Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Automatyzacja procesów z wykorzystaniem technologii FOUNDATION Fieldbus

Niższe nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacji dzięki sieci obiektowej wykorzystującej wiedzę inżynierów procesowych

Technologia FOUNDATION Fieldbus zapewnia komunikację cyfrową między przyrządami dwuprzewodowymi i spełnia wszystkie wymagania nowoczesnej sieci przemysłowej. Umożliwia dostęp do informacji o urządzeniach z systemu sterowania. Zastosowanie tej technologii pozwala na optymalizację planowania i tworzenia programów utrzymania ruchu w Twoim zakładzie. Technologia FOUNDATION Fieldbus może być stosowana w strefach zagrożenia wybuchem.

Korzyści technologii FOUNDATION Fieldbus

© 2006 Fieldbus Foundation, all rights reserved

Twoje korzyści związane z technologią FOUNDATION Fieldbus:
• mniej miejsca, mniej sprzętu, mniejsze nakłady inwestycyjne
• łatwe projektowanie, szybka instalacja i uruchomienie
• pełna interoperacyjność ze wszystkimi certyfikowanymi urządzeniami FOUNDATION Fieldbus
• możliwość konfiguracji i diagnostyki wszystkich urządzeń pomiarowych
• wsparcie diagnostyki zgodnej z wytycznymi NAMUR NE107
• łatwa integracja z systemami sterowania i zarządzania zasobami

Integracja urządzeń

Urządzenia z FOUNDATION Fieldbus można zintegrować bezpośrednio z systemami DCS poprzez moduł WE/WY FOUNDATION Fieldbus H1.

Dla zapewnienia pełnej integracji z systemami DCS:

  • Urządzenia FOUNDATION Fieldbus są testowane przez niezależne laboratoria akredytowane przez organizację FF i uzyskują odpowiedni certyfikat

  • Nasze urządzenia są dopuszczone do stosowania w systemach nadrzędnych przez wszystkich głównych dostawców tych systemów

  • Nasze urządzenia są dodatkowo testowane ze wszystkimi systemami DCS w typowych warunkach pracy

Obsługa i zarządzanie urządzeniami

Dostęp do danych urządzenia z FOUNDATION Fieldbus (parametrów, statusu itd.) odbywa się za pomocą:

  • aplikacji ramowych FDT, np. FieldCare: wymagany jest tzw. sterownik DTM dla każdego typu urządzenia

  • narzędzi obsługujących technologię DD/EDD, np.:

  • Komunikatora ręcznego Field Xpert SFX350/SFX370

  • narzędzi do zarządzania aparaturą kontrolno-pomiarową, np. AMS, PRM itp.

Oferujemy sterowniki DTM, DD i EDD dla wszystkich Twoich urządzeń FOUNDATION Fieldbus i zapewniamy pełną ich integrację z tymi narzędziami.

Komunikacja cyfrowa

© Endress+Hauser
Automatyzacja procesów z wykorzystaniem Foundation Fieldbus © 2006 Fieldbus Foundation, all rights reserved
Automatyzacja procesów z wykorzystaniem Foundation Fieldbus © Endress+Hauser
Endress+Hauser - Twój zaufany partner w obszarze cyfrowej komunikacji © Endress+Hauser

Do pobrania