Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Produkcja farmaceutyczna GMP, zgodna z przepisami i wysokowydajna

Osiągaj cele w zakresie jakości, zgodności z przepisami i wydajności dzięki przełomowej technologii czujników pomiarowych

Przejście z poziomu prac badawczo-rozwojowych w warunkach laboratoryjnych do produkcji w skali przemysłowej może być kłopotliwe. Wyższy stopień automatyzacji i kontroli, nowa aparatura i technologie - wszystko to powoduje dodatkowe komplikacje. Dla spełnienia wymagań jakościowych, musi być zapewniona zgodność z zasadami GMP, standardami i wytycznymi. Nasza oferta dla branży produkcji farmaceutycznej umożliwia monitoring w czasie rzeczywistym i kontrolę parametrów jakościowych i procesowych, przy jednoczesnym spełnieniu celów wydajności produkcji.

W czym możemy pomóc?

Endress+Hauser oferuje kompleksową gamę skalowalnych rozwiązań pozwalających na osiągnięcie doskonałości operacyjnej w produkcji farmaceutycznej. Aparatura i czujniki pomiarowe naszej produkcji umożliwiają dokładny monitoring krytycznych parametrów procesu, zapewnienie zgodności z przepisami i jednolitej jakości partii produktu.

 • Pomiar i kontrola poziomu piany w bioreaktorze

 • Separacja białek w skidach do chromatografii

 • Pomiary analityczne w laboratoriach i na liniach produkcyjnych

 • Aparatura obiektowa umożliwiająca łatwe wzorcowanie

 • Cała aparatura zaprojektowana zgodnie z normą ASME-BPE

Aplikacje pomiarowe

Kontrola procesu fermentacji

Fermentacja, to bardzo skomplikowany, czuły i kosztowny bioproces, którym udział biorą żywe organizmy komórkowe. Utrzymanie sterylnych warunków jest konieczne na każdym etapie procesu wytwarzania biofarmaceutyków. Dla spełnienia tych wymogów niezbędny jest spójny pomiar.

Kontrola procesu fermentacji
Nasza wiedza ekspercka

Aparatura pomiarowa naszej produkcji zapewnia długoterminową stabilność i dokładność pomiaru, co umożliwia utrzymywanie pełnej kontroli warunków w bioreaktorze:

Wydajna chromatografia

W procesie chromatografii niezbędny jest dokładny pomiar przewodności i wartości pH. Poważne wyzwanie stanowić może także wykrywanie docelowych białek, które mają być oddzielane ze złożonej mieszaniny bulionu fermentacyjnego.

Wydajna chromatografia
Nasza wiedza ekspercka

Nasze rozwiązania do monitorowania umożliwiają utrzymywanie niezbędnych warunków chromatografii podczas procesu separacji. Oferujemy także fotometry procesowe do pomiaru absorpcji światła UV, ułatwiające wykrywanie docelowych białek:

Stabilny pomiar pH

Wartość pH jest krytycznym parametrem kontrolnym procesu w bioreaktorze. Dla zapewnienia efektywnego wzrostu komórek i ekspresji białek, każda linia komórkowa wymaga optymalnego poziomu pH. Spójne i wiarygodne dane są konieczne zarówno w procesach laboratoryjnych, jak i w procesach wytwarzania na dużą skalę.

Stabilny pomiar pH
Nasza wiedza ekspercka

Aparatura pomiarowa Endress+Hauser zapewnia stabilny pomiar inline wartości pH podczas procesu fermentacji oraz maksymalną wiarygodność niezależnie od skali produkcji, pozwala także na przyjęcie innowacyjnej strategii wzorcowania w warunkach laboratoryjnych:

 • Zastosowanie technologii Memosens - przełomowej technologii czujników pomiarowych

 • Zastosuj tę samą technologię cyfrową w czujnikach i aparaturze, zarówno w skali laboratoryjnej, jak i w produkcji na pełną skalę

Dowiedz się, w jaki sposób można standaryzować aparaturę

schemat bioprocesu ©Endress+Hauser

Schemat bioprocesu

proces fermentacji ©Endress+Hauser

Proces fermentacji

proces chromatograficzny ©Endress+Hauser

Proces chromatograficzny

proces filtracji wirusów ©Endress+Hauser

Proces filtracji wirusów

proces zatężania ©Endress+Hauser

Proces zatężania

Spotkaj się z naszym ekspertem

„Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę pracować dla branży biofarmaceutycznej w Endress+Hauser i wnosić realną wartość do Twoich projektów”.

Klaus Köhler

Global Industry Manager, Endress+Hauser Niemcy AG+Co. KG

Korzyści

Możliwość usprawniania procesów w produkcji biofarmaceutyków wspólnie z naszymi pracownikami, np. Klausem Köhlerem. Oferują oni nie tylko kompletny asortyment aparatury, ale także gruntowną wiedzę fachową, pozwalającą na dobór najlepszego rozwiązania dla Twoich potrzeb.

 • 80 %

  o tyle zmniejsza się różnorodność typów aparatury

 • 2 miesiące

  o tyle krótszy jest czas wprowadzenia produktu na rynek

 • 0

  zmian aparatury, dzięki doborowi optymalnego rozwiązania już za pierwszym razem

Przeglądaj naszą ofertę!

Powiązane realizacje

Inne gałęzie przemysłu