Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Przyspieszenie procesu produkcji kosmetyków dzięki specjalistycznej wiedzy

Innowacyjna aparatura i wzorcowanie w punkcie pomiarowym zapewnia efektywność i zgodność procesu produkcji kosmetyków z przepisami

Proces produkcji kosmetyków jest bardzo trudny, a jednocześnie na światowym rynku kosmetyków panuje bardzo silna konkurencja. Jedynym stałym elementem jest ciągła zmiana trendów konsumenckich, podobnie zresztą jak specyfika poszczególnych regionów, a sytuację dodatkowo komplikują wysokie koszty surowców i niezliczone regulacje prawne. W wyścigu o udział w rynku kluczową rolę odgrywa czas wprowadzenia produktu na rynek oraz elastyczność produkcji. Nasze doświadczenia w zakresie automatyzacji produkcji oraz inteligentna, niezawodna aparatura pomiarowa sprzyja efektywności i bezpieczeństwu produkcji, co zapewnia przewagę konkurencyjną.

W czym możemy pomóc?

Dzięki swej kompleksowej ofercie aparatury pomiarowej dla wszystkich procesów produkcji kosmetyków, Endress+Hauser może pomóc Państwu spełniać oczekiwania konsumentów oraz standardy bezpieczeństwa, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka i możliwości osiągania celów wydajnościowych i zrównoważonego rozwoju.

 • Wzorcowanie w punkcie pomiarowym za pomocą mobilnej stacji kalibracyjnej zapewnia pełną zgodność z przepisami i wyższą dyspozycyjność

 • Innowacyjna aparatura zapewnia minimalne zużycie energii i straty surowców

 • Bezpośredni pomiar inline parametrów jakościowych w celu optymalnego monitorowania lepkości i gęstości

 • Przepływomierze zapewniające dokładne i ciągłe dozowanie i napełnianie

Aplikacje pomiarowe

Lepsza kontrola zapasów

Składniki aktywne w produkcji kosmetyków są drogie i powinny być magazynowane i monitorowane w taki sposób, aby do minimum ograniczyć straty. Do pomiaru stanu zapasów mogą być stosowane różne techniki, np. sondy hydrostatyczne, radarowe i pojemnościowe.

Lepsza kontrola zapasów
Nasza wiedza ekspercka

Nasze zintegrowane technologie obejmują nowoczesne i niezawodne rozwiązania do zarządzania stanami magazynowymi i redukcji strat, monitorowania w czasie rzeczywistym, są łatwe w konserwacji.

 • Optymalizacja pomiarów z użyciem aparatury dedykowanej do konkretnej aplikacji

 • Ochrona zbiorników magazynowych przed przepełnieniem i wyciekiem produktu za pomocą sygnalizatorów Liquiphant FTL50H

 • Redukcja strat i obniżenie kosztów dzięki inteligentnej aparaturze pomiarowej

Dokładne mieszanie

Mieszanie to najbardziej wymagający etap w produkcji kosmetyków, o kluczowym znaczeniu dla jakości gotowego produktu. O minimalizacji strat i obniżeniu kosztów w głównej mierze decyduje dokładność dozowania i mieszania składników, jak również efektywne zużycie energii i wody. Transport produktów na bazie oleju oraz produktów lepkich o różnej lepkości i gęstości może również stwarzać poważne wyzwania.

Dokładne mieszanie
Nasza wiedza ekspercka

Nasze procesy technologiczne i inteligentna aparatura pomiarowa zapewniają najwyższą jakość produktu dzięki dokładności i optymalnej skuteczności procesu mieszania.

 • Zastosuj przepływomierz Promass I do dokładnego pomiaru przepływu i lepkości

 • Zastosuj sygnalizatory Liquiphant i Liquipoint FTW33 dla zapewnienia bezpieczeństwa i płynności procesu w mediach lepkich

 • Minimalne straty energii dzięki rozwiązaniom do monitorowania i zarządzania energią

Dokładność napełniania i dozowania

W procesie produkcji kosmetyków niezbędne jest zapewnienie, aby w sposób ciągły była dozowana dokładna ilość produktu. Mechaniczne urządzenia do napełniania i dozowania mogą zawodzić i wymagać kosztownej konserwacji, co powodowałoby wstrzymanie procesu na dłuższy czas.

Dokładność napełniania i dozowania
Nasza wiedza ekspercka

Przepływomierze Coriolisa naszej produkcji zapewniają wysoką dokładność procesów dozowania i napełniania.

 • Obsługa cyfrowych protokołów komunikacyjnych

 • Ścisła kontrola całego procesu napełniania

 • Oszczędność kosztów dzięki wyeliminowaniu elementów mechanicznych

Szybkie wzorcowanie i konserwacja

Wzorcowanie i konserwacja mogą powodować czasochłonne i kosztowne przestoje w produkcji. Utrzymanie wskaźników (KPI) wydajności wymaga skrócenia czasu przestojów do niezbędnego minimum.

Szybkie wzorcowanie i konserwacja
Nasza wiedza ekspercka

Usługi wzorcowania są jedną głównych specjalności Endress+Hauser. Nasza firma oferuje pełną gamę usług wzorcowania przyrządów na miejscu w punkcie pomiarowym, zapewniających optymalne wykorzystanie czasu pracy, skrócenie przestojów do minimum i pełną zgodność z przepisami.

 • Skrócenie do minimum czasu wzorcowania dzięki mobilnym stacjom kalibracyjnym Endress+Hauser

 • Pełna spójność pomiarowa i akredytowane laboratoria kalibracyjne

 • Zapewnienia ciągłej zgodności produkcji dzięki regularnym i profesjonalnym usługom wzorcowania

Pełna zgodność

Celem zidentyfikowania problemów, które mogą wpłynąć na jakość produktów kosmetycznych, kluczowe znaczenie ma zgodność z normami takimi, jak PN EN ISO/IEC 17025 oraz Dobrą Praktyką Wytwarzania (GMP) kosmetyków opracowaną przez FDA. Zgodnie z tymi wytycznymi, wyposażenie powinno być regularnie wzorcowane lub sprawdzane zgodnie ze standardową procedurą operacyjną (SOP), a wyniki odpowiednio dokumentowane.

Pełna zgodność
Nasza wiedza ekspercka

Nasze produkty i usługi posiadają wszelkie niezbędne certyfikaty fabryczne oraz dokumentację niezbędną dla systemów podlegających regulacjom GMP.

 • Zgodność ze wszystkimi obowiązującymi standardami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP)

 • Zaufaj specjalistom Endress+Hauser

 • Cała niezbędna dokumentacja w zasięgu ręki

Dowiedz się, w jaki sposób i gdzie wspieramy Twoje procesy produkcyjne

przegląd, schemat procesu, kosmetyki, pielęgnacja ciała, higiena osobista, produkcja kosmetyków ©Endress+Hauser

Schematy procesów w produkcji kosmetyków

ciecze, kosmetyki, higiena osobista, produkcja kosmetyków ©Endress+Hauser

Punkty pomiarowe w magazynie substancji ciekłych

produkty sypkie, kosmetyki, higiena osobista, produkcja kosmetyków ©Endress+Hauser

Punkty pomiarowe w magazynie produktów sypkich

mieszalnik porcjowy, kosmetyki, higiena osobista, pielęgnacja ciała, produkcja kosmetyków ©Endress+Hauser

Punkty pomiarowe w mieszalniku porcjowym

mieszalnik przepływowy, kosmetyki, higiena osobista, pielęgnacja ciała, produkcja kosmetyków ©Endress+Hauser

Punkty pomiarowe w mieszalniku przepływowym

napełnianie i pakowanie, kosmetyki, higiena osobista, pielęgnacja ciała, produkcja kosmetyków ©Endress+Hauser

Punkty pomiarowe na linii napełniania

uzdatnianie wody, kosmetyki, higiena osobista, produkcja kosmetyków ©Endress+Hauser

Punkty pomiarowe w procesie uzdatniania wody

Proces CIP, produkcja kosmetyków ©Endress+Hauser

Punkty pomiarowe w instalacji czyszczenia CIP

Korzyści

Branża produktów kosmetycznych szybko się rozwija. Endress+Hauser posiada ponad 65-letnie doświadczenie w usprawnianiu procesów u naszych klientów dzięki naszej znajomości procesów i specjalistycznej wiedzy. Zdajemy sobie sprawę z wyzwań stojących przed Państwem i dokładamy wszelkich starań, aby zaleźć najlepsze rozwiązanie, spełniające potrzeby Państwa aplikacji, celem utrzymania kosztów pod kontrolą i osiągnięcie jak możliwie najkrótszego czasu wprowadzenia produktu na rynek.

 • 100%

  parametrów pod kontrolą

 • 100%

  produkcji zgodne ze standardami jakościowymi

 • 10%

  o tyle zmniejszysz koszty zużycia energii przez urządzenia przemysłowe w przeciągu 18 miesięcy i uzyskasz certyfikat ISO 50001


Przeglądaj naszą ofertę!

Powiązane realizacje

Inne gałęzie przemysłu