Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Rozszerz kontrolę nad jakością produkowanego piwa

Wszystkie procesy wykorzystywane do produkcji piwa muszą zapewnić stałą i wysoką jakość produktu

Piwo warzone jest przy użyciu naturalnych produktów, które mogą różnić się w zależności od roku czy zbiorów. Piwowarzy muszą reagować na tego typu zmiany, aby wyprodukować produkt o niezmiennej jakości i smaku. Aby spełnić oczekiwania klientów, konieczne jest duże doświadczenie. Na tym polega sztuka warzenia piwa.

Nasza oferta

Endress+Hauser oferuje pomoc w stabilnym prowadzeniu procesu na wysokim poziomie, dzień po dniu. Nasze najnowocześniejsze rozwiązania wspomagają proces warzenia. Nieustanna poprawa dokładności i jakości czujników procesowych wraz z wysoką powtarzalnością pomiaru pozwala na prowadzenie procesu w najbardziej efektywny sposób. Nasza oferta:

 • Stała jakość produktu

 • Wiarygodny pomiar

 • Optymalizacja zużycia surowców

 • Oszczędność energii

 • Najlepsza dyspozycyjność browaru

Aplikacje pomiarowe

Warzelnia

Należy zapewnić skuteczne przetwarzanie skrobi na cukier słodowy. Aby znaleźć odpowiedni moment w ramach określonych procesów, kluczowe są innowacyjne i dokładne technologie pomiarowe.

Monitoring w warzelni
Nasza wiedza ekspercka

Endress+Hauser oferuje najbogatsze portfolio produktów do optymalizacji wszystkich procesów w warzelni.

 • Zadbaj o najwyższą niezawodność i dokładność przy użyciu pozbawionych szkła czujników pH, takich jak CPS77D oraz wysuwnych armatur w połączeniu z technologią Memosens.

 • Aby znać rzeczywistą wydajność, wykorzystaj wieloczęstotliwościowy przepływomierz masowy Coriolisa Promass Q, który zapewnia przepływ skompensowany temperaturowo, wartość sumaryczną i sumaryczne wartości Brix lub Plato°, nawet w przy cieczach zagazowanych.

 • Polegaj na najwyższej niezawodności pomiaru poziomu w kadzi zaciernej za pomocą hydrostatycznego przetwornika poziomu Deltapilot z kompensacją temperaturową. Urządzenie w wersji rozdzielnej zapewnia łatwy dostęp.

 • Optymalizuj zużycie surowców poprzez dozowanie ciekłych dodatków oraz dekstrozy z dużą dokładnością. Przepływomierz masowy PromassF100 gwarantuje najlepszą stabilność temperaturową i precyzyjny pomiar.

Fermentacja

Celem fermentacji jest produkcja alkoholu. W zależności od stanu drożdży kontrolowany jest poziom natlenienia, dzięki czemu drożdże rozmnażają się w optymalnym tempie. Wiarygodny pomiar temperatury jest kluczowy w całym procesie, aby zapewnić jednolitą jakość każdej partii produkcyjnej.

Kontrola jakości w browarnictwie
Nasza wiedza ekspercka

Najwyższej jakości czujniki RTD w połączeniu z bardzo szybkim czasem odpowiedzi i konstrukcją higieniczną, zapewniają optymalny pomiar temperatury. Pomiar ekstraktu w kadziach fermentacyjnych za pomocą przepływomierza Coriolisa z dokładnością do 0.15 Plato° lub pomiar gęstości metodą kamertonową zapewniają stabilną fermentację dzięki ciągłej regulacji procesu.

 • Usprawnij kontrolę temperatury za pomocą iTHERMTM411.

 • Zoptymalizuj pomiar ekstraktu za pomocą naszego przepływomierza PromassQ300 lub przetwornika gęstości FML621.

Filtracja

Główne wyzwanie konwencjonalnego procesu filtracji opartego na ziemi okrzemkowej, jest związane z jej jakością , ponieważ może się ona zmieniać. Jest to proces problematyczny w obsłudze i utylizacji, ponieważ jest niebezpieczny i generuje duże ilości ścieków.

Szkło wziernikowe w filtracji piwa
Nasza wiedza ekspercka

Ciśnienie różnicowe jest powszechnie stosowanym wskaźnikiem wydajności filtra. Konwencjonalne przetworniki lub elektroniczne systemy różnicy ciśnień zapewniają rzetelny pomiar w najtrudniejszych warunkach.

 • Zwiększenie niezawodności i optymalizacja wydajności filtra dzięki elektronicznemu systemowi różnicy ciśnień DeltabarFMD71.

Wykrywanie rodzaju piwa za pomocą koloru

Browary często produkują wiele różnych rodzajów piwa. Utrzymanie jasnego obrazu produkcji w celu zapewnienia stabilnego rozlewu jest dużym wyzwaniem.

Fotometry procesowe
Nasza wiedza ekspercka

Aby zapewnić płynną produkcję i ograniczyć straty piwa, producenci muszą, w miarę możliwości, automatycznie i bezpośrednio w procesie odróżniać poszczególne typy piwa. Do pomiaru wykorzystywane są fotometry dwukanałowe, umożliwiające analizę absorbancji koloru zgodnie z wytycznymi EBC. W połączeniu z pomiarem przewodności można zidentyfikować poszczególne rodzaje piwa.

 • Polegaj na naszym czujniku optycznym OUSAF22 do precyzyjnego pomiaru barwy w linii produkcyjnej..

 • Użyj cyfrowego czujnika przewodności IndumaxCLS54D.

Optymalizacja procesu czyszczenia (CIP)

Stężenie środków czyszczących ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa żywności, ale ma również duży wpływ na zużycie detergentów i koszt oczyszczania ścieków.

Urządzenia w procesie CIP
Nasza wiedza ekspercka

Bardzo dokładny pomiar przewodności zapewnia dokładne obliczenie wymaganego stężenia. Do pomiaru poziomu agresywnych chemikaliów można zastosować różne rozwiązania w zależności od wielkości zbiornika i preferencji użytkownika.

 • Ograniczenie do minimum strat piwa podczas zmiany fazy piwo/woda dzięki bardzo szybkiej kompensacji temperatury naszych przetworników przewodności.

 • Skorzystaj z najbardziej powszechnych zasad pomiaru hydrostatycznej oraz radarowej.

Dowiedz się więcej, jak poprawić procesy warzenia

Procesy w warzelni ©Endress+Hauser

W warzelni - od doboru słodów, przez zacieranie i filtracje do gotowania brzeczki

Fermentacja i filtracja w procesie warzenia ©Endress+Hauser

Proces fermentacji i filtracji

Urządzenia pomiarowe w procesie filtracji piwa ©Endress+Hauser

Urządzenia pomiarowe w procesie filtracji piwa

Urządzenia pomiarowe w procesie dojrzewania i filtracji piwa ©Endress+Hauser

Urządzenia pomiarowe w procesie dojrzewania i filtracji piwa

Spotkaj się z ekspertem

"In my job as an Industry Manager I’m committed to helping you ensure product quality and taste. Working together, we do what it takes to further improve your quality control process."

Matthias Schützeberg

Industry Develop Manager - Food & BeverageGlobal Industry Management, Endress+Hauser Group Services AG

Korzyści

Zaufaj naszym niezawodnym urządzeniom, które dostarczają niezbędne dane do optymalizacji i śledzenia procesów oraz pozwalają na minimalizację strat produktu. Nasz doświadczony zespół inżynierów chętnie udzieli pomocy w zakresie projektowania i doboru odpowiedniej aparatury dla kluczowych punktów pomiarowych.

 • 52 tygodnie

  stabilna jakość produktu i procesów dzięki prawidłowo dopasowanej aparaturze pomiarowej

 • 30%

  mniej wody i środków chemicznych używanych w procesie CIP

 • 100%

  Zgodność z przepisami i normami branżowymi

Przeglądaj naszą ofertę!

Powiązane realizacje

Inne gałęzie przemysłu