Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Skuteczny pomiar separacji faz serwatka/woda/detergent

Wykrywanie separacji faz i ubytków produktu za pomocą czujników optycznych zainstalowanych na rurociągu

W zakładzie produkcji serów do wykrywania separacji faz na rurociągu procesowym zainstalowano czujnik optyczny produkcji Endress+Hauser, o wysokiej dokładności i szybkiej odpowiedzi pomiarowej. Dzięki zastosowaniu technik przewodnościowych, w zakładzie zmniejszono także wielkość strat i skrócono cykl płukania. Operator ustala teraz moment zakończenia fazy płukania wstępnego nie w oparciu o indywidualną ocenę, czy długość czasu, ale dzięki danym pomiarowym pochodzącym z czujnika optycznego.

Skuteczny pomiar separacji faz serwatka/woda/detergent ©Juice Images/Strandperle

Korzyści dla Klienta

  • Skrócenie każdego cyklu czyszczenia CIP o 15 minut

  • Mniejsze o 32% zużycie środków chemicznych do mycia. Tylko w pierwszym kwartale na chemikaliach klient zaoszczędził ponad 5000 dolarów

  • Oszczędności kosztów dzięki zmniejszeniu zużycia energii, wody i ilości wytwarzanych ścieków

  • Zwiększenie dyspozycyjności urządzeń przetwórczych o ponad 1 godzinę dziennie

  • Po wdrożeniu miesięczne zużycie beczek zmniejszono z 3-4 do 2-3

Problem Klienta

Dla zapewnienia skuteczności czyszczenia i usunięcia serwatki z systemu, niezbędny jest pomiar separacji faz między serwatką, wodą, a detergentem użytym w procesie CIP. Jest to czynność skomplikowana, gdy codziennie wykonywanych jest kilka operacji czyszczenia CIP, jak np. w zakładzie produkcji serów, w którym codziennie wykonuje się 5 takich operacji. Koszt chemikaliów: ponad 1700 dolarów za beczkę o pojemności 110 litrów, przy miesięcznym zużyciu od 3 do 4 sztuk.

Rozwiązanie: Czujnik optyczny separacji faz OUSAF11

Po zainstalowaniu do optycznego czujnika separacji faz OUSAF11 produkcji Endress+Hauser do pomiaru w świetle widzialnym i bliskiej podczerwieni, operator jest w stanie ustalić moment zakończenia fazy płukania wstępnego i mycia CIP. Czujnik umożliwia także zmniejszenie strat produktu dzięki wykrywaniu granicy faz, gęstości osadu i mętności.

Czujnik OUSAF11 zainstalowany na rurociągu

Pomiar separacji faz serwatka/woda/detergent

  • Higieniczna konstrukcja, możliwość czyszczenia w procesie CIP

  • Czujnik OUSAF11 jest przystosowany do pracy ciągłej w temperaturze do 194 °F (90 °C), a w 266 ºF przez maks. 2 godziny, co pozwala na zastosowanie go w procesach CIP z użyciem gorącego medium

  • Możliwość kalibracji bez konieczności demontażu z instalacji procesowej