Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Instalacje pomiarowe do przyjmowania, przesyłu lub wydawania cieczy

Najlepsza alternatywa dla wagi samochodowej lub kolejowej

Wagi tensometryczne charakteryzują się niewystarczającą rozdzielczością i wysoką ceną. Na wyniki ważenia mają wpływ opady atmosferyczne, wiatr i siła wyporu powietrza. Trudności i koszty legalizacji ponownej wagi tensometrycznej zniechęcają użytkowników do inwestycji oraz narażają na stratę cennego czasu. Siegnij po skid załadunkowy lub rozładunkowy, oparty na przepływomierzu masowym Coriolisa Promass. Wysoka dokładność, powtarzalność, wielokrotnie większa przepustowość instalacji zdecydują o Twoich zyskach. Łatwa zabudowa, legalizacja i uruchomienie gotowego skidu Endress+Hauser z zatwierdzeniem typu GUM/MID to dodatkowe korzyści.

Rozwiązania pod klucz indywidualnie uzgadniane z Zamawiającym

Oferujemy rozwiązania kompleksowe - od projektu, przez wykonawstwo, aż po certyfikację. Współdziałanie sprawdzonych podzespołów, w tym m.in. dokładnie odmierzającego masę i gęstość przepływomierza Coriolisa Proline Promass F/Q, kontrolerów nalewu, zaworów cyfrowych oraz pomp, jest podstawą niezawodności. Gwarantujemy zgodność z dyrektywami MID oraz 2004/22/WE z 31.03.2004 r. ws. przyrządów pomiarowych. Konsultacje prowadzone są z udziałem urzędników certyfikujących, na miejscu przeprowadza się inżynierię pakietu rozwiązań oraz nadzór budowlany. Ostatecznie skid zostaje dopuszczony do użytku i testowania w miejscu, gdzie będzie pracował.

Korzyści

  • Łatwa zabudowa i uruchomienie frontu nalewczego dzięki jego dostawie w wersji zmontowanej, gotowej do użycia

  • Zwiększasz rentowność dzięki użyciu przepływomierza masowego Coriolisa, który wyróżnia się bardzo wysoką dokładnością i stabilnością długoterminową pomiaru przepływu strumienia masy

  • Zmniejszasz koszty operacyjne dzięki wydłużeniu okresów między legalizacjami wtórnymi

  • Przepływomierz masowy Coriolisa Promass F/Q to najlepszy, bezobsługowy i trwały zamiennik przepływomierzy owalnokołowych lub turbinkowych

  • Zgodność z dyrektywą MID oraz wymaganiami Głównego Urzędu Miar dla instalacji pomiarowych

Do pobrania