Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Monitoring zawartości wszystkich zbiorników w całym zakładzie

Zarządzanie zawartością zbiorników dla kilku instalacji lub w kilku zakładach z jednego miejsca

Obecnie, zwiększona konieczność redukcji kosztów i wykorzystania nowych szans biznesowych powoduje, że firmy pojawiają się w nowych regionach. Jeśli można zebrać w czasie rzeczywistym dane o stanach magazynowych z całego świata, to najlepsza szansa na wykorzystanie istniejących zapasów, jak również korzyść wynikająca z obniżki kosztów magazynowania. Aplikacja SupplyCare umożliwia uzyskanie dokładnych informacji w czasie rzeczywistym i podejmowanie ważnych decyzji dla całego przedsiębiorstwa.

Centralny monitoring zawartości wszystkich zbiorników w całym zakładzie

Oferujemy rozwiązanie umożliwiające konsolidację danych o zawartości zbiorników według regionów lub całkowitych ilości. Umożliwia to z kolei kierownictwu łańcucha dostaw podejmowanie logicznych i świadomych decyzji biznesowych i utrzymywanie maksymalnej sprawności i dokładności wszystkich instalacji na całym świecie.

mapa ©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

Do pobrania