Większe bezpieczeństwo dzięki przemyślanej konstrukcji urządzeń pomiarowych

Skutecznie obniż ryzyko awarii w zakładach chemicznych i petrochemicznych, energetyce cieplnej i zawodowej

Substancje palne, agresywne chemicznie i toksyczne, gorąca woda kotłowa, para przegrzana i instalacje wysokociśnieniowe powodują wiele zagrożeń. Dlatego ważne jest poprawne zarządzanie bezpieczeństwem. Przedstawiamy przykłady jak zmniejszyć ryzyko katastrofy przemysłowej do poziomu akceptowalnego. Pomagamy Państwu lepiej chronić zdrowie i życie ludzi, czystość środowiska naturalnego, a także majątek trwały zakładu.

Jak zwiększamy bezpieczeństwo w zakładach przemysłowych?

Do pobrania