Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Usługi dla branży farmaceutycznej zapewniają ciągłość i wydajność procesów

Wiarygodny partner, świadczący specjalistyczne usługi serwisowe, może zapewnić ciągłość produkcji i efektywność konserwacji

Nasze usługi dla branży farmaceutycznej pozwalają operatorom instalacji na zachowanie równowagi między optymalną strategią konserwacji a maksymalną wydajnością produkcji. Nieplanowane wyłączenia spowodowane niewłaściwą konserwacją skutkują nie tylko kosztownymi przestojami, ale mogą także oddziaływać na niedobory leków, co ma znaczny wpływ na zdrowie publiczne. Z kolei zbędna konserwacja może generować dodatkowe koszty. Nasze usługi dla branży farmaceutycznej umożliwiają przyjęcie strategii konserwacji opartej o analizę ryzyka i podejmowanie ukierunkowanych czynności serwisowych, zapewniających maksymalną dyspozycyjność instalacji.

W czym możemy pomóc?

Bliskie, długotrwałe partnerstwo serwisowe ze specjalistami Endress+Hauser zapewnia optymalną wydajność i dyspozycyjność zakładu, co zwiększa wartość firmy. Nasze strategie konserwacji oparte na analizie ryzyka pozwalają klientom na podejmowanie ukierunkowanych czynności serwisowych oraz wzorcowanie aparatury w punktach pomiarowych odpowiednio do stopnia ich krytyczności, co optymalizuje koszty w stosunku do wydajności.

 • Analiza krytycznych składników zasobów instalacji obiektowej pozwalająca na przyjęcie ukierunkowanej strategii konserwacji

 • Długoterminowy kontrakt serwisowy z niezawodnym, specjalistycznym partnerem, zapewniający ciągłość produkcji

 • Optymalizacja częstotliwości wzorcowania zapewniająca maksymalną dyspozycyjność i efektywność kosztową oraz pełną zgodność z przepisami

 • Kompleksowe usługi zarządzania, obejmujące szczegółowe raportowanie i analizy wspierające ciągłe doskonalenie

 • Pełna przejrzystość czynności konserwacyjnych i wzorcowania dla optymalnego zarządzania produkcją

Aplikacje pomiarowe

Analiza zasobów instalacji

Aparatura pomiarowa pełni kluczową rolę w niezawodnym funkcjonowaniu instalacji, jednak często nie jest uwzględniona w zakładowych planach konserwacji. Wiek i starzenie się urządzeń mogą prowadzić do obniżenia wydajności i dyspozycyjności zakładu, a rosnący stopień skomplikowania procesu produkcji powoduje, że operatorzy zakładów stają przed trudnym wyzwaniem balansowania wydatków na konserwację.

Analiza zasobów instalacji
Nasza wiedza ekspercka

Nasza usługa analizy zasobów instalacji stanowi podstawę planowania rutynowych czynności konserwacyjnych dzięki wcześniejszej identyfikacji krytycznych składników zasobów i dostarczania kluczowych informacji dla podejmowania optymalnych decyzji, oraz analiz pozwalających na zwiększenie dyspozycyjności procesu i ograniczenie do minimum ryzyka związanego z przestojami.

 • Optymalizacja czynności konserwacyjnych aparatury

 • Utrzymanie zdolności produkcyjnych

 • Znalezienie właściwej równowagi między wydatkami na konserwację a wydajnością

Optymalizacja odstępów czasu między wzorcowaniami

Przyrządy pomiarowe są coraz bardziej niezawodne, niemniej jednak często nie znajduje to odzwierciedlenia w specyfikacjach odstępów czasu między wzorcowaniami, co prowadzi do spadku efektywności i zwiększenia ryzyka spowodowanego zbyt częstym serwisowaniem.

Optymalizacja odstępów czasu między wzorcowaniami
Nasza wiedza ekspercka

Dzięki dynamicznemu ustalaniu odstępów czasu między wzorcowaniami w oparciu o wyniki poprzednich wzorcowań i metody statystyczne, jest możliwe zmniejszenie częstotliwości wzorcowania, przewidywanie awarii i zwiększenie niezawodności.

 • Wydłużenie odstępów czasu między wzorcowaniami

 • Przewidywanie awarii aparatury i uniknięcie nieplanowanych przestojów

 • Utrzymanie dyspozycyjności zakładu

Wsparcie w zakresie zarządzania wzorcowaniami

Zarządzanie wzorcowaniami może być trudne dla operatorów zakładu, zwłaszcza tam, gdzie w grę wchodzi kilku dostawców usług wzorcowania oraz wiele technik pomiarowych.

Wsparcie w zakresie zarządzania wzorcowaniami
Nasza wiedza ekspercka

Endress+Hauser, jako kompleksowy dostawca usług i technologii pomiarowych, przejmuje na siebie cały skomplikowany proces zarządzania wzorcowaniem, świadcząc kompleksowe usługi wzorcowania .

 • Zleć kompleksowe usługi wzorcowania jednemu zewnętrznemu wykonawcy

 • Lepsze planowanie prac i optymalizacja częstotliwości wzorcowania zapewnia najwyższą dyspozycyjność

 • Ujawnienie ukrytych kosztów wzorcowania zapewnia znaczną obniżkę kosztów

Dowiedz się, jak nasze usługi wspierają produkcję biofarmaceutyków

Schemat procesu produkcji biofarmaceutyków ©Endress+Hauser

Schemat procesu produkcji biofarmaceutyków

Proces uzdatniania wody ©Endress+Hauser

Proces uzdatniania wody

Spotkaj się z naszym ekspertem

"My work involves bringing together industry experts from customers and Endress+Hauser to figure out what exactly customers want and need and to develop solutions and offerings to address the needs."

Gary Dreyer

Product Manager Services, Endress+Hauser Flowtec AG

Korzyści

Nasi pracownicy pomogą w osiągnięciu efektywności i zapewnieniu ciągłości produkcji farmaceutycznej. Świadcząc specjalistyczne usługi, przyczynią się do poprawy procesów.

 • ponad 60

  w tylu krajach klienci mają dostęp do serwisantów Endress+Hauser świadczących usługi wzorcowania

 • 3.000

  tyle operacji wzorcowania jest wykonywanych rocznie przez Endress+Hauser w jednym z zakładów farmaceutycznych

 • 31 mln

  tyle urządzeń Endress+Hauser zawiera baza danych Endress+Hauser, zapewniając użytkownikom dostęp do pełnej informacji

Przeglądaj naszą ofertę!

Powiązane realizacje

Inne gałęzie przemysłu