Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Termometry higieniczne

Termometry higieniczne do zastosowań sterylnych w przemyśle spożywczym i biologicznym

Innowacyjne termometry należące do linii kompaktowych i modułowych urządzeń higienicznych zostały zaprojektowane z myślą o spełnianiu wymogów stawianych w przemyśle spożywczym oraz zachowaniu zgodności z najwyższymi normami jakościowymi. Po raz pierwszy przedstawiamy wyczerpującą, globalną ofertę produktów z szeroką gamą przyłączy procesowych, przetworników i wariantów konstrukcyjnych. Wszystkie produkty (wersje metryczne i imperialne) są dostępne ze stosownymi aprobatami międzynarodowymi.

Opis oferty

Nasza oferta termometrów higienicznych obejmuje:

  • Kompaktowe kub modułowe termometry z wyświetlaczem lub bez

  • Termometry z przetwornikiem lub bez

  • Szeroka gama przyłączy procesowych (zaciski, systemu uszczelnień metalowych, adaptery spawane, przyłącze APV, Varivent, Ingold, mocowanie wciskowe itp).

  • Czujniki z krótkimi czasami odpowiedzi (t90: 1,5 s) zapewniające optymalną kontrolę nad procesem

  • Czujniki z wyjątkową odpornością na wibracje (> 60 g) zapewniającą najwyższe bezpieczeństwo instalacji

iTHERM Innowacyjny, zaawansowany, modułowy termometr RTD TM411 ©Endress+Hauser

W automatyzacji procesów jako standard przyjęto dwie zasady pomiaru temperatury:

Rezystancyjne czujniki temperatury (RTD): zasada pomiaru

Rezystancja elektryczna czujnika RTD zmienia się wraz ze zmianą temperatury. Przyrządy mogą mierzyć temperaturę w zakresie od -200°C do około 600°C, wyróżniając się przy tym wysoką precyzją pomiarów i długotrwałą stabilnością. Najczęściej stosowanym elementem pomiarowym jest termometr Pt100. Standardowo czujniki RTD oferowane przez Endress+Hauser są zgodne z wymogami normy PN-EN 60751, klasa dokładności A.

Termopary (TC): zasada pomiaru

Termopara jest elementem wykonanym z dwóch różnych metali połączonych ze sobą na jednym końcu. Jeśli swobodne końce zostaną poddane działaniu różnych temperatur, w wyniku zjawiska Seebecka na otwartym końcu powstaje potencjał elektryczny (siła termoelektryczna). Korzystając z tabel referencyjnych dla termopar (norma PN-EN 60584), można wywnioskować temperaturę na połączeniu (spoinie pomiarowej).

Termopary mogą mierzyć temperaturę w zakresie od 0°C do +1800°C. Wyróżniają się krótkim czasem odpowiedzi oraz dużą odpornością na wibracje.

Korzyści

  • iTHERM QuickSens: najkrótsze czasy odpowiedzi (t90: 1,5 s) zapewniające optymalną kontrolę nad procesem

  • iTHERM StrongSens: wyjątkowa odporność na wibracje (> 60 g) zapewniająca najwyższe bezpieczeństwo instalacji

  • iTHERM QuickNeck: oszczędność czasu i redukcja kosztów dzięki łatwemu i niewymagającemu narzędzi wzorcowaniu

  • Dostępność ponad 50 higienicznych przyłączy procesowych

  • Międzynarodowe certyfikaty: ochrona przeciwwybuchowa zgodnie z ATEX/IECEx, atesty higieniczne wg 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, certyfikat przydatności pod względem TSE