Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Sprawozdanie Grupy Endress+Hauser dotyczące zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój w Endress+Hauser

Jako firma rodzinna, zrównoważony rozwój jest głęboko zakorzeniony w naszych wartościach. Aby lepiej wypełniać nasze obowiązki, publikujemy kompleksowe sprawozdania dotyczące naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważony rozwój w Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Sprawozdanie dotyczące zrównoważonego rozwoju

Uważamy zrównoważony rozwój za holistyczną koncepcję obejmującą gospodarkę, społeczeństwo i ekologię. Wszystkie trzy wymiary są ze sobą ściśle powiązane i zależne od siebie. Tylko wtedy, gdy jesteśmy w stanie wypełnić nasze obowiązki społeczne i ekologiczne, możemy osiągnąć długoterminowy sukces gospodarczy. Z drugiej strony tylko firmy odnoszące sukcesy gospodarcze mogą wykonywać swoją odpowiedzialność w odniesieniu do środowiska i społeczeństwa.

W 2014 r. położyliśmy podwaliny pod kompleksowe raportowanie w całej Grupie. W międzyczasie stworzyliśmy odpowiednie wewnętrzne struktury i procesy, aby zdefiniować kluczowe wskaźniki w skali całego Endress+Hauser. Wyniki znalazły również zastosowanie w naszej strategii 2020+, która obejmuje różne cele ściśle związane z kwestią zrównoważonego rozwoju.

Ponadto mierzymy również nasz sukces na podstawie wyników audytu EcoVadis, który wykorzystujemy do badania zrównoważonego rozwoju naszych procesów biznesowych każdego roku. Naszym celem jest znalezienie się w grupie 25% najlepszych z grona audytowanych firm. Uzyskanie dobrych wyników w ankietach przeprowadzanych wśród naszych stałych klientów i pracowników również będzie jednym z naszych strategicznych celów w przyszłości.

Poprzez połączenie tych danych ze wskaźnikami gospodarczymi, takimi jak wzrost sprzedaży, zwrot ze sprzedaży oraz wskaźnik kapitału własnego, uzyskujemy holistyczny obraz rozwoju firmy.

Pobierz nasze sprawozdanie dotyczące zrównoważonego rozwoju tutaj

Kontakt