Redukcja kosztów w branży farmaceutycznej

Innowacyjność i wydajność pomagają zakładom farmaceutycznym redukować koszty i jednocześnie zwiększać jakość produkcji

Branża biomedyczna nieustannie ma przed sobą nowe wyzwania. Bieżąca debata na temat ustawy „Patient Protection and Affordable Care Act” (PPACA) tocząca się w USA pokazuje, że zmiany mogą być kontrowersyjne politycznie. Do dużych części populacji należy dotrzeć z powszechnie dostępnymi lekami. Jednocześnie cały czas rośnie globalna konkurencja. Choć wysokie koszty badań wymuszają większą wydajność i niezawodność, zakłady farmaceutyczne muszą zapewniać stale tę samą jakość przy niższych kosztach.

W jaki sposób możesz uzyskać redukcję kosztów?

Doskonała sprawność operacyjna zapewnia większą dyspozycyjność i niezawodność zakładu. W procesach biofarmaceutycznych wartość temperatury jest kluczowym parametrem mierzonym. Aby zapewnić optymalną wydajność i jakość, należy regularnie wzorcować czujniki temperatury. W krytycznych instalacjach powszechnie stosuje się odstępy sześciomiesięczne. Korzystanie z innowacyjnej technologii pomiarowej może znacznie zredukować prace związane z wzorcowaniem i ograniczyć ich koszty.

 • Standaryzacja zainstalowanych urządzeń, optymalizacja zapasów i zwiększenie dyspozycyjności części zamiennych

 • Optymalizacja wzorcowania lub instalacja urządzeń do pomiaru temperatury z funkcją automatycznego wzorcowania

 • Integracja i ocena danych diagnostycznych oraz weryfikacja działania przyrządów pomiarowych

 • Uproszczenie obsługi serwisowej

 • Uproszczenie działań szkoleniowych, przebiegu procesów i kwalifikacji

Dowiedz się, jak zredukować koszty w produkcji farmaceutycznej

Przegląd bioprocesu ©Endress+Hauser
Proces fermentacji ©Endress+Hauser

Dowiedz się, jak zredukować koszty w produkcji farmaceutycznej

termometr z automatycznym wzorcowaniem

Wdrożenie innowacyjnego pomiaru temperatury

Temperatura jest jedną z krytycznych wartości pomiarowych w bioprocesie, ma silny wpływ na kinetykę komórek oraz rozpuszczalność gazów. Temperatura rzutuje na kinetykę reakcji, wzrost komórkowy, żywotność komórek oraz formowanie produktu. Aby więc spełniać wymagania procesu i zapewnić odpowiednią dokładność, niezbędne jest sterowanie temperaturą w wąskim zakresie oraz częste wzorcowanie urządzeń. Pomiar temperatury z funkcją automatycznego wzorcowania pomaga zredukować obciążenie pracą oraz kontrolować redukcję kosztów w branży farmaceutycznej.

weryfikacja przyrządów

Weryfikacja działania przyrządów

Niezawodność procesu można zwiększyć, analizując dane diagnostyczne zintegrowane w architekturze systemu. W ten sposób dane te są wszędzie dostępne w czasie rzeczywistym. Błędy są wykrywane na wczesnym etapie, co pozwala zminimalizować czasy przestojów. Na podstawie weryfikacji przyrządów można sprawdzić, czy krytyczne podzespoły działają prawidłowo zgodnie ze zdefiniowanymi zakresami. Jednym naciśnięciem przycisku można udokumentować sprawność przyrządu. Pozwala to w dłuższej perspektywie wydłużyć odstępy między wzorcowaniami.

obsługa serwisowa

Uproszczenie obsługi serwisowej

Harmonizacja standardowych procedur operacyjnych jest istotna nie tylko pod kątem audytów, lecz także dla optymalizacji procesów serwisowych. Na początku należy ocenić zainstalowane przyrządy, aby uzyskać o nich szczegółowe informacje. Następnie można opracować globalne procedury robocze dla punktów pomiarowych tego samego typu, aby zapewnić pełną dyspozycyjność procedur. Kontrola kosztów w branży biomedycznej zaczyna się od harmonizacji standardowych procedur operacyjnych, optymalizacji wzorcowania oraz procesów serwisowych.

audyt zainstalowanej bazy urządzeń

Standaryzacja zainstalowanych urządzeń

Standardowa obsługa i szybka wymiana urządzeń: brzmi prosto, ale wcale takie nie jest. Analiza zainstalowanych urządzeń stanowi podstawę do optymalizacji pozwalającej uzyskać większą dyspozycyjność zakładu i ograniczyć ryzyko. Przestarzałe i niestandardowe przyrządy pomiarowe należy zidentyfikować i zastąpić. W ten sposób ustandaryzowane środowisko pozwala poprawić logistykę części zamiennych oraz usprawnić szkolenia.

Przeglądaj naszą ofertę!

Korzyści

Sprostaj przyszłym wyzwaniom, korzystając z pomocy naszych specjalistów. Podsuną Tobie tysiąc pomysłów na kontrolę kosztów w branży biomedycznej, pomogą zrealizować cele oraz uzyskać doskonałą sprawność operacyjną.

 • 10%

  redukcji kosztów dzięki koncepcjom konserwacji zapobiegawczej

 • 60%

  mniej procedur operacyjnych związanych z wzorcowaniem

 • 94%

  pokrycia wszystkich testów dzięki technologii Heartbeat