Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
113GHz - najlepsza częstotliwość radaru

Przekonaj się, że nadajemy
na jednej fali

113 GHz – najlepsza częstotliwość radaru

Korzyści

 • Pomiary poziomu cieczy i materiałów sypkich o dokładności już od ± 0,5 mm

 • Zakres pomiarowy aż do 125 m; rozmiar anteny już od 20 mm

 • Stabilne pomiary już od 10 mm napełnienia zbiornika

 • Kąt wiązki sygnału mikrofalowego już od 3°

 • Funkcjonalność Heartbeat Technology - weryfikacja stanu radaru bez jego demontażu

©Endress+Hauser

Mariusz Szwagrzyk - Menedżer Produktu w Endress+Hauser Polska − mówi o najnowszych sondach radarowych: „Gdy nasi Klienci pytają mnie, jaka jest najlepsza częstotliwość radaru, zawsze odpowiadam sumą 113 GHz. Dysponując sondami radarowymi o częstotliwości 1, 6, 26 i 80 GHz mogę w każdej sytuacji wskazać odpowiedni przyrząd. Twoje zadanie pomiarowe potraktuję indywidualnie, dlatego już po krótkiej rozmowie przekonasz się, że nadajemy na jednej fali.“

Nowe sondy radarowe 80 GHz w ofercie Endress+Hauser

Poznaj Micropilot FMR60, FMR62 i FMR67. Nowe sondy radarowe zostały zaprojektowane i wdrożone wg wytycznych poprawy niezawodności PN-EN 61508 SIL2/3. Jako jedyne wyróżniają się zintegrowaną weryfikacją Heartbeat Technology. Funkcjonalność ta jest już znana z naszych innowacyjnych przepływomierzy Proline 3 i ceniona przez m.in. inżynierów automatyki, inspektorów nadzoru ds. bezpieczeństwa oraz technologów produkcji.

Dokładność i bezpieczeństwo

W marcu 2016 roku wprowadziliśmy na rynek pierwszą na świecie sondę radarową w paśmie 80 GHz, która służy do pomiarów poziomu cieczy w zbiornikach magazynowych o wymaganej kontroli metrologicznej GUM/OUM. Radar Micropilot NMR81 wyróżnia się unikatowo wysoką dokładnością pomiaru ±0,5 mm i małymi rozmiarami sferycznej anteny soczewkowej. Kąt skupienia 3° wiązki mikrofalowej pozwala na montaż sondy w istniejących, małych i niewykorzystanych króćcach pomiarowych bez prowadzenia prac spawalniczych.

Dziś nowe sondy Micropilot FMR60, FMR62 i FMR67 w paśmie W przeznaczamy do zbiorników technologicznych z cieczami lub materiałami sypkimi. Zwracają one uwagę wyjątkowymi cechami − dokładnością pomiaru już od ±1 mm, kątem wiązki aż do 3° i zakresem pomiarowym nawet do 125 m. Przyrządy te są wyposażone w małe anteny o średnicy już od 20 mm.

Wyznaczamy najwyższe standardy bezpieczeństwa – wszystkie sondy posiadają atest SIL2/3 (hardware/firmware) poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa, nadany przez zewnętrznego audytora − jednostkę notyfikowaną TÜV. Zaświadcza to, że jako producent sond, wykonaliśmy pełną analizę scenariuszy usterek.

Następnie wprowadziliśmy szereg rozwiązań technicznych (m.in. diagnostyka rekurencyjna, druga linia obrony przed dyfuzją toksyczną ze zbiornika, atest SIL3 dla firmware itd.) oraz organizacyjnych (m.in. zarządzaniem projektem i wdrożeniem sond wg PN-EN 61508). Usprawnienia miały na celu obniżenie ryzyka wystąpienia usterki do najniższego możliwego poziomu, aby Użytkownik nowej sondy cieszył się jej bezkonkurencyjną niezawodnością i możliwością użycia w automatyce blokadowej zgodnie z Programem Zapobiegania Awariom (PZA).

Kiedy zastosować sondę radarową w paśmie 80 GHz?

„Jeśli zależy Ci na maksymalnym skróceniu czasu montażu i uruchomienia sondy radarowej, to warto użyć tej techniki” − wyjaśnia Mariusz Szwagrzyk. „W większości przypadków wystarczy tylko 60 sekund, aby uruchomić pomiar. W zasięgu sondy nie ma większości zakłóceń, które tworzone są przez elementy budowy wewnętrznej zbiornika. Nigdy wcześniej uruchomienie radaru nie było równie łatwe”.

Sondy z rodziny Micropilot FMR6x są wygodne w montażu w króćcach o średnicy już od DN40 i wkrótce będą spełniały rygorystyczne wymagania higieny (badania sond ukończono, producent oczekuje na wydanie certyfikatów przez jednostki notyfikowane).

Możliwa jest też zabudowa na odcinających zaworach kulowych i króćcach o wysokości do 800 mm bez ryzyka pogorszenia jakości pomiaru. Mała długość fali umożliwia wygodne, bezkontaktowe i odporne na zmiany gęstości pomiary już od 10 mm poziomu napełnienia zbiornika, dzięki czemu lepiej wykorzystasz jego objętość. Co więcej, innowacyjne, sferyczne anteny soczewkowe z cechą „drip-off” poprawiają dyspozycyjność pomiaru poziomu, ponieważ zyskujesz większą odporność na kondensację lub zabrudzenie w porównaniu do innych rozwiązań na rynku.

Weryfikacja Heartbeat Technology – poczuj puls Twojej sondy radarowej

Funkcjonalność ta poprawia komfort pracy służb utrzymania ruchu, inspektorów nadzoru ds. bezpieczeństwa i technologów produkcji. Dostarcza cennych informacji o warunkach, jakie panują w zbiorniku i oddziałują na sondę. Dzięki Heartbeat Technology możesz przeprowadzić udokumentowaną weryfikację stanu sondy radarowej bez przerywania pomiaru i demontażu urządzenia. Pozwala to na wydłużenie okresów między kalibracjami (wzorcowaniem) przyrządu lub testami kontrolnymi automatyki blokadowej wg zaleceń PN-EN 61511 oraz PZA.

©Endress+Hauser

Heartbeat Diagnostyka

 1. 1. Rekurencyjne testy diagnostyczne bez przerywania pomiaru poziomu, wykrywające usterki przypadkowe i systematyczne sondy w trakcie wieloletniej eksploatacji.

 2. 2. Pokrycie diagnostyczne usterek aż do 94%.

 3. 3. Obecność i skuteczność testów diagnostycznych potwierdzona certyfikatem SIL2/3 TÜV.

 4. 4. Komunikaty diagnostyczne w języku polskim ze wskazówkami dla użytkownika w języku polskim oraz komunikaty diagnostyczne zgodne z NAMUR NE 107.

©Endress+Hauser

Heartbeat Weryfikacja

 1. 1. Wykonanie weryfikacji stanu radaru w dowolnym momencie bez przerywania pomiaru poziomu (zapis raportu w pliku PDF).

 2. 2. Po Heartbeat Weryfikacja radar pracuje zgodnie ze specyfikacją z DTR z pokryciem diagnostycznym usterek aż do 99% − mozna zdecydować, że nie jest wymagane wzorcowanie ani sprawdzenie go w serwisie.

 3. 3. Raport zgodny z wytycznymi poprawy bezpieczeństwa PN-EN 61511 − zgodność z potrzebami Programu Zapobiegania Awariom (PZA).

Heartbeat Monitoring

 1. 1. Obserwacja wpływu procesu technologicznego na stan radaru + alarm (brud lub wilgoć na antenie, rosnąca grubość piany, temperatura pracy sondy) + automatyczne czyszczenie/suszenie anteny lub gaszenie piany wg procedury technologicznej.

 2. 2. Obserwacja jakości napięcia zasilania + alarm (wykrywanie usterki trasy kablowej, zewnętrznego zasilacza lub korozji w przedziale podłączeniowym sondy).

 3. 3. Asystent łatwego uruchomienia funkcji z pkt. 1 i 2 w języku polskim.

 4. 4. Zapis rozszerzonego raportu Heartbeat Monitoring o stanie sondy radarowej w pliku pdf.

Suma 113 GHz - by spełnić wszystkie Twoje wymagania

Zalety 1 GHz

 • Najlepsza do naczyń poziomowskazowych − modelowy zamiennik nurnika lub pływaka

 • Duża odporność na pianę, zapylenie i małą wartość stałej dielektrycznej

 • Pomiar rozdziału faz cieczy i kompensacja cech fazy gazowej nad cieczą (m.in. kotły wodno-parowe, amoniak, formaldehyd, gazy skroplone, alkohole itd.).

Zalety 6 GHz

 • Stabilny i powtarzalny pomiar przy burzliwej, spienionej powierzchni cieczy i dużej kondensacji

 • Bezkontaktowe podejście do rur wgłębnych, naczyń poziomowskazowych lub prowadnic dachu pływającego

Zalety 26 GHz

 • Najczęściej stosowana w zbiornikach magazynowych, a także buforowych i procesowych z mieszadłami, nagrzewnicami, wzburzoną cieczą i wysoką temperaturą

 • Automatyczne czyszczenie, suszenie lub chłodzenie anteny i wykrywanie piany, zwiększające dyspozycyjność pomiaru

 • Małe, atrakcyjne cenowo sondy radarowe dla branży wodno-ściekowej i do zbiorników magazynowych z cieczami technologicznymi w każdej gałęzi przemysłu

Zalety 80 GHz

 • Najlepsze wykorzystanie objętości zbiornika − pomiar od 10 mm napełnienia i aż do anteny sondy radarowej

 • Zmierzysz każdą kroplę: dokładność pomiaru już od ±0,5 mm

 • Do małych, wąskich lub wysokich zbiorników − usuwa ryzyko licznych zakłóceń sygnału w ich wnętrzach dzięki kątowi wiązki już od 3°

 • Montaż w wysokich króćcach lub na zaworach odcinających bez ryzyka niższej jakości pomiaru

Film przedstawia zagadnienie najlepszej częstotliwości 113 GHz radaru.

Film przedstawia ułatwienia eksploatacyjne dzięki zastosowaniu kopii bezpieczeństwa ustawień radaru w pamięci HistoROM.

Film przedstawia funkcjonalność Heartbeat Monitoring radarów - automatyczne wykrywanie i gaszenie piany.

Film przedstawia funkcjonalność Heartbeat Monitoring radarów - automatyczne wykrywanie zabrudzenia lub kondensacji na antenie z inicjowaniem czyszczenia lub suszenia.

Poznaj korzyści z zastosowania radarów o częstotliwości 80 GHz ©Endress+Hauser

Poznaj korzyści z zastosowania radarów o częstotliwości 80 GHz.

Zgłoś Twój udział w testach radarów 113 GHz z Heartbeat:

Do pobrania

  Broszura_113GHz.pdf

  Magazyn klientów - Kurier Chemiczny.pdf