Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

PROFINET umożliwia korzystanie z inteligentnych, połączonych urządzeń.

PROFINET usprawnia procesy w Twoim zakładzie

Korzystanie z sieci PROFINET umożliwia użytkownikowi dostęp do wartości dodanej informacji, jaką zapewniają urządzenia wieloparametrowe. Jeden przewód umożliwia dostarczanie informacji na przykład o przepływie masowym, gęstości, temperaturze, ustawieniach totalizera, jak również danych diagnostycznych. Dodatkowo dzięki skróceniu czasu uruchomienia można uzyskać oszczędności rzędu 40%. Czas potrzebny na identyfikację pętli, integrację urządzenia i regulację pętli procesu można również skrócić o 25%.

Jakie są największe korzyści z używania Ethernetu przemysłowego?

Dla inżynierów:

 • Maksymalna wydajność projektowania, np. obniżenie kosztów integracji systemu.

 • Maksymalne skrócenie czasu uruchomienia, np. dzięki konfigurowaniu wszystkich urządzeń bezpośrednio z systemu.

Dla operatorów i personelu utrzymania ruchu:

 • Większa wydajność obsługi, np. dzięki zapewnieniu w czasie rzeczywistym pełniejszych danych.

 • Ulepszenie procesów konserwacyjnych, np. przez bezpośredni dostęp do diagnostyki urządzenia.

Główne zalety

 • Wszystkie urządzenia Endress+Hauser pracujące w sieci PROFINET posiadają certyfikat PI gwarantujący ich doskonałe współdziałanie.

 • Sterownik urządzenia (GSD) zapisany bezpośrednio w urządzeniu.

 • Zdefiniowane moduły i dobrze zorganizowane informacje dostępne w układzie sterowania jako tekst jawny.

 • Natychmiastowe rozpoznawanie urządzenia jako węzła sieci.

 • Zintegrowany serwer sieci Web umożliwiający diagnostykę i dostęp zdalny.

 • Wsparcie konserwacji prewencyjnej poprzez dostarczanie wiarygodnych danych diagnostycznych zgodnych z NAMUR NE 107.

 • Rejestracja danych uruchamiania zapewniająca automatyczną konfigurację podczas wymiany urządzenia.

Twoje korzyści

Serwer sieci Web:

 • Oszczędzająca czas obsługa lokalna bez dodatkowego oprogramowania.

 • Całościowy dostęp do urządzenia, diagnostyki i informacji o procesie.

 • Szybkie ładowanie i pobieranie danych potrzebnych do konserwacji i serwisu.

Prosta obsługa:

 • Zapewniająca oszczędność czasu jednolita koncepcja obsługi Endress+Hauser.

 • Optymalne możliwości zastosowania dzięki profilowanej parametryzacji.

 • Struktura menu i dostęp do urządzeń dostosowane do potrzeb użytkownika.

PROFINET zapewnia ujednolicenie sieci automatyki

©Endress+Hauser
 • Skalowalność w zakładzie.

 • Elastyczność i modułowość instalacji.

 • Nieprzerwana dostępność danych.

 • Transperentność informacji o urządzeniach przemysłowych przekazywanych z hali produkcyjnej do zarządu.

 • Zabezpieczenie inwestycji dzięki integracji sieci wszystkich procesów.

Otwartość dzięki PROFINET

©Endress+Hauser
 • Normy PN-EN 61158 i PN-EN 61784-2 zapewniają pełną, otwartą, niezależną od producenta i stabilną podstawę inwestycji.

 • Technologia ta sprawdziła się w praktyce dzięki bazie ponad 12 milionów urządzeń zainstalowanych na całym świecie.

 • Urządzenia pracujące w sieci PROFINET muszą zostać poddane próbom i certyfikacji w niezależnych laboratoriach akredytowanych przez Organizację Użytkowników PROFIBUS i PROFINET (PI).

Szczegółowe informacje: www.profinet.com

PROFINET przekształca dane w informacje

©Endress+Hauser

Do pobrania