Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Kompleksowa opieka nad systemami bezpieczeństwa

Sieć ciepłownicza w dobrych rękach dzięki

Firma VWS Pipeline-Control jest odpowiedzialna za utrzymanie i dostępność instalacji należących do jej klienta Warmtebedrijf Rotterdam. Rurociągi transportują gorącą wodę do operatorów sieci ciepłowniczych, którzy rozprowadzają ją do tysięcy domów zlokalizowanych na terenie Rotterdamu. Firma VWS Pipeline-Control ściśle współpracuje z Endress+Hauser w zakresie konserwacji ich obwodów bezpieczeństwa.

Sieć ciepłownicza w dobrych rękach dzięki WS Pipeline-Control ©WS Pipeline-Control

Podstawowe korzyści

  • Plan konserwacji i regularne testy funkcjonalne zapewniają zwiększone bezpieczeństwo i dostępność procesową układów automatyki zabezpieczeniowej

  • Miasto Rotterdam jest zaopatrywane w wystarczającą ilość ciepłej wody

  • Łatwo dostępne obszerne i szczegółowe raporty

Sieć ciepłownicza w dobrych rękach dzięki WS Pipeline-Control

Kompletna instalacja procesowa pomyślnie przeszła pełną walidację metodą full proof.

Mr. Marc van den Heuvel , Kierownik instalacji i kontroli rurociągów
VWS Pipeline-Control

Zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie uszkodzeniom i ochrona środowiska

Bezpieczeństwo jest najważniejsze w VWS Pipeline-Control. Setki kilometrów rurociągów w Holandii służą do transportu gazu lub płynów zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich. Jakiekolwiek zmiany w specyfikacji produktu lub przepustowości mogą spowodować uszkodzenie rurociągu i potencjalnie narazić ludzi na niebezpieczeństwo. Dlatego tak ważne jest posiadanie optymalnego planu konserwacji.

Aby zapewnić osiągnięcie wymaganego poziomu integralności bezpieczeństwa (SIL) pętli bezpieczeństwa, wszystkie przyrządy w pętli bezpieczeństwa muszą być sprawdzone w odpowiednim czasie i z odpowiednią oceną. Ocena różni się w zależności od wymagań aplikacji i jest definiowana jako pełny lub częściowy test funkcjonalny.

Testy

Testy funkcjonalne zostały przeprowadzone w 3 różnych lokalizacjach, gdzie łącznie przetestowano 22 pętle SIL. Jedna wejściowa pętla SIL składa się z 2 przetworników ciśnienia, sterownika PLC i pompy (1oo2). Wyjściowa pętla SIL składa się z 3 przetworników ciśnienia, sterownika PLC i pompy (2oo3), jak pokazano na rysunku.