Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Zarządzanie wydajnością zasobów w celu osiągnięcia maksymalnej efektywności

Monitorowanie w czasie rzeczywistym, konserwacja predykcyjna i rozwiązania oparte na chmurze maksymalizują niezawodność zasobów

Zarządzanie wydajnością zasobów jest kluczem do osiągnięcia wysokiej efektywności, zgodności i dyspozycyjności w wymagającym i konkurencyjnym świecie produkcji farmaceutycznej. Zakłady produkcyjne znajdują się pod stałą presją ewolucji i ulepszeń. Mimo to w wielu z nich można zaobserwować reaktywne podejście do konserwacji, które może skutkować kosztownymi, nieplanowanymi przestojami. Nasze technologie i wiedza na temat procesów umożliwiają tworzenie prognostycznych strategii utrzymania ruchu w celu optymalnego zarządzania zasobami i uzyskania najlepszej wydajności zakładów farmaceutycznych.

W czym możemy pomóc?

Pomagamy zoptymalizować zarządzanie wydajnością zasobów poprzez poszerzenie wiedzy na ich temat, dzięki czemu możesz skutecznie ukierunkować swoje działania związane z konserwacją urządzeń.

 • Analizie bazy zasobów dającej pełny obraz ich rzeczywistego stanu

 • Dostarczaniu aktualnych informacji o zasobach dzięki inteligentnym czujnikom i rozwiązaniom cloud IIoT

 • Wdrożeniu predykcyjnych strategii konserwacji zasobów dzięki zdolności naszych urządzeń do samodiagnostyki

 • Skróceniu czasów przestojów i poprawie zarządzania częściami zamiennymi poprzez predykcyjne strategie konserwacji

 • Skutecznym ukierunkowaniu działań konserwacyjnych dzięki monitorowaniu instalacji w czasie rzeczywistym

Aplikacje pomiarowe

Podejmowanie decyzji w oparciu o dane

Zakłady produkcyjne ewoluują wraz z upływem czasu, zmienia się wyposażenie, a przyrządy stają się przestarzałe. Gromadzenie danych o zasobach zainstalowanej bazy może być zatem pracochłonnym procesem, dotyczącym wielu punktów pomiarowych i przyrządów pochodzących od kilku dostawców. Bez aktualnych informacji usprawnienie konserwacji staje się niemożliwe.

Podejmowanie decyzji w oparciu o dane
Nasza wiedza ekspercka

Zespoły audytorów Endress+Hauser przeprowadzą analizę instalacji, gromadząc i analizując wszystkie niezbędne informacje do sporządzenia szczegółowego raportu. Na jego podstawie szybko podejmiesz odpowiednie decyzje oparte na aktualnych danych.

 • Oszczędzaj czas i redukuj koszty poprzez gromadzenie danych o zasobach

 • Popraw zarządzanie zasobami w oparciu o szczegółowy raport dotyczący najważniejszych składników zasobów i zalecenia co do ewentualnych modernizacji

 • Usprawnij zarządzanie wyrobami wychodzącymi z użycia i częściami zamiennymi poprzez standaryzację aparatury

Zdalne monitorowanie i analiza w czasie rzeczywistym

Diagnozowanie i usuwanie usterek przyrządów często wymaga interwencji w terenie, co zwiększa koszty i ryzyko.

Zdalne monitorowanie i analiza w czasie rzeczywistym
Nasza wiedza ekspercka

Nasze środowisko Netilion IIoT łączy w sobie aplikacje i algorytmy, które przekształcają dane z oprzyrządowania w użyteczne informacje. Z poziomu naszej aplikacji na smartfony można zdalnie monitorować przyrządy, diagnozować je i rozwiązywać problemy na podstawie kodów błędów. Cyfrowa fabryka jest obecnie rzeczywistością.

 • Tworzenie cyfrowych kopii fizycznych składników zasobów za pomocą aplikacji Skaner szybciej niż w minutę

 • Analiza instalacji na bazie jej rzeczywistego stanu za pomocą aplikacji Netilion Analytics

 • Identyfikacja kodów błędów i uzyskanie czytelnych wskazówek o działaniach, jakie możesz podjąć, dzięki naszej aplikacji Netilion Health

Konserwacja predykcyjna

Większość awarii urządzeń jest niespodziewana, a ich usunięcie może wymagać kosztownych przestojów.

Konserwacja predykcyjna
Nasza wiedza ekspercka

Nasza technologia Heartbeat wykorzystuje wbudowane funkcje autodiagnostyczne, które stale monitorują stan urządzeń, umożliwiając identyfikację trendów i podejmowanie ukierunkowanych działań w odpowiednim czasie, zanim wystąpi błąd lub konieczna będzie kalibracja.

Bezpieczeństwo danych

W sektorze farmaceutycznym i biotechnologicznym integralność i bezpieczeństwo danych są najważniejsze.

Bezpieczeństwo danych
Nasza wiedza ekspercka

Nasza kompleksowa gama rozwiązań IIoT posiada certyfikat potwierdzający maksymalne bezpieczeństwo danych. Od bramki IIoT do danych klienta w chmurze – wykorzystujemy najnowsze mechanizmy bezpieczeństwa.

 • Metody szyfrowania za pomocą kodów o długim kluczu (protokół HTTPS / TLS, algorytm SHA-256)

 • Współpraca z certyfikowanymi centrami danych (np. posiadającymi certyfikat ISO 27001)

 • Poleganie na certyfikacji przez niezależne organy, licencjonowane przez EuroCloud z 4-gwiazdkową oceną ratingową

Optymalizacja zarządzania zasobami i zwiększenie dyspozycyjności instalacji

Popraw zarządzanie aktywami, począwszy od gromadzenia i dokumentowania danych o zasobach, a skończywszy na analizie trendów ©Endress+Hauser

Pomagamy Ci osiągnąć kolejny poziom wydajności zasobów dzięki efektywnemu i profesjonalnemu systemowi akwizycji danych, rozwiązaniom opartym na chmurze do analizy zasobów, opracowywania kompleksowej dokumentacji i raportów.

Uruchom konserwację predykcyjną zasobów za pomocą oprzyrządowania oferującego funkcje autodiagnostyczne ©Endress+Hauser

Endress+Hauser oferuje bogaty asortyment aparatury pomiarowej z Technologią Heartbeat z wbudowanymi funkcjami autodiagnostyki, zapewniającą wysoką dyspozycyjność przy minimalnych nakładach.

IBA ułatwia życie

„Lepsza dostępność zakładu, niższe koszty konserwacji i zapewniona zgodność - IBA ułatwia życie, niezależnie od tego, czy jesteś kierownikiem zakładu, jakością czy konserwacją”.

Korzyści

Jeśli chcesz poprawić zarządzanie wydajnością aparatury obiektowej i maksymalnie zwiększyć jej niezawodność, Endress+Hauser posiada niezbędną wiedzę i oferuje wsparcie. Dzięki inteligentnym urządzeniom, specjalistycznym usługom i rozwiązaniom wsparcia konserwacji opartym na chmurze możesz zrobić kolejny krok w kierunku konserwacji predykcyjnej i cyfryzacji bez pogorszenia bezpieczeństwa i przy zachowaniu zgodności z przepisami.

 • 80%

  o tyle u jednego z naszych klientów zmniejszono różnorodność sprzętu po dokonaniu standaryzacji urządzeń do pomiaru temperatury dzięki usługom IBA

 • Nawet 30%

  aparatury zainstalowanej w zakładach to urządzenia przestarzałe

Przeglądaj naszą ofertę!

Powiązane realizacje

Inne gałęzie przemysłu