Usługi dla branży farmaceutycznej

Zapewnij ciągłość oraz efektywność procesów produkcyjnych z doświadczonym dostawcą usług.

Ciągłość ma kluczowe znaczenie dla efektywnego prowadzenia produkcji w sektorze farmaceutycznym.Nieplanowane przestoje mogą skutkować niedoborem leków, co może mieć znaczący wpływ na zdrowie pacjentów i działanie służby zdrowia. W 2011 roku w USA w pewnym okresie brakowało blisko 300 lekarstw. Choć FDA pracuje nad znalezieniem sposobu na ograniczenie takiego ryzyka, statystyki poprawiają się bardzo powoli, co oznacza, że w skali globalnej problem ten nadal nie został rozwiązany. Wraz z celowanumi usługami dla produkcji, możliwe jest zapewnienie ciągłości produkcji i dostępności leków.

Możliwe działania

Zbyt niskie nakłady konserwacyjne mogą skutkować kosztownymi przestojami. Z drugiej strony niepotrzebne konserwacje generują dodatkowe wydatki. Strategia konserwacji w oparciu o analizę ryzyka pomaga zidentyfikować krytyczne punkty pomiarowe i zbalansować wymagane środki i koszty. Punkty pomiarowe o wyższym priorytecie wymagają większej uwagi i nakładów na prace konserwacyjne oraz wzorcowanie, niż te o mniejszym znaczeniu. Zrównoważona współpraca serwisowa pozwala zwiększyć wydajność instalacji.

 • Analiza zainstalowanych urządzeń jest podstawą do zdefiniowania precyzyjnego programu konserwacji oraz działań opartych na wcześniejszej identyfikacji krytycznych zasobów

 • Długoterminowy kontrakt serwisowy z niezawodnym, kompetentnym partnerem o globalnym zasięgu

 • Optymalizacja odstępów między wzorcowaniami w celu redukcji kosztów i poprawy dyspozycyjności zakładu, bez zwiększania ryzyka i łamania przepisów

 • Usługi obejmujące częste pomiary i raportowanie wskaźników KPI w celu znalezienia obszarów do dalszych usprawnień

 • Pełny wgląd w działania konserwacyjne i wzorcowania oraz ich skuteczność i koszty

Dowiedz się, jak nasze usługi pomagają w realizacji produkcji farmaceutycznej

Przegląd bioprocesu ©Endress+Hauser

Schemat procesu biologicznego

Proces uzdatniania wody ©Endress+Hauser

Proces uzdatniania wody

Zastosowanie

Eksperci branżowi pomagają w płynnym funkcjonowaniu zakładu

Eksperci branżowi pomagają w płynnym funkcjonowaniu zakładu

Usługi w zakresie efektywności i utrzymania ciągłości procesów produkcyjnych w produkcji farmaceutycznej powinny zawierać coś więcej niż tylko wsparcie w sytuacjach awaryjnych. Do szybkiego zdiagnozowania problemu i natychmiastowej naprawy, czyli działań minimalizujących czasy przestojów, potrzebny jest niezawodny partner serwisowy. W przypadku długoterminowej współpracy kluczowe znaczenie ma globalna dostępność oraz wiedza w zakresie surowych przepisów GMP. Z takim partnerem łatwo określisz strategię utrzymania najwyższej dyspozycyjności zakładu.

Analiza zainstalowanych urządzeń

Analiza zainstalowanych urządzeń

Aparatura pomiarowa ma kluczowy wpływ na niezawodność instalacji, często nie jest uwzględniana w planie konserwacji. Przestarzałe technologie mogą prowadzić do spadku wydajności instalacji lub ograniczenia czasu jej pracy. Odpowiednie zbalansowanie nakładów na konserwację jest trudnym zadaniem, głównie ze względu na rosnący stopień skomplikowania instalacji. Analiza zainstalowanych urządzeń zapewnia kluczowe informacje ułatwiające podjęcie stosownych decyzji. Pozwala użytkownikom uzyskać wyczerpujące informacje i wyciągnąć wnioski na temat tego, jak zwiększyć dyspozycyjność procesu i zminimalizować przestoje.

Optymalizacja odstępów między wzorcowaniem

Optymalizacja odstępów między wzorcowaniami

Przyrządy pomiarowe stają się coraz bardziej niezawodne. Fakt ten często nie znajduje odzwierciedlenia w planowaniu okresów między wzorcowaniami. Skutkuje to spadkiem efektywności oraz wzrostem zagrożenia wywołanego częstymi pracami obsługowymi. Dynamicznie określane odstępy między wzorcowaniami bazują na wynikach poprzednich kalibracji i metodach statystycznych. Z reguły prowadzi to do wydłużenia tych okresów i jednocześnie pozwala przewidywać usterki przyrządów, zwiększając ich niezawodność.

Usługa wzorcowania

Usługa wzorcowania

Zarządzanie wzorcowaniem często jest trudnym zadaniem. Zlecenie wzorcowania partnerowi serwisowemu przenosi całą odpowiedzialność za zarządzanie różnymi metodami wzorcowania i technologiami pomiarowymi na jeden podmiot, który zarządza wzorcowaniem dla całej instalacji. Wszystkie ukryte koszty wzorcowania zostają uwidocznione, co pozwala na znaczne ograniczenie wydatków. Dodatkowo wydłużeniu ulegają okresy między wzorcowaniami, a harmonogram prac zostaje ulepszony — wszystko to ma pozytywny wpływ na dyspozycyjność zakładu.

Przeglądaj naszą ofertę!

Korzyści

Nasi pracownicy pomogą w zwiększeniu skuteczności i uzyskaniu ciągłości procesów produkcyjnych w farmacji. Świadcząc specjalistyczne usługi, przyczynią się do modernizacji procesów, stanowiąc dla Ciebie soildne wsparcie.

 • > 60

  krajów, w których klienci mają dostęp do serwisantów i inżynierów wzorcowania Endress+Hauser

 • 3000

  operacji wzorcowania wykonywanych rocznie przez Endress+Hauser w jednym z zakładów farmaceutycznych

 • 31 mln

  urządzeń Endress+Hauser wprowadzonych do bazy danych Endress+Hauser w celu zapewnienia pełnych informacji dla Użytkowników