Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Inline quality control in your food production

Ensure product quality, avoid product loss and increase plant availability

Pressure on sales, margins and product quality, combines with a shortage of skilled labor, drive food processors to look at more efficient ways to increase productivity uptime and reduce product losses. By supplementing or replacing laboratory measurement with inline measurement instrumentation, production check steps can be greatly improved, thus increasing throughput and reducing hold times as well as the risk of off-spec product.

Nasza oferta

Inline quality measurement enables processes to run with a higher level of control. Changes in the process, caused by raw materials, energy supply or operational influences, can be detected immediately. Inline quality control tracks the process every second to complement lab testing, completing the picture and facilitating continuous quality improvements. Endress+Hauser offers a wide portfolio of technologies and process instrumentation that help you:

 • Ensure product quality and protect your brand

 • Avoid product losses

 • Increase plant availability

 • Reduce raw material and energy consumption

Aplikacje pomiarowe

pH measurement

More than 30% of all quality-relevant process measurements are related to pH. While this parameter is often used to monitor taste and consistency, the primary application is to ensure the correct pH levels in acidified foods for safety purposes.

Inline ph measurement
Nasza wiedza ekspercka

Other examples include: monitoring the fermentation rate or determining when fermentation is complete, detecting trace CIP fluid contamination before packaging or bottling, monitoring the pH value to ensure the shelf life of the end product. Endress+Hauser offers a wide range of pH sensors, from glass electrodes and enamel sensor up to non-glass ISFET sensors.

 • Rely on glass sensors like the Memosens CPS171D for precise measurements and rapidly changing pH values.

 • For very sticky or viscous media such as mayonnaise, the Ceramax CPS341D enamel sensor meets the highest demands for measurement accuracy while providing optimal long-term stability and the lowest maintenance requirements.

 • The Memosens CPS77D non-glass ISFET sensor can be used with peace of mind for final pH checks or in production.

Density and concentration measurement

To monitor and control the consistent quality of a product, density must be measured accurately. To determine the concentration, the density values are converted to different units such as Brix, Baume, API, Plato or alcohol.

Inline quality control
Nasza wiedza ekspercka

The medium density can be continually (inline) monitored and controlled in a wide range of applications, drastically reducing the effort involved in regular sampling and lab analyses. Endress+Hauser offers different physical measuring principles.

 • Measure density/concentration with superior accuracy using the Proline Promass Q 300. This flowmeter is optimized for liquid applications where entrained gas is known to be present.

 • Vibronic technology offers accurate density measurement in tanks. Hygienic design and cost-effective installation with up to 5 measuring points managed by a single FML621 density computer.

Color and turbidity measurement

Color and turbidity measurement are essential for quality and taste in edible oil, beverages, beer, wine and molasses. They are use in a wide variety of applications such as effluent monitoring, removing turbid substances in raw oil, product loss detection in dairies or simple phase separation.

Monitoring the color and turbidity in food production
Nasza wiedza ekspercka

Ensuring each of these applications and processes requires permanent monitoring of the critical parameters color and turbidity. Endress+Hauser offers a wide range of optical sensors dedicated to the specific application need.

 • Precise inline color measurement in liquids in the visible region of the electromagnetic spectrum using our OUSAF22 color sensor, which measures the slightest color changes to ensure superior end product quality.

 • The OUSTF10 inline turbidity sensor is used for measuring suspended solids, emulsions and immiscible fluids in process liquids.

 • The OUSAF11 hygienic absorption sensor is used for phase separation or for ensuring that the right grade of milk is present. Also suitable for the immediate detection of product in CIP solutions and effluent or media leaking into chiller water lines.

Conductivity measurement

Conductivity measurement can provide early detection of contamination from improperly flushed lines or leaking valves. This facilitates early identification of the source of the issue and prevents contaminated products.

Inline measurement sensor
Nasza wiedza ekspercka

Endress+Hauser provides reliable and accurate instruments for all measurement ranges and conditions, such as CIP cycles or hygienic processes. Benefit from a wide range of sensors and transmitters.

 • Where speed of response or highest accuracy is needed, the Indumax CLS54D digital conductivity sensor is unmatched in the market.

 • Choose the compact conductivity device Smartec CLD18 for applications where the toroidal measurement is needed and an embedded transmitter is of advantage.

 • Use the Memosens CLS82D digital 4-electrode conductivity sensor for hygienic applications that need to cover a broad measuring range such as phase separation or fermentation.

Chemical composition measurement: Raman spectroscopy

Inline Raman spectroscopy measurements provide in-depth chemical composition knowledge about your process without the need to collect a sample for laboratory analysis. Raman spectroscopy can monitor multiple aspects of product quality with a single probe, around the clock, thus enabling in-process corrections and faster product release.

Measure chemical composition with Raman spectroscopy
Nasza wiedza ekspercka

Incorporation of Process Analytical Technology (PAT) tools, such as Raman spectroscopy, into the process during early stages of process development helps deliver consistent product and process quality. With our proven reliability, repeatability, and compliance support, we have over 30 years of customer success in process improvements after implementing Kaiser Raman.

Process insights

Click through these process maps and learn in detail where you can implement inline quality control in your processes. See the relevant critical process parameters and discover our product offering for specific measuring points.

Elektroda szklana ze złączem Memosens dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, biochemicznego i kosmetycznego

Ceragel CPS71D, elektroda pH do wymagających procesów i higienicznych zastosowań
 • Odporna na silne kwasy, zasady i media o dużym ładunku substancji organicznych

 • Możliwość stosowania w instalacjach czyszczenia CIP i sterylizacji parą (SIP) w autoklawach, zachowuje wysoką dokładność

 • Żel nie zawierający akryloamidu, ani materiałów pochodzenia zwierzęcego

 • Żel nie zawierający akryloamidu, ani materiałów pochodzenia zwierzęcego

 • Możliwość zaplanowania czynności konserwacyjnych dzięki wbudowanej pamięci procesowej czujnika

 • Zmniejszone koszty operacyjne dzięki skróceniu czasu przestoju i wydłużonej żywotności czujnika

Czujnik absorpcyjny bliskiej podczerwieni/światła widzialnego do kontroli barwy i czystości produktu

OUSAF22 służy do kontroli barwy i czystości produktu w strefach zagrożenia wybuchem i w procesach higienicznych.
 • Dokładny pomiar barwy i czystości: wyższa jakość produktu

 • Szybki i bezpośredni pomiar inline, bez kosztownego poboru próbek

 • Wynik pomiaru wg znormalizowanych skal barwnych (APHA/Hazen itd.)

 • Czujnik o małych wymaganiach konserwacyjnych, stabilna praca i długi okres eksploatacji

 • Doskonała selektywność filtrów zapewnia najwyższą liniowość

 • Możliwość stosowania w instalacjach czyszczenia CIP, sterylizacji parą (SIP)

 • Dopuszczenie do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

Wort boiling process in a brewery. Inline quality control of the parameter color and pH, take a closer look.

Ekonomiczna metoda wyznaczania gęstości cieczy i stężenia roztworu oraz rozpoznawania rodzaju cieczy w instalacji

Przelicznik gęstości FML621
 • Możliwość pomiaru w zbiornikach i rurociągach - dowolna orientacja montażowa

 • Szeroki wybór przyłączy technologicznych - dopasowujesz czujnik do swoich wymagań montażowych

 • Jeden przelicznik FML621 służy do obsługi aż do 5 różnych punktów pomiarowych - zmniejszasz koszty inwestycji

 • Brak elementów ruchomych czujnika Liquiphant - zyskujesz bezobsługowość i wysoką trwałość

 • Funkcja zabezpieczenia przed suchobiegiem pompy lub przepełnieniem zbiornika

 • FML621 wykonuje szereg obliczeń (np. masa produktu, korekcja hydrostatycznego pomiaru poziomu, gęstość referencyjna itd.)

 • Wbudowany rejestrator danych: wsparcie podczas czynności diagnostycznych

Innowacyjny przepływomierz z kompaktowym przetwornikiem do wymagających zastosowań.

Zdjęcie przepływomierza Proline Promass Q 300 / 8Q3B z przyłączami kołnierzowymi i kompaktowym przetwornikiem
 • Najwyższa jakość pomiaru — wyjątkowa dokładność pomiaru masowego natężenia przepływu, objętościowego natężenia przepływu i gęstości

 • Optymalne parametry pracy dla cieczy zawierających gaz — technologia wzbudzania wieloczęstotliwościowego (MFT)

 • Mniej punktów pomiarowych w instalacji — pomiar wieloparametrowy (przepływ, gęstość, temperatura)

 • Niewielka przestrzeń montażowa — nie wymaga prostych odcinków dolotowych i wylotowych

 • Pełny dostęp do informacji o procesie i diagnostycznych — liczne wejścia/wyjścia i elementy komunikacyjne dające możliwość tworzenia dowolnych kombinacji

 • Mniejsza złożoność — możliwość tworzenia dowolnych kombinacji wejść/wyjść

 • Zintegrowana diagnostyka i weryfikacja — Technologia Heartbeat

System do pomiaru przewodności metodą indukcyjną dla aplikacji higienicznych i sterylnych

Smartec CLD134 to system pomiaru przewodności w aplikacjach higienicznych, zapewniający najwyższe bezpieczeństwo i jakość procesu.
 • Unikalna konstrukcja higieniczna wykluczająca ryzyko zanieczyszczenia produktu

 • Wszystkie stosowne certyfikaty wymagane w aplikacjach higienicznych

 • Potwierdzona biokompatybilność zgodnie z USP dla klasy VI

 • Zgodność z rozporządzeniem WE nr 2023/2006 w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej i 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

 • Możliwość stosowania w instalacjach czyszczenia (CIP) i sterylizacji parą (SIP)

 • Wysoka trwałość dzięki hermetycznie szczelnej, bezspoinowej konstrukcji

Preparation and mixing of softdrinks. Density, conductivity and color are important parameters for quality - they all can be controlled with inline measurement.

Elektroda szklana ze złączem Memosens dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, biochemicznego i kosmetycznego

Ceragel CPS71D, elektroda pH do wymagających procesów i higienicznych zastosowań
 • Odporna na silne kwasy, zasady i media o dużym ładunku substancji organicznych

 • Możliwość stosowania w instalacjach czyszczenia CIP i sterylizacji parą (SIP) w autoklawach, zachowuje wysoką dokładność

 • Żel nie zawierający akryloamidu, ani materiałów pochodzenia zwierzęcego

 • Żel nie zawierający akryloamidu, ani materiałów pochodzenia zwierzęcego

 • Możliwość zaplanowania czynności konserwacyjnych dzięki wbudowanej pamięci procesowej czujnika

 • Zmniejszone koszty operacyjne dzięki skróceniu czasu przestoju i wydłużonej żywotności czujnika

Benefit from our digital pH sensor Ceragel CPS71D in your sugar evaporation process.

Pomiar mętności i gęstości osadu metodą rozproszenia światła i gęstości optycznej

Czujnik OUSTF10 jest stosowany do pomiaru zawiesiny cząstek stałych, emulsji i cieczy niemieszających się z medium procesowym.
 • Dokładność i wysoka czułość pomiaru mętności: wyższa jakość produktu

 • Czujnik o małych wymaganiach konserwacyjnych, stabilna praca i długi okres eksploatacji

 • Filtr optyczny górnoprzepustowy NIR (opcja): minimalizacja błędów pomiarowych spowodowanych barwą medium

 • Niezawodne wykrywanie przecieków w wymiennikach ciepła

 • Możliwość stosowania w instalacjach czyszczenia CIP, sterylizacji parą (SIP)

 • Dopuszczenie do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

Discover our inline turbidity measurement in the process of edible oil neutralization.

Innowacyjny przepływomierz z kompaktowym przetwornikiem do wymagających zastosowań.

Zdjęcie przepływomierza Proline Promass Q 300 / 8Q3B z przyłączami kołnierzowymi i kompaktowym przetwornikiem
 • Najwyższa jakość pomiaru — wyjątkowa dokładność pomiaru masowego natężenia przepływu, objętościowego natężenia przepływu i gęstości

 • Optymalne parametry pracy dla cieczy zawierających gaz — technologia wzbudzania wieloczęstotliwościowego (MFT)

 • Mniej punktów pomiarowych w instalacji — pomiar wieloparametrowy (przepływ, gęstość, temperatura)

 • Niewielka przestrzeń montażowa — nie wymaga prostych odcinków dolotowych i wylotowych

 • Pełny dostęp do informacji o procesie i diagnostycznych — liczne wejścia/wyjścia i elementy komunikacyjne dające możliwość tworzenia dowolnych kombinacji

 • Mniejsza złożoność — możliwość tworzenia dowolnych kombinacji wejść/wyjść

 • Zintegrowana diagnostyka i weryfikacja — Technologia Heartbeat

Benefit from an accurate inline flow measurement with Proline Promass Q300 in the milk intake process.

Korzyści

Working together with numerous customers, our industry and application experts have achieved striking results in the implementation of inline quality control. Together we were able to ensure product quality and reduce product loss. Endress+Hauser guarantees you success from the very start. Our goal is to be a reliable partner in every aspect of your production.

 • 100%

  Permanent real-time information from your production process

 • 30%

  Reduced risk of product loss by off-spec products with the elimination of blind spots between samples.

 • Produkty podstawowe

 • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty standardowe

 • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty zaawansowane

 • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty specjalistyczne

 • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Przeglądaj naszą ofertę!

Powiązane realizacje

Inne gałęzie przemysłu