Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Testy kontrolne przyrządowych systemów bezpieczeństwa - minimum przestojów

Optymalizacja testów kontrolnych dzięki inteligentnym technologiom i usługom, celem zapewnienia dyspozycyjności i bezpieczeństwa

Przeprowadzanie testów kontrolnych przyrządowych systemów bezpieczeństwa (SIS) stało się głównym wyzwaniem stojącym przed światową branżą chemiczną. Systemy te są coraz powszechniej stosowane, a zapewnienie ich zgodności ze standardami oraz wydajności procesów wymaga ich regularnego testowania. W obliczu ostrej konkurencji i spadających marż, problemem dla operatorów instalacji jest znalezienie sposobów optymalizacji metod testowania, celem zminimalizowania kosztownych przestojów a jednocześnie zapewnienie wysokiego pokrycia diagnostycznego.

W czym możemy pomóc?

Firma Endress+Hauser oferuje inteligentną Technologię Heartbeat, zapewniającą optymalizację testów kontrolnych, oraz usługi dokładnych testów systemów SIS, co umożliwia utrzymanie bezpieczeństwa instalacji przy minimalnych przestojach procesu:

 • Ciągła diagnostyka procesu i urządzeń przy zapewnieniu pokrycia diagnostycznego do 98%

 • Standardowe komunikaty diagnostyczne wraz z precyzyjnymi wskazówkami postępowania

 • Weryfikacja przyrządu bez przerywania procesu uruchamiana naciśnięciem przycisku

 • Automatycznie generowane i przejrzyste raporty z weryfikacji

 • Weryfikacja SIL za pomocą procedury testowej prowadzonej przez asystenta, dzięki której wykrywane są uszkodzenia niebezpieczne niewykrywalne

Aplikacje pomiarowe

Diagnostyka procesu i urządzeń

Niewykrywalne awarie aparatury mogą zwiększyć prawdopodobieństwo awarii przyrządowego systemu bezpieczeństwa. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i uniknięcia przestojów niezbędna jest niezawodna i dokładna diagnostyka.

Diagnostyka procesu i urządzeń
Nasza wiedza ekspercka

Funkcja autodiagnostyki czujników dostępna w technologii Heartbeat opracowanej przez Endress+Hauser pozwala na przeprowadzanie w odpowiednim czasie dokładnej diagnostyki usterek urządzenia. Nasza inteligentna aparatura pomiarowa dokonuje w tle pomiaru ponad 80 wewnętrznych mierników diagnostycznych, przy zapewnieniu pokrycia diagnostycznego do 98%. Wyniki można wygodnie kontrolować za pomocą naszej aplikacji Netilion Health, która wyświetla przejrzyste i znormalizowane komunikaty diagnostyczne, ułatwiające reakcję serwisową.

 • Zapewnienie bezpieczeństwa procesów przy minimalnych przerwach procesu

 • Zwiększenie oszczędności konserwacji dzięki inteligentnej diagnostyce

 • Reakcja serwisowa w odpowiednim czasie, miejscu, po minimalnych kosztach

Udokumentowana weryfikacja

Weryfikacja aparatury to czynność kluczowa dla zapewnienia poprawnego funkcjonowania wszystkich składników zasobów, powinna być jednak przeprowadzana przy minimalnych przerwach procesu.

Udokumentowana weryfikacja
Nasza wiedza ekspercka

Technologia Heartbeat opracowana przez Endress+Hauser umożliwia uruchamianie weryfikacji w dowolnym momencie. Automatycznie generowany raport weryfikacji daje precyzyjne wyniki oraz stanowi dowód wymagany przepisami bezpieczeństwa. Oferujemy także procedury testów kontrolnych SIL wspomagane przez interaktywne asystenty, które prowadzą użytkownika przez kolejne etapy testu.

 • Udokumentowane i przejrzyste wyniki weryfikacji

 • Mniejszy wysiłek związany z weryfikacją podczas planowanych przestojów

 • Elastyczne planowanie testów kontrolnych przyrządowych systemów bezpieczeństwa

Inteligentny monitoring

Dla zapewnienia ciągłego bezpieczeństwa procesu niezbędne są regularne testy kontrolne, które jednak obniżają dyspozycyjność systemu.

Inteligentny monitoring
Nasza wiedza ekspercka

Aparatura pomiarowa Endress+Hauser z Technologią Heartbeat dostarcza szczegółowych danych dotyczących przyrządu i procesu, umożliwiając wykrywanie trendów i wydłużenie okresów między czynnościami konserwacyjnymi dzięki diagnostyce predykcyjnej. Nasi klienci mogą optymalizować swe interwencje i wydłużać okresy między testami kontrolnymi bez obniżenia bezpieczeństwa.

 • Realizacja diagnostyki predykcyjnej w oparciu o dane uzyskiwane w czasie rzeczywistym

 • Optymalizacja procesu i czynności konserwacyjnych

 • Zwiększenie dyspozycyjności systemu i wydłużenie odstępów między testami kontrolnymi

Testy kontrolne SIL wykonywane przez jednostkę zewnętrzną

Przepisy obowiązujące w branży chemicznej przewidują regularne przeprowadzanie testów kontrolnych przyrządowych systemów bezpieczeństwa (SIS) i ich dokumentowanie, kładąc szczególny nacisk na funkcjonowanie instalacji, nie tylko jeśli chodzi o przestoje i przerwy procesu, ale także dyspozycyjność personelu zakładu, konieczność certyfikacji i szkoleń.

Testy kontrolne SIL wykonywane przez jednostkę zewnętrzną
Nasza wiedza ekspercka

Nasza usługa testów kontrolnych SIL umożliwia Ci zlecenie tego niezbędnego zadania, obejmującego kontrolę na obiekcie, przeprowadzenie testów kontrolnych i sporządzenie dokumentacji. Nasi certyfikowani specjaliści bezpieczeństwa funkcjonalnego mogą przeprowadzać kompleksowe testy, począwszy od prostych testów zwykłych pętli pomiarowych po indywidualne programy testów w skomplikowanych aplikacjach.

 • Zwiększenie bezpieczeństwa instalacji dzięki identyfikacji ryzyk i usterek

 • Skrócenie nieplanowanych przestojów poprzez kontrole prewencyjne

 • Zapewnienie zgodności z normami i przepisami bezpieczeństwa

Zwiększenie bezpieczeństwa i dyspozycyjności instalacji przy minimum wysiłku

testy kontrolne, przyrządowy system bezpieczeństwa, bezpieczeństwo zakładu, dyspozycyjność instalacji, SIL, weryfikacja ©Endress+Hauser

Endress+Hauser oferuje bogaty asortyment aparatury pomiarowej wyposażonej w Technologię Heartbeat, zapewniającą wysoką dyspozycyjność przy minimum wysiłku.

sis, przyrządowy system bezpieczeństwa, SIL, ryzyko szczątkowe, PFDavg ©Endress+Hauser

Przyrządowy system bezpieczeństwa (SIS) redukuje ryzyko związane z konkretnym procesem.

Korzyści

Operator zakładu chemicznego ponosi szczególną odpowiedzialność za bezpieczeństwo. Technologia Heartbeat zapewnia bezpieczeństwo instalacji na najwyższym poziomie, bez obniżenia dyspozycyjności - wszystko to przy minimum wysiłku. Technologia ta jest wbudowana do wielu naszych przyrządów. Zwięzłe, znormalizowane komunikaty diagnostyczne i wyniki monitoringu pozwalają Ci na wykonywanie czynności serwisowych i konserwacyjnych Twych systemów w sposób precyzyjny, w odpowiednim czasie.

 • 31

  w tylu krajach przeszkolono tzw. "ambasadorów bezpieczeństwa" gotowych omówienia Twoich problemów z zapewnieniem bezpieczeństwa

 • Ponad 100

  tyle jest urządzeń posiadających certyfikat SIL, będących najlepszym rozwiązaniem dla Twojej aplikacji

 • 10 milionów

  tyle urządzeń zainstalowano w aplikacjach związanych z bezpieczeństwem przez ostatnie 65 lat

Przeglądaj naszą ofertę!

Powiązane realizacje

Inne gałęzie przemysłu