Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Interfejs użytkownika zapewnia jednolity sposób obsługi

Szybkie i łatwe uruchamianie urządzeń pomiarowych wyposażonych w zunifikowany interfejs użytkownika

Prostota dzięki jednorodności - Uruchamianie, sterowanie i serwisowanie systemu obejmującego szereg urządzeń wykorzystujących różne technologie pomiarowe nie jest łatwym zadaniem. Ujednolicony interfejs HMI naszych urządzeń pozwala pokonać tę przeszkodę. Wszystkie produkty naszej firmy są wyposażone w ujednolicony interfejs użytkownika, który ułatwia codzienną pracę. Łatwiejsza obsługa urządzeń pozwala skrócić czas poświęcany na szkolenie operatorów i realizację powierzonych zadań.

Kreatory wspierające użytkownika w czasie konfigurowania parametrów umożliwiają szybkie wykonanie podstawowej konfiguracji ©Endress+Hauser

Niezawodne konfiguratory umożliwiające szybkie rozwiązywanie problemów i określanie parametrów pracy zapewniają bezpieczne uruchamianie urządzeń

Korzyści

  • Szybkie i bezpieczne uruchamianie oraz intuicyjna obsługa naszych urządzeń niezależnie od użytej technologii pomiarowej (natężenie przepływu, poziom, ciśnienie, analiza lub temperatura) z parametryzacją z wykorzystaniem kreatorów „make-it-run” umożliwiających szybką i niezawodną konfigurację podstawową

  • Zwiększony poziom bezpieczeństwa procesów dzięki łatwym do zrozumienia ikonom i komunikatom diagnostycznym i konserwacyjnym zgodnym z międzynarodowymi normami oraz zaufanie do ustawień dzięki komunikatom tekstowym w języku użytkownika

  • Uprość swoją codzienną pracę z wykorzystaniem interfejsu dostosowanego do określonych zadań operatora oraz pracowników utrzymania ruchu. Bez względu na zakres wykonywanych obowiązków nasz interfejs HMI ułatwiający użytkownikowi obsługę urządzenia, pomaga w realizacji zadań.

  • Nie masz pewności, jaki będzie skutek wybranej czynności? Zintegrowany system pomocy dostarcza szczegółowych informacji, co zapobiega błędnej interpretacji. Z przechowywanych danych mogą korzystać wszystkie osoby posiadające kody dostępu.

Spójny interfejs w rozwiązaniach z branży informatycznej i komunikacyjnej w dużym stopniu wpływa na długość okresu koniecznego na opanowanie obsługi, wdrożenie i opracowanie optymalnego sposobu użytkowania programów i urządzeń elektronicznych. Na podstawie szczegółowych, prowadzonych na całym świecie badań, które miały na celu ustalenie oczekiwań naszych klientów, opracowaliśmy unikalną koncepcję interfejsu HMI. Nieważne, czy masz urządzenie przed sobą, czy kontrolujesz je ze sterowni — dane są przedstawiane w ten sam sposób. Te same ikony są widoczne na urządzeniu i w oprogramowaniu komputerowym.