Standaryzacja przyrządów w projektach

Redukcja kosztów uruchomienia i magazynowania części zamiennych dzięki standaryzacji przyrządów

Niezależnie od tego, czy chodzi o nową instalację, czy projekt modernizacji, wybór i zaprojektowanie odpowiedniego oprzyrządowania stanowi duże wyzwanie dla zakładów przetwórstwa żywności, a także przedsiębiorstw zajmujących się budową liniii i maszyn technologicznych. Firmy muszą brać pod uwagę najnowsze osiągnięcia i przepisy dotyczące higieny, bezpieczeństwa i jakości żywności. Pomyślna realizacja takich projektów, osiąganie założonych celów oraz dotrzymywanie harmonogramu wymaga wysokiego poziomu wiedzy dotyczącej danego sektora przemysłu i specyficznych dla niego zastosowań aparatury obiektowej.

Solidny partner

Zaufaj Endress+Hauser i powierz nam prace związane ze standaryzacją oprzyrządowania dla Twoich projektów: doskonale znamy procesy, ryzyka i potrafimy stawiać czoła wyzwaniom. Nasi eksperci w dziedzinie przemysłu i zastosowań rozumieją rosnące wymagania przemysłu spożywczego w zakresie higieny, bezpieczeństwa i jakości żywności. Zakres naszych usług wyróżnia:

 • Wszystko z jednego źródła — kompleksowy dostawca oprzyrządowania do większości pomiarów w przemyśle spożywczym

 • Doświadczenie w realizacji projektów na dużą skalę obejmujące koordynację prac z generalnymi wykonawcami, konstruktorami maszyn i instalacji oraz podwykonawcami

 • Ograniczenie złożoności projektów i redukcja ryzyka

 • Bogata wiedza o prowadzonych procesach technologicznych, zdobyta w projektach na całym świecie

Kompleksowe wsparcie

Zapewniamy wsparcie podczas całego projektu — od koncepcji po uruchomienie i wsparcie na etapie eksploatacji lini produkcyjnych.

Etapy zarządzania projektem ©Endress+Hauser

Skuteczne zarządzanie każdym etapem projektu

Instalacja do frakcjonowania mleka i serwatki ©MILEI

Planowanie projektu rozpoczyna się na miejscu przyszłej instalacji

Udzielamy pomocy na każdym etapie realizacji projektu

Omówienie projektu

Koncepcja

Uwzględnienie interesów wszystkich stron biorących udział w projekcie, we właściwym czasie, jest kluczowym czynnikiem pozwalającym na jego pomyślną realizację. Profesjonalne komunikacja i realizacja są ważne od samego początku. Przejrzyste wytyczne dla wszystkich stron — od inwestora po producenta instalacji — gwarantują bezproblemową realizację zadania.

Planowanie i koordynacja projektu

Planowanie

Wybór i umieszczenie w projekcie odpowiedniego przyrządu pomiarowego wymaga znacznych nakładów czasu i zasobów już w fazie planowania. Standaryzacja oprzyrządowania zmniejszya stopień złożoności projektu oraz pozwala na:

 • Skrócenie czasu realizacji projektu dzięki skróceniu okresu odbiorów

 • Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych poprzez właściwe planowanie harmonogramów konserwacji i okresowych wzorcowań, jeżeli są wymagane

 • Ograniczenie ilości i zmniejszenie kosztów magazynowania części zamiennych

 • Organicznie nakładów pracy związanych ze szkoleniami personelu obsługi

 • Zwiększenie dostępności instalacji oraz całkowitej efektywności aparatury pomiarowej poprzez zastosowanie zaawansowanych narzędzi diagnostycznych i inżynierskich

W@M - Zarządzanie cyklem życia produktu

Realizacja

W fazie realizacji polegamy na naszym doświadczeniu w zarządzaniu projektami, narzędziach planistycznych oraz wyjątkowo bogatej ofercie urządzeń i systemów pomiarowych. Jako dostawca kompleksowych usług zmniejszamy poziom skomplikowania Twojego projektu. Pozwalamy Ci zmieścić się w budżecie i dotrzymać terminów realizacji poszczególnych zadań. Stosowanie oprogramowania takiego jak Applicator i W@M ( Zarządzanie Cyklem Życia Produktu) pozwala zmniejszyć pracochłonność oraz zagwarantować realizację projektu zgodnie z oczekiwaniami inwestora.

Ultrafiltracja mleka i serwatki

Rozruch instalacji i uruchomienia

Wiedza doświadczonych inżynierów serwisu Endress+Hauser oraz redukcja różnorodności typów przyrządów zapewniają bezproblemowy rozruch instalacji. Czas uruchomienia ulega skróceniu nawet o 50%. Standaryzacja urządzeń sprawia, że wydatki na szkolenie służb utrzymania ruchu zostają mocno ograniczone.

Frakcjonowanie mleka i serwatki

Eksploatacja

Zapewniamy również wsparcie podczas eksploatacji instalacji. Bezpieczeństwo, jakość i niezawodność, a także okresowe wzorcowania stają się szczególnie ważnym czynnikiem. Dzięki naszeym usługom kalibracji (wzorcowania), wykonywanym bezpośrednio u Klienta lub w naszych laboratoriach kalibracyjnych, nasi klienci osiągają najwyższy stopień niezawodności i uzyskują wymaganą dokładność pomiarów. Zgodność z przepisami i normami jakościowymi jest zapewniona przy minimalnych nakładach.

Przeglądaj naszą ofertę!

Korzyści

Naszym celem jest pomoc w pomyślnej realizacji projektów związanych z budową lub modernizacją instalacji produkcyjnych. Profesjonalna współpraca we wszystkich fazach projektu buduje zaufanie — a to jest klucz do sukcesu. Nasi eksperci w dziedzinie przemysłu i zastosowań aparatury pomiarowej, a także nasze doświadczenie w zakresie standaryzacji oprzyrządowania w ramach dużych projektów na całym świecie, zapewnią Ci wsparcie, którego potrzebujesz.

 • 50 %

  Zmniejszenie czasu potrzebnego na uruchomienie, dzięki zapewnieniu udziału doświadczonych inżynierów serwisu i standaryzacji przyrządów.

 • 30 %

  Redukcja czasu realizacji projektu, przez zmniejszenie jego złożoności i zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania.

 • 30–40 %

  Zmniejszenie nakładów na szkolenia, dzięki standaryzacji aparatury pomiarowej i intuicyjnym interfejsom obsługi naszych urządzeń.