Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Składy podatkowe

Zatwierdzenie typu i legalizacja w Głównym Urzędzie Miar zbiorników pomiarowych

Jesteśmy jedynym na rynku dostawcą systemu kontrolno-pomiarowego dla zbiorników legalizowanych lub podlegających kontroli metrologicznej, którego wszystkie elementy (m.in. sondy poziomu, ciśnienia i temperatury, pomiar gęstości, system nadrzędny) pochodzą od jednego producenta. Korzyścią dla Inwestora są najwyższa jakość, kompatybilność i bezpieczeństwo oraz wieloletnia opieka posprzedażowa. Zyskujesz odpowiednią dokładność, rozdzielczość, powtarzalność i histerezę pomiarów, wymagane prawnie w składach podatkowych. Projekt zatwierdzenia typu i legalizacji GUM zbiorników nowych lub istniejących zrealizujemy dla Ciebie pod klucz.

Składy podatkowe ©Endress+Hauser
Rafineria ©Light&Magic - shutterstock.com
Rafineria ©Endress+Hauser
Terminal Rothenburg ©Endress+Hauser
Rozliczanie zużycia paliw silnikowych ©Endress+Hauser

Rozwiązanie zgodne z wymaganiami prawnymi

Gwarantujemy wysoką dokładność i powtarzalność pomiaru, wzorcowanie fabryczne urządzeń pomiarowych oraz zatwierdzenie typu PTB/NMi do pomiarów rozliczeniowych wg wymagań Głównego Urzędu Miar i prawa podatkowego. Wszystkie elementy systemu kontrolno-pomiarowego są spójne z międzynarodowymi wymaganiami metrologicznymi OIML R85 oraz standardem API MPMS. Użycie protokołów cyfrowych Modbus RTU, Ethernet TCP/IP oraz techniki webserwera ułatwia eksploatację i obniża koszty. Usługi wykonania pod klucz zatwierdzenia typu i legalizacji zbiorników w składzie podatkowym sprawiają, że realizacja inwestycji jest komfortowa i zgodna z harmonogramem.

Korzyści

 • Dokładne, powtarzalne, wiarygodne i bezpieczne pomiary w zbiornikach na terenie składu podatkowego

 • Gwarantowana kompatybilność wszystkich elementów systemu kontrolno-pomiarowego dla zbiorników legalizowanych

 • Metrologiczne zatwierdzenie typu PTB/NMi do pomiarów rozliczeniowych GUM, raportowania URE i do celów podatkowo-akcyzowych

 • Projekt zatwierdzenia typu i legalizacji GUM zbiorników zrealizujemy dla Ciebie pod klucz

 • Zdalna diagnostyka ze stacji inżynierskiej zapewnia wysoki komfort użytkowania

 • Produkty podstawowe

 • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty standardowe

 • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty zaawansowane

 • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty specjalistyczne

 • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Do pobrania