Sprawozdanie Grupy Endress+Hauser dotyczące zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój w Endress+Hauser

Ponieważ jesteśmy firmą rodzinną, zrównoważony rozwój jest głęboko zakorzeniony w naszych wartościach. Aby lepiej spełnić nasze przyszłe zobowiązania, od zeszłego roku sporządzamy kompleksowe sprawozdania dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważony rozwój w Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Sprawozdanie dotyczące zrównoważonego rozwoju

Z naszego doświadczenia w dziedzinie inżynierii procesowej wiemy, że można kontrolować wyłącznie to, co można zmierzyć. Jest to jeden z powodów, dla których od zeszłego roku składamy sprawozdanie dotyczące zrównoważonego rozwoju Grupy. Musimy znać naszą obecną sytuację, aby spełnić nasze zobowiązania jako przedsiębiorstwo.

W 2015 r. stworzyliśmy podstawy do sporządzenia kompleksowego sprawozdania dotyczącego zrównoważonego rozwoju całej Grupy. Na podstawie wyników badań zidentyfikowaliśmy najważniejsze dla nas kwestie, przeanalizowaliśmy ich znaczenie dla przedsiębiorstwa oraz różnych zainteresowanych stron, a także sprawdziliśmy, w jakim stopniu możemy na nie wpływać. Powstała w ten sposób matryca istotności pomogła nam w opracowaniu kluczowych wskaźników oceny i celów związanych z naszym zrównoważonym rozwojem.

W międzyczasie stworzyliśmy odpowiednie struktury i procesy wewnętrzne, aby zastosować zdefiniowane kluczowe wskaźniki na poziomie całej Grupy. Wyniki i ustalenia wykorzystaliśmy również w naszej nowej strategii 2020+, która łączy w sobie różne cele, blisko powiązane z kwestiami zrównoważonego rozwoju.

Dzięki temu po raz pierwszy możemy zmierzyć nasz sukces na podstawie wyników audytu przeprowadzonego przez EcoVadis, który wykorzystujemy do badania zrównoważonego rozwoju naszych procesów biznesowych każdego roku. Naszym celem jest znalezienie się w grupie 25% najlepszych z grona audytowanych firm. Uzyskanie dobrych wyników w ankietach przeprowadzanych wśród naszych stałych klientów i pracowników również będzie jednym z naszych strategicznych celów w przyszłości.

Poprzez połączenie tych danych ze wskaźnikami gospodarczymi, takimi jak wzrost sprzedaży, zwrot ze sprzedaży oraz wskaźnik kapitału własnego, uzyskujemy holistyczny obraz rozwoju firmy.

Pobierz nasze sprawozdanie dotyczące zrównoważonego rozwoju tutaj

Kontakt