Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

PROFIBUS - technologia sieci obiektowych dla hybrydowych systemów automatyki

Wyższa jakość produktów dzięki ekonomicznemu, bezpiecznemu i niezawodnemu przetwarzaniu danych.

PROFIBUS to standard sieci obiektowych zapewniający ciągłość komunikacji sieciowej w obrębie całej instalacji.
• Standard PROFIBUS DP: obsługa procesów szybkozmiennych i komunikacji z systemami sterowania
• Standard PROFIBUS PA: zasilanie urządzeń obiektowych i komunikacja poprzez wspólny kabel, iskrobezpieczna technika transmisji
PROFIBUS PA i DP korzystają z tego samego protokołu komunikacyjnego. Dla zagwarantowania interoperacyjności i zamienności urządzeń, przetworniki, urządzenia wykonawcze i analityczne są podzielone na klasy funkcjonalne tak, że dla urządzeń danej klasy funkcjonalność oraz sposób działania jest niezależny od producenta

Korzyści technologii PROFIBUS

Jesteśmy pionierem i wiodącym producentem urządzeń PROFIBUS - Twoja inwestycja jest w dobrych rękach:
• oszczędności dzięki małym wymiarom zabudowy, mniejszej ilości komponentów systemu i okablowania
• niższe koszty planowania, instalacji i uruchomienia
• mniej pracy przy tworzeniu dokumentacji i uzyskaniu certyfikatu Ex
• większa elastyczność, dokładność i wydajność
• wysoka dyspozycyjność instalacji dzięki efektywnej diagnostyce
• prosta wymiana urządzeń, niezależnie od wersji

Integracja urządzeń

Urządzenia PROFIBUS można zintegrować ze sterownikiem PLC za pomocą karty We/Wy PROFIBUS DP. Połączenie pomiędzy segmentami sieci DP a PA uzyskuje się wykorzystując specjalne moduły tzw. segment couplery (sprzęgacze) lub DP/PA link (łączniki) Do uruchomienia systemu wymagane są pliki konfiguracyjne urządzeń (pliki GSD).
Dla zapewnienia pełnej integracji z systemami sterowania:
• Urządzenia PROFIBUS są testowane przez niezależne laboratoria akredytowane przez organizację PROFIBUS User Organization (PNO)
• Nasze urządzenia są dodatkowo testowane ze wszystkimi systemami sterowania w typowych warunkach pracy

Obsługa i zarządzanie urządzeniami

Dostęp do danych urządzenia PROFIBUS (parametrów, statusu itd.) odbywa się za pomocą:
• aplikacji ramowych FDT, np. FieldCare: wymagany jest tzw. sterownik DTM dla każdego typu urządzenia
• narzędzi obsługujących technologię DD/EDD, np.:
• Rozwiązania do zarządzania aparaturą obiektową (AMS)
• Aplikacja Process Device Manager (PDM)
Oferujemy sterowniki DTM, DD i EDD dla wszystkich Twoich urządzeń PROFIBUS DP i PROFIBUS DA i zapewniamy pełną ich integrację z tymi narzędziami.

Field Network Engineering services

PROFIBUS technology training

A comprehensive range of technology training courses is available:

  • Based on hands-on experience, recognized in
    all industries

  • Application specific and practically orientated

  • Manufacturer independent

Details on the current training program: Technology Training

© 2011 PROFIBUS International , all rights reserved
© Endress+Hauser

Do pobrania