Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Bezpieczeństwo procesów w przemyśle chemicznym i wysoka dyspozycyjność

Wiarygodne pomiary, zgodne z przepisami prawnymi zapewniają utrzymanie wydajności i efektywności

Bezpieczeństwo procesów w przemyśle chemicznym odgrywa najważniejszą rolę, szczególnie podczas pracy z materiałami niebezpiecznymi dla ludzi, środowiska i infrastruktury. Utrzymywanie zgodności z wymogami bezpieczeństwa, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości produkcji, wydajności i efektywności ekonomicznej, jest głównym wyzwaniem stojącym obecnie przed producentami z branży chemicznej.

W czym możemy pomóc?

Gama aparatury pomiarowej Endress+Hauser spełnia aktualne standardy bezpieczeństwa. Obejmuje ona przyrządy do pomiaru krytycznych parametrów skomplikowanych procesów chemicznych, takich jak ekstrakcja, reakcja, separacja i filtracja, zapewnia maksymalną kontrolę procesu przy utrzymaniu dyspozycyjności i bezpieczeństwa instalacji.

 • Najbardziej kompleksowa oferta aparatury pomiarowej opracowanej z uwzględnieniem bezpieczeństwa konstrukcji, posiadającej dopuszczenia do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem, m.in. ATEX, FM, TIIS.

 • Inteligentne czujniki spełniające wymogi bezpieczeństwa funkcjonalnego wg normy PN-EN 61508. Maksymalny poziom SIL 3 w oparciu o udokumentowane testy kontrolne.

 • Globalne doświadczenie w zakresie zapewniania bezpieczeństwa funkcjonalnego.

 • Seminaria i szkolenia dla personelu zakładu w zakresie bezpieczeństwa i spełnienia wymogów norm (m.in. ATEX, SIL, WHG).

Aplikacje pomiarowe

Dokładny pomiar w celu utrzymania czystości partii produktów

Utrzymanie stałej jakości i czystości produktu, podobnie jak zapewnienie bezpieczeństwa i wydajności procesu produkcyjnego, wymaga wiarygodnych, przejrzystych i dokładnych pomiarów krytycznych parametrów procesu.

Dokładny pomiar w celu utrzymania czystości partii produktów
Nasza wiedza ekspercka

Zastosowanie w reaktorach porcjowych przepływomierzy i przyrządów do pomiaru poziomu produkcji Endress+Hauser, wykonanych całkowicie w technice dwuprzewodowej, zapewni żądaną dokładność pomiaru, przy jednoczesnej obniżce kosztów okablowania a ponadto zapewni dodatkową ilość miejsca w korytkach kablowych:

 • Wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki iskrobezpiecznemu wyjściu sygnałowemu

 • Wykonanie iskrobezpieczne (Ex ia), posiadające międzynarodowe dopuszczenia

 • Zapobieganie przestojom instalacji dzięki szybkiemu wsparciu w podejmowaniu decyzji w razie awarii (diagnostyka zgodna z zaleceniami NAMUR NE 107)

 • Uproszczona procedura testów kontrolnych dzięki Heartbeat Technology

Sygnalizacja poziomu amoniaku w separatorze

Wzrost temperatury w zbiorniku niesie ze sobą zagrożenia, wynikające z parowania ciekłych substancji chemicznych, np. amoniaku lub alkoholi z wody. Utrzymanie odpowiedniego poziomu w zbiorniku ma krytyczne znaczenie, ale jego kontrolowanie w odpowiednich granicach wymaga bardzo zaawansowanej i precyzyjnej aparatury oraz technik pomiarowych.

Sygnalizacja poziomu amoniaku w separatorze
Nasza wiedza ekspercka

Innowacyjna sonda poziomu Levelflex FMP54 Endress+Hauser zapewnia kompensację wpływu fazy gazowej nad cieczą i jest idealnym rozwiązaniem zapewniającym precyzyjny pomiar poziomu w przypadku obecności gazów o dużej gęstości:

 • Wbudowana pamięć HistoROM do bezpiecznego zarządzania danymi ułatwia i przyspiesza uruchomienie, obsługę oraz diagnostykę punktu pomiarowego

 • Oszczędność czasu i kosztów dzięki koncepcji prostych testów kontrolnych według SIL/WHG

 • Większe bezpieczeństwo procesu dzięki ceramicznemu wypełnieniu korpusu sondy i przepustowi gazoszczelnemu wiązki elektrycznej

 • Możliwość przesyłania danych i komunikatów diagnostycznych w czasie rzeczywistym za pomocą protokołu HART

Ciągły pomiar temperatury amoniaku w zbiorniku magazynowym

W temperaturze pokojowej amoniak jest gazem toksycznym i dlatego najkorzystniej jest przechowywać go w stanie ciekłym w temperaturze -33 °C (-27.4 F). Celem uniknięcia lokalnych przegrzań, niezbędny jest pomiar temperatury zarówno cieczy w zbiorniku, jak i ścianek samego zbiornika. Ponieważ jednak dostęp do napełnionego zbiornika jest niemożliwy, niezbędne jest zastosowanie sond temperatury o solidnej konstrukcji.

Ciągły pomiar temperatury amoniaku w zbiorniku magazynowym
Nasza wiedza ekspercka

Zastosowanie czujników Endress+Hauser z technologią StrongSens w termometrach MultiSens TMS01 zapewnia optymalne bezpieczeństwo podczas magazynowania ciekłego amoniaku:

 • Większe bezpieczeństwa dzięki pomiarowi rozkładu temperatury w zbiorniku (o długości do 100 m) przy wykorzystaniu tylko jednego przyłącza procesowego

 • Niższe koszty konserwacji dzięki wyjątkowej trwałości czujników

Zwiększ bezpieczeństwo procesów chemicznych

Zapoznaj się ze schematami procesów, aby dowiedzieć się, jak wykonujemy pomiary krytycznych parametrów.

Schemat procesu w reaktorze porcjowym ©Endress+Hauser

Bezpieczniejszy pomiar przepływu w reaktorze porcjowym dzięki w pełni dwuprzewodowym przepływomierzom w wykonaniu iskrobezpiecznym.

Schemat procesu destylacji chemicznej ©Endress+Hauser

Przejrzyste pomiary procesu destylacji pozwalają uzyskać wiarygodne dane np. poziomu amoniaku.

Schemat zbiornika magazynowego substancji chemicznej ©Endress+Hauser

Obsługa kilku punktów pomiarowych przy użyciu termometrów wielopunktowych MultiSens Flex TMS01 i TMS02 (deklaracja zgodności z dyrektywą PED, ASME VIII).

Korzyści

Bezpieczeństwo procesu chemicznego i środowiska jest najważniejsze dla wszystkich. Właśnie dlatego operatorzy zakładów chemicznych ponoszą szczególną odpowiedzialność za bezpieczeństwo procesów oraz środowiska. Aby sprostać tym wyzwaniom, potrzebują partnera godnego zaufania. Oferujemy wsparcie operatorom zakładów chemicznych, a także inżynierom i kierownictwu — chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i wyjaśnimy, w jaki sposób nasza aparatura i rozwiązania mogą podnieść bezpieczeństwo procesów oraz zwiększyć ich wydajność.

 • do 40%

  O tyle skrócisz przestoje, wykorzystując pamięć HistoROM do zarządzania danymi, która ułatwia uruchomienie, obsługę i diagnostykę punktu pomiarowego.

 • 50%

  Takie oszczędności czasu uzyskasz dzięki łatwym testom kontrolnym według SIL/WHG.

 • do 30%

  Tyle wynosi liczba punktów pomiarowych obsługiwanych przez pojedynczy termometr wielopunktowy MultiSens Flex TMS01 lub TMS02, posiadający międzynarodowe dopuszczenia ciśnieniowe (m.in. PED, ASME VIII).

Przeglądaj naszą ofertę!

Powiązane realizacje

Inne gałęzie przemysłu