Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Przemyślana konstrukcja - mniejsze ryzyko

Projektujemy urządzenia tak, aby zapewniały najwyższy poziom bezpieczeństwa

W zakładach przemysłowych o podwyższonym ryzyku awarii, jakimi są m.in. zakłady azotowe, rafinerie czy elektrownie zawodowe, należy używać dobrze dopasowanych i solidnie wykonanych czujników pomiarowych, które wytrzymują trudne warunki procesowe, w tym m.in. silne drgania, skrajne wartości ciśnienia i temperatury, kontakt z substancjami toksycznymi lub agresywnymi chemicznie. Formą oceny niezawodności jest nadanie urządzeniom tzw. poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL, który jest standardem w branży chemicznej, rafineryjno-gazowej, energetyce cieplnej i zawodowej. Im wyższy jest poziom SIL, tym większa jest niezawodność urządzenia.

Bezpieczeństwo na etapie projektowania

 • Wszystkie nasze urządzenia są wytwarzane w oparciu o powszechnie przyjęte normy i standardy, co pozwala zmniejszyć ryzyko związane z niewykrywalnymi usterkami konstrukcji.

 • Dobieramy właściwe materiały w celu spełnienia szczególnych wymagań aplikacji przemysłowych, z jakimi mają do czynienia nasi Klienci. Współpracujemy tylko z zaufanymi dostawcami.

 • Badania i symulacje konstrukcji zmniejszają ryzyko na etapie rozwoju produktów.

 • Poddając urządzenia rygorystycznym testom warunków skrajnych, ustanawiamy bezpieczne zakresy ich pracy.

Konstrukcja przyrządów wewnętrznie bezpieczna

 • Maszyny i urządzenia z funkcją bezpiecznego trybu pracy wykorzystywane do produkcji naszych przyrządów pomagają w tworzeniu powierzchni zwilżanych czujników, odpornych na trudne warunki procesowe

 • Bezinwazyjne techniki pomiarowe usuwają ryzyko wydostania się niebezpiecznych substancji

 • Wtórne osłony ciśnieniowe i separatory membranowe nie pozwalają substancjom toksycznym, gorącym lub pod wysokim ciśnieniem na przedostanie się do otoczenia

 • Inteligentne urządzenia przetwarzają sygnały z czujników pomiarowych i wysyłają informacje do modułów logicznych obwodu sterowania

 • Warstwa oprogramowania każdego przetwornika jest zgodna z normą PN-EN 61508:2010.

Bezpieczeństwo na etapie wytwarzania urządzenia pomiarowego

Zaufaj doświadczonym ekspertom Endress+Hauser, którzy nadzorują bezpieczeństwo i jakość 250 certyfikowanych grup produktów.

 • Każdy z naszych pracowników jest współodpowiedzialny za zapewnienie spójności produkcji oczekiwanej przez użytkowników urządzeń oraz za utrzymywanie bezpieczeństwa w środowisku produkcyjnym.

 • Wszystkie nasze procesy są certyfikowane i poddawane okresowym audytom m.in. pod kątem jakości wg norm ISO oraz IEC (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) oraz bezpieczeństwa (audyty niezależnych podmiotów: TÜV, EXIDA, SQS, DEKRA).

Proces produkcji radaru Levelflex w centrum produkcyjnym Maulburg w Niemczech ©Endress+Hauser

Proces produkcji radaru Levelflex w centrum produkcyjnym Maulburg w Niemczech

Przetwornik tempertaury ©Endress+Hauser
produkcja czujników ciśnienia ©Endress+Hauser

Produkcja czujników ciśnienia

Testy urządzeń w centrum produkcyjnym Maulburg - obejrzyj wideo