Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Systemy do kontroli bunkrowania paliwa żeglugowego

Zyskujesz transparentność i wiarygodność transakcji

Każdego dnia ogromne ilości paliwa żeglugowego są pompowane do zbiorników m.in. tankowców, frachtowców, masowców, barek śródlądowych, holowników i statków rybackich. Tradycyjne pomiary jego ilości w zbiornikach pod pokładami statków mogą być obarczone dużą niepewnością ze względu na niedokładność przeliczania objętości na masę, nieuwzględnienie zapowietrzania się paliwa oraz pojawiania się piany. Rozwiązanie Endress+Hauser do pomiaru ilości tankowanego paliwa pozwala utrzec się przed tymi problemami.

Systemy do kontroli bunkrowania paliwa żeglugowego ©iShutterstock

Maksymalna transparentność podczas bunkrowania paliwa żeglugowego

Systemy do kontroli bunkrowania paliwa żeglugowego ©Endress+Hauser

Wykrywania fazy gazowej, a także "efektu cappuccino", który może wystąpić podczas rozładunku paliwa

Systemy do kontroli bunkrowania paliwa żeglugowego ©Endress+Hauser

Maksymalna przejrzystość i wiarygodność podczas załadunku lub rozładunku paliwa na barce lub na nabrzeżu

Systemy do kontroli bunkrowania paliwa żeglugowego ©Endress+Hauser

Plombowanie przepływomierzy Promass, kontrolujących procedurę bunkrowania statku, gwarantuje transparentność

Promass - dokładne i powtarzalne serce instalacji do bunkrowania paliwa

Kontrola procesu bunkrowania paliwa żeglugowego jest oparta na sprawdzonej metodzie pomiaru masowego Coriolisa. Od wielu lat jest ona stosowana w pomiarach rozliczeniowych i akcyzowych w branży naftowo-gazowej. Przepływomierz Promass jest odporny na dynamiczne zjawiska podczas tankowania lub rozładunku i zapewnia pełną przejrzystość transakcji. System pomiarowy zapewnia kompensację obecności fazy gazowej w paliwie.

Korzyści

  • Transparentność i wiarygodność transakcji zagwarantowane dzięki dokładnemu i powtarzalnemu pomiarowi ilości tankowanego paliwa podczas bunkrowania statków

  • Większa przejrzystość dzięki jednoczesnemu monitorowaniu kilku parametrów paliwa i wykrywaniu fazy gazowej, jak również tzw. "efektu cappucciono"

  • Większa dokładność za sprawą bezpośredniego pomiaru masy, bez konieczności przeliczania jej z objętości

  • Całkowite bezpieczeństwo systemu pomiarowego, posiadającego certyfikat zgodności z dyrektywą MID (MI-005) i dopuszczonego do rozliczeń podatkowych

  • Zmniejszasz koszty operacyjne dzięki wydłużeniu okresów między legalizacjami wtórnymi