Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Bezpieczne magazynowanie i transport chemikaliów

Zmniejsz ryzyko dla zdrowia i życia bez negatywnego wpływu na dyspozycyjność i wydajność.

Magazynowanie i transport chemikaliów oraz innych materiałów niebezpiecznych może wiązać się z potencjalnymi zagrożeniami. Historia pokazała także, że każdy wypadek może mieć nie tylko konsekwencje gospodarcze, ale także nieodwracalne konsekwencje dla życia ludzkiego i przyrody. Ograniczanie tego ryzyka poprzez rygorystyczne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy jednoczesnym zapewnieniu wydajności i dyspozycyjności to główne wyzwanie, przed którym stoi obecnie przemysł chemiczny na całym świecie.

W czym możemy pomóc?

Od przeróbki po magazynowanie substancji niebezpiecznych, kompleksowa oferta Endress+Hauser będzie wspierać Cię w realizacji każdego elementu pętli bezpieczeństwa, aby nie trzeba było dokonywać wyboru między wydajnością a bezpieczeństwem ludzi i środowiska.

 • Wsparcie specjalistów ds. bezpieczeństwa oraz systemy zarządzania

 • Zgodność z uznanymi na całym świecie standardami i zaleceniami, takimi jak: NAMUR, WHG, IP, ASME, NACE, API, PN IEC 17025, MID, OIML

 • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem: ATEX, IECEx, FM/CSA, NEPSI, TIIS, INMETRO

 • Najnowocześniejsza technologa — bezpieczeństwo funkcjonalne zgodne z PN-EN 61508 (maks. poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL 3)

 • Koncepcja bezpieczeństwa zintegrowanego w konstrukcji zapewnia prostotę i bezpieczeństwo pracy

Aplikacje pomiarowe

Pomiar poziomu w zbiorniku

Przepełnienie zbiornika może nie tylko okazać się kosztowne, ale może także zagrozić zaufaniu i reputacji firmy. Dokładna kontrola poziomów w zbiornikach jest niezbędna, jednak wymaga zastosowania zaawansowanych technologii pomiarowych.

Pomiar poziomu w zbiorniku
Nasza wiedza ekspercka

Nasz asortyment aparatury pomiarowej, przeznaczonej do dokładnej i niezawodnej kontroli poziomu, umożliwia pełną kontrolę zapasów substancji niebezpiecznych i zmniejsza ryzyko rozlania:

 • Stosując punktowe sygnalizatory poziomu Liquiphant Failsafe, oprócz już zainstalowanych systemów zarządzania stanem zbiorników, zapobiegniesz przelaniu zbiornika i zapewnisz dokładny pomiar poziomu medium

 • Większe bezpieczeństwo i wydajność dzięki funkcji autodiagnostyki urządzenia i okresowym testom sprawności obwodu bezpieczeństwa inicjowanym naciśnięciem przycisku, bez konieczności demontażu. Odstępy pomiędzy testami kontrolnymi wydłużone nawet do 12 lat

 • Wykorzystaj sondy radarowe Micropilot 80GHz do ciągłego, bezpiecznego i przejrzystego bezkontaktowego pomiaru poziomu cieczy

Zabezpieczenie zbiorników przed przelaniem

Wadliwy wskaźnik poziomu może nie ostrzec operatora magazynu, że medium w zbiorniku osiągnęło niebezpiecznie wysoki poziom. Zastosowanie niezależnego, zautomatyzowanego systemu zapobiegającego przelaniu pozwala na niezawodne wykrywanie, sygnalizowanie i zapobieganie przepełnieniu zbiornika chemikaliów lub petrochemikaliów.

Zabezpieczenie zbiorników przed przelaniem
Nasza wiedza ekspercka

Endress+Hauser oferuje inteligentne i niezawodne systemy monitorowania zbiorników i silosów magazynowych:

 • Znaczna oszczędność czasu dzięki jednoczesnemu napełnianiu wielu zbiorników w trybie automatycznym

 • Zwiększenie pojemności zbiorników poprzez skrócenie czasu zadziałania czujnika podczas wyłączania pomp

 • Skrócenie czasu i nakładu pracy dzięki zdalnym, zautomatyzowanym testom kontrolnym (16 zbiorników w czasie poniżej 5 minut)

Załadunek i rozładunek

Załadunek i rozładunek ropy naftowej, metanolu oraz innych materiałów niebezpiecznych jest skomplikowaną i potencjalnie niebezpieczną operacją, stwarzającą w bezpośrednim sąsiedztwie ryzyko pożaru i wybuchu.

Załadunek i rozładunek
Nasza wiedza ekspercka

Nasze przepływomierze Coriolisa umożliwiają bezpieczny załadunek materiałów niebezpiecznych i zapewniają dokładniejszy i bezpieczniejszy pomiar w porównaniu do przepływomierzy objętościowych.

 • Zapewnisz zgodność z przepisami dotyczącymi transakcji handlowych, wykorzystując nasze skidy pomiarowe (LMS), posiadające dopuszczenie do pomiarów rozliczeniowych i zaprojektowane zgodnie z dyrektywą MID

 • Zmniejszysz błędy rozliczeń dzięki wysoko dokładnym przepływomierzom Coriolisa Promass

 • Niższe straty ciśnienia niż w przypadku przepływomierzy objętościowych

Oferowane rozwiązania

Zapoznaj się ze schematami procesów, aby dowiedzieć się, jak możesz zwiększyć bezpieczeństwo podczas magazynowania substancji chemicznych.

Magazynowanie i transport substancji chemicznych — informacje ogólne ©Endress+Hauser

Bezpieczeństwo w całym łańcuchu dostaw

Magazynowanie substancji chemicznych w zbiorniku — schemat procesu i parametry ©Endress+Hauser

Dobrą praktyką jest rozdzielenie funkcji ciągłego pomiaru poziomu i ochrony przed przelaniem pomiędzy dwa niezależne systemy. Bezpieczny i niezawodny pomiar poziomu dzięki sygnalizatorom Liquiphant Failsafe.

System zapobiegający przelaniu zbiornika ze środkami chemicznymi —  schemat procesu i parametry ©Endress+Hauser

Bezpieczne monitorowanie zbiornika i zapobieganie niebezpiecznemu przelaniu za pomocą automatycznego i inteligentnego systemu.

Załadunek i rozładunek substancji chemicznych — schemat procesu i parametry ©Endress+Hauser

Niezawodne monitorowanie procesu załadunku poprzez pomiar przepływu metodą Coriolisa.

Schemat procesu transferu rozliczeniowego chemikaliów i jego parametry ©Endress+Hauser
Schemat procesu napełniania i pakowania chemikaliów oraz jego parametry ©Endress+Hauser

Korzyści

Bezpieczeństwo i wydajność instalacji, to kluczowe elementy wymagające partnera, któremu możesz zaufać — takiego, dla którego liczy się nawiązanie trwałych relacji z klientem, a nie krótkoterminowy zysk. Posiadamy ponad 60-letnie doświadczenie, w tym długą historię wdrażania nowatorskich rozwiązań, rozwijaliśmy się wraz z branżami, które obsługujemy. Nasza aparatura i rozwiązania są opracowywane zgodnie z obowiązującymi standardami, co zapewnia bezpieczeństwo podczas magazynowania i transportu substancji chemicznych.

 • Ponad 17 lat

  Od tylu lat stosujemy normę dotyczącą bezpieczeństwa funkcjonalnego PN-EN 61508 (jakość, bezpieczeństwo i niezawodność).

 • Ponad 90%

  Tyle czasu zaoszczędzisz dzięki funkcji testów kontrolnych przyrządowego systemu bezpieczeństwa wchodzącego w skład zautomatyzowanego systemu zapobiegającego przelaniu. Podana wyżej wartość zakłada, że czas konwencjonalnego testu pojedynczego zbiornika wynosi 4 godz.

 • Ponad 4,8 mln

  Tyle wibracyjnych punktowych sygnalizatorów poziomu cieczy zainstalowano na całym świecie.

Przeglądaj naszą ofertę!

Powiązane realizacje

Inne gałęzie przemysłu