Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Sondy radarowe Micropilot do zbiorników akcyzowych

Pierwsze, radarowe sondy poziomu 80 GHz do pomiarów rozliczeniowych, akcyzowych i legalizowanych wg Głównego Urzędu Miar

Nowe radary bezkontaktowe Micropilot NMR81 / NMR84 do dokładnych, rozliczeniowych pomiarów poziomu cieczy, są certyfikowane przez niezależnych audytorów metrologicznych i związanych z bezpieczeństwem w przemyśle. Są to pierwsze na świecie, bezkontaktowe urządzenia pomiarowe w technice 80 GHz i jedyne, osiągające dokładność ±0.5 mm w pomiarach poziomu cieczy przy montażu w króćcu o średnicy już od DN50.

Doskonałe połączenie: mocno skupiony sygnał 80 GHz i mała antena radaru

Radary bezkontaktowe Micropilot NMR81 / 84 wykorzystują falę elektromagnetyczną o częstotliwości 80 GHz. Pozwala ona na emisję unikatowo skupionej wiązki pomiarowej (kąt 3° lub 4°). Dla porównania, sonda radarowa 10 GHz z anteną o tym samym rozmiarze uzyskuje kąt 21°. Nowe sondy doskonale nadają się do wąskich zbiorników lub do montażu w małych króćcach, nawet blisko ściany zbiornika, bez konieczności prowadzenia prac spawalniczych. Większość lub wszystkie elementy zakłócające propagację fali elektromagnetycznej (np. nagrzewnica, króciec zalewowy, czujniki wystające ze ściany zbiornika itd.) znajdują się poza polem widzenia sondy.

©Endress+Hauser

Unikatowo wysoka dokładność ±0.5 mm i aprobata Głównego Urzędu Miar

Nowa technologia 80 GHz pozwala na dokładne i powtarzalne pomiary w zakresie do 70 m. W tzw. zbiornikach pomiarowych (legalizowanych, akcyzowych) producent gwarantuje dokładność ±0.5mm do 30 m z 10-pkt. świadectwem wzorcowania w laboratorium akredytowanym przez Nederlands Meetinstituut (NMi). Cecha ta przewyższa zalecenia The American Petroleum Institute (API) oraz International Organization of Legal Metrology (OIML), które mówią o ±1 mm podczas wzorcowania i o 4 mm po montażu na zbiorniku. Radary Micropilot NMR81 / 84 cechuje zatwierdzenie typu NMi oraz PTB, jak również dopuszczenie Głównego Urzędu Miar do pomiarów rozliczeniowych.

©Endress+Hauser

Nowe anteny radarów: więcej bezpieczeństwa i niezawodności

Micropilot NMR81 jest wyposażony w nową, owalną antenę soczewkową z PTFE w rozmiarach 2", 3" lub 4". W porównaniu do wklęsłych lub łagodnie wypukłych anten soczewkowych, spotykanych na rynku, propozycja Endress+Hauser wyróżnia się unikatowo wysoką odpornością na kondensację i zatłuszczenie. Micropilot NMR84 posiada płaską antenę typu "drip-off" do użycia w rurach wgłębnych, bypass-ach zbiorników lub w prowadnicach dachów pływających. Każda antena posiada przeciwtoksyczny przepust gazoszczelny, który chroni korpus radaru przed penetracją chemiczną, tworząc drugą linię obrony przed dyfuzją m.in. siarkowodoru, amoniaku, benzenu, toluenu itd.

©Endress+Hauser

Zastosowanie nowych radarów

  • Pomiary wysokości napełnienia zbiorników z węglowodorami, poddawanych kontroli metrologicznej i legalizowanych przez GUM/OUM

  • Zbiorniki magazynowe nie wymagające kontroli metrologicznej GUM/OUM, w których oczekiwana jest bardzo wysoka dokładność i powtarzalność pomiaru poziomu, objętości lub masy przechowywanej cieczy

  • Zastąpienie łaty (przymiaru wstęgowego) lub wysłużonych, pływakowych przetworników poziomu węglowodorów

©Endress+Hauser

Korzyści

  • Odporność na zmiany gęstości i cechy fizykochemiczne cieczy

  • Swoboda montażu dzięki unikatowo małemu kątowi (już od 3°) emisji sygnału mikrofalowego

  • Owalna antena soczewkowa z PTFE, odporna na kondensację i zatłuszczenie, do zabudowy w istniejących króćcach bez prowadzenia prac spawalniczych

  • 10-pkt. świadectwo wzorcowania (akredytacja NMi) i zatwierdzenie typu Głównego Urzędu Miar do pomiarów legalizowanych

  • Poprawa bezpieczeństwa w petrochemii wg API2350:2010 dzięki atestowi SIL2/3 i zastosowaniu drugiej linii obrony przed dyfuzją toksyczną

Proszę o kontakt w sprawie nowych sond radarowych Micropilot NMR81 i NMR84