze z przydatnych cech, które posiadają instalacje pomiarowe Endress+Hauser do załadunku cystern drogowych i kolejowych. Zapewniają one dokładne wydawanie lub przyjmowanie towarów i automatyczne rozliczenia finansowo-akcyzowe. System zapewnienia jakości wg ISO 9001 gwarantuje wysoką jakość naszych produktów i usług.

Korzyści

  • Poprawa jakości obsługi kontrahentów dzięki zastosowaniu skidów do automatycznych wydań lub przyjęć zgodnych z wymaganiami API (American Petroleum Institute) i dyrektywą MID (dyrektywa w sprawie przyrządów pomiarowych)

  • Zwiększasz rentowność dzięki użyciu przepływomierza masowego Coriolisa, który wyróżnia się bardzo wysoką dokładnością i stabilnością długoterminową pomiaru przepływu strumienia masy i gęstości

  • Profesjonalna realizacja projektu dzięki doświadczeniu inżynierów Endress+Hauser i ścisłej współpracy z jednostkami certyfikującymi

  • Łatwa zabudowa i uruchomienie frontu nalewczego dzięki jego dostawie w wersji zmontowanej, gotowej do użycia

  • Zmniejszasz koszty operacyjne dzięki wydłużeniu okresów między legalizacjami wtórnymi

Do pobrania