Bezpieczeństwo procesów chemicznych i środowiska naturalnego

Osiągnięcie celów w zakresie bezpieczeństwa procesów chemicznych dzięki niezawodnym rozwiązaniom pomiarowym

Procesy przetwarzania łatwopalnych i toksycznych substancji w zakładzie chemicznym wiążą się z wieloma wyzwaniami. Stawiając im czoła, zakłady chemiczne są zobowiązane wytwarzać produkty bezpieczne i o wysokiej jakości, dostosowane do wymagań klientów. W tym celu z kolei powinny zagwarantować wysoką wydajność procesu, efektywne zużycie energii, pełne bezpieczeństwo ludzi i środowiska.

Wiarygodne dane w całym procesie chemicznym

Aby sprostać tym wyzwaniom i spełnić wymagania klienta, konieczne jest stosowanie urządzeń pomiarowych i rozwiązań, które umożliwiają kontrolowanie i obsługę złożonych procesów chemicznych takich jak ekstrakcja, reagowanie, separacja lub filtracja. Nasza kompleksowa oferta pozwoli Ci osiągnąć cele w zakresie poprawy dyspozycyjności zakładu i bezpieczeństwa.

 • Najobszerniejsze portfolio przyrządów pomiarowych opracowanych z myślą o bezpieczeństwie i spełnieniu wymagań dotyczących stref zagrożonych wybuchem: np. ATEX, FM, TIIS

 • Inteligentne czujniki spełniające wymogi bezpieczeństwa wg normy PN-EN 61508 (maksymalny poziom SIL 3) na potrzeby dokumentowania testów kontrolnych

 • Globalne doświadczenie w zakresie zapewniania bezpieczeństwa

 • Seminaria i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa oraz spełnienia wymogów norm (np. ATEX, SIL, WHG) w celu podniesienia kwalifikacji personelu

Zwiększ bezpieczeństwo procesu chemicznego

Obejrzyj mapy procesów i dowiedz się, jak dokonujemy pomiaru parametrów krytycznych.

Graficzna prezentacja okresowego reaktora chemicznego ©Endress+Hauser

Bezpieczny pomiar na nitkach zasilania reaktora okresowego i odbioru produktu poreakcyjnego za pomocą pełnowartościowych przepływomierzy -2przewodowych.

Przedstawienie graficzne procesu destylacji chemicznej ©Endress+Hauser

Przejrzyste pomiary w procesie destylacji pozwalają uzyskać rzetelne dane np. detekcja poziomu amoniaku.

Przedstawienie graficzne magazynowania substancji chemicznych ©Endress+Hauser

Uwzględnienie wielu punktów pomiarowych przy użyciu tylko jednej sondy temperatury z wykorzystaniem termometrów MultiSens Flex TMS01 i TMS02 (aprobaty wg przepisów ciśnieniowych, takich jak PED, ASME VIII).

Bezpieczeństwo to wybór, a nie przypadek

2-przewodowy przepływomierz masowy Coriolisa

Dokładny pomiar zapewniający neutralność produktów chemicznych

Zaawansowany pomiar krytycznych parametrów procesowych wspiera Cię w osiąganiu celów i odpowiadaniu na potrzeby Twoich klientów, a ponadto zapewnia bezpieczeństwo procesów chemicznych i środowiska. Zastosowanie w reaktorach szarżowych naszych dwuprzewodowych przepływomierzy i sond poziomu zapewni odpowiednią dokładność, pozwoli ograniczyć koszty związane z okablowaniem, a dodatkowo zapewni większą ilość miejsca w korytkach kablowych.

 • Wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki sygnałom iskrobezpiecznym

 • Zgodność z wymaganiami Ex ia oraz ogólnoświatowe certyfikaty

 • Zabezpiecz się przed niepotrzebnymi przestojami dzięki szybkiemu wsparciu w razie usterki (wg NE 107)

 • Prosta procedura testów kontrolnych dzięki Heartbeat Technology

Zbiornik do destylacji amoniaku

Stabilne i powtarzalne pomiary poziomu amoniaku w separatorze

Odparowywanie z wody ciekłych substancji chemicznych, takich jak amoniak lub alkohole, niesie za sobą zagrożenia związane z podgrzewaniem zbiornika. Zawsze konieczne jest utrzymanie poprawnego napenienia zbiornika. Kontrola poziomu wymaga wysoce zaawansowanego i dokładnego oprzyrządowania i technik. Nasza innowacyjna, radarowa sonda poziomu z falowodem Levelflex FMP54 zapewnia kompensację fazy gazowej, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem do precyzyjnego pomiaru poziomu cieczy w obecności gazów o dużym momencie dipolowym cząsteczek.

 • Koncepcja zarządzania danymi w pamięci HistoROM pozwala na szybkie i łatwe uruchamianie, konserwację oraz diagnostykę

 • Oszczędność czasu i obniżenie kosztów dzięki koncepcji łatwego badania dyspozycyjności według SIL/WHG

 • Bezpieczeństwo procesu dzięki wypełnieniu ceramicznemu korpusu sondy i przepustowi gazoszczelnemu wiązki elektrycznej

 • Możliwość pozyskiwania danych i wykonywania diagnostyki w czasie rzeczywistym za pomocą protokołu HART

Zbiorniki do magazynowania amoniaku

Ciągła kontrola temperatury amoniaku w zbiorniku magazynowym

Amoniak jest gazem toksycznym w temperaturze pokojowej. Z tego powodu najkorzystniej jest przechowywać w stanie ciekłym w temperaturze -33°C. Pomiar temperatury płynu oraz ściany zbiornika jest szczególnie ważny, ponieważ pozwala wyeliminować obecność „gorących punktów”. Ponieważ dostęp do napełnionego zbiornika jest niemożliwy, wymaga się stosowania bardzo wytrzymałych układów. Integrując technologię StrongSens z naszym termometrem MultiSens TMS01, możemy spełnić Twoje wymagania w tym zakresie.

 • Zwiększanie bezpieczeństwa dzięki kontroli profilu temperatury w całym zbiorniku (o długości do 100 m) przy użyciu tylko jednej sondy montowanej w jednym przyłączu procesowym

 • Zmniejszenie kosztów konserwacji ze względu na dłuższy okres eksploatacji czujnika

Przeglądaj naszą ofertę!

Korzyści

Bezpieczeństwo procesowe w zakładzie chemicznym ma ogromne znaczenie, gdy dążymy do ochrony życia ludzkiego, środowiska naturalnego i reputacji marki. Z uwagi na przetwarzanie mediów toksycznych, agresywnych i łatwopalnych na kierownikach produkcji ciąży ogromna odpowiedzialność. Eksperci Endress+Hauser pomagają sprostać zadaniu zwiększania bezpieczeństwa, służąc wiedzą merytoryczną, właściwie wyselekcjonowanym urządzeniom kontrolno-pomiarowym oraz profesjonalnym usługom serwisu.

 • do 40%

  mniej przestojów dzięki koncepcji zarządzania danymi w pamięci HistoROM urządzeń pomiarowych pozwalającej na szybkie i łatwe uruchamianie, konserwację i diagnostykę.

 • 50%

  oszczędności czasu dzięki łatwym testom kontrolnym według SIL/WHG.

 • do 30%

  tyle wynosi liczba punktów pomiarowych uwzględnionych przez tylko jeden zespół termometrów MultiSens Flex TMS01 i TMS02 zgodnych z międzynarodowymi przepisami ciśnieniowymi (np. PED, ASME VIII).