Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Usługi zapewniające ciągłość procesów produkcyjnych w branży farmaceutycznej

Utrzymanie pełnej dyspozycyjności linii produkcyjnych

Wiarygodny partner, świadczący specjalistyczne usługi serwisowe, może zapewnić ciągłość produkcji i efektywność konserwacji

Nasze usługi dla branży farmaceutycznej pozwalają operatorom instalacji na zachowanie równowagi między optymalną strategią konserwacji a maksymalną wydajnością produkcji. Nieplanowane wyłączenia spowodowane niewłaściwą konserwacją skutkują nie tylko kosztownymi przestojami, ale mogą także oddziaływać na niedobory leków, co ma znaczny wpływ na zdrowie publiczne. Z kolei zbędna konserwacja może generować dodatkowe koszty. Nasze usługi produkcji farmaceutycznej umożliwiają oparte na ryzyku strategie konserwacji w celu ukierunkowanej kalibracji i maksymalnej dostępności.

W czym możemy pomóc?

Bliskie, długotrwałe partnerstwo serwisowe ze specjalistami Endress+Hauser zapewnia optymalną wydajność i dyspozycyjność zakładu, co zwiększa wartość firmy. Nasze strategie konserwacji oparte na analizie ryzyka pozwalają klientom na podejmowanie ukierunkowanych czynności serwisowych oraz wzorcowanie aparatury w punktach pomiarowych odpowiednio do stopnia ich krytyczności, co optymalizuje koszty w stosunku do wydajności.

 • Analiza krytycznych składników zasobów instalacji obiektowej pozwalająca na przyjęcie ukierunkowanej strategii konserwacji

 • Długoterminowy kontrakt serwisowy z niezawodnym, specjalistycznym partnerem, zapewniający ciągłość produkcji

 • Optymalizacja częstotliwości wzorcowania zapewniająca maksymalną dyspozycyjność i efektywność kosztową oraz pełną zgodność z przepisami

 • Kompleksowe usługi zarządzania, obejmujące szczegółowe raportowanie i analizy wspierające ciągłe doskonalenie

 • Pełna przejrzystość czynności konserwacyjnych i wzorcowania dla optymalnego zarządzania produkcją

Aplikacje pomiarowe

Analiza zasobów instalacji

Przyrządy mają kluczowe znaczenie dla niezawodnego działania instalacji, a mimo to często nie są uwzględniane w planach konserwacji instalacji. Wiek i starzenie się mogą prowadzić do zmniejszenia wydajności i dostępności instalacji, a ponadto wraz ze wzrostem złożoności produkcji w przemyśle farmaceutycznym zrównoważenie prac konserwacyjnych staje się ciągłym wyzwaniem dla operatorów instalacji.

Analiza zasobów instalacji
Nasza wiedza ekspercka

Nasza usługa analizy zasobów instalacji stanowi podstawę planowania rutynowych czynności konserwacyjnych dzięki wcześniejszej identyfikacji krytycznych składników zasobów i dostarczania kluczowych informacji dla podejmowania optymalnych decyzji, oraz analiz pozwalających na zwiększenie dyspozycyjności procesu i ograniczenie do minimum ryzyka związanego z przestojami.

 • Optymalizacja czynności konserwacyjnych aparatury

 • Utrzymanie zdolności produkcyjnych

 • Znalezienie właściwej równowagi między wydatkami na konserwację a wydajnością

Optymalizacja odstępów czasu między wzorcowaniami

Przyrządy pomiarowe są coraz bardziej niezawodne, niemniej jednak często nie znajduje to odzwierciedlenia w specyfikacjach odstępów czasu między wzorcowaniami, co prowadzi do spadku efektywności i zwiększenia ryzyka spowodowanego zbyt częstym serwisowaniem.

Optymalizacja odstępów czasu między wzorcowaniami
Nasza wiedza ekspercka

Dzięki dynamicznemu ustalaniu odstępów czasu między wzorcowaniami w oparciu o wyniki poprzednich wzorcowań i metody statystyczne, jest możliwe zmniejszenie częstotliwości wzorcowania, przewidywanie awarii i zwiększenie niezawodności.

 • Wydłużenie odstępów czasu między wzorcowaniami

 • Przewidywanie awarii aparatury i uniknięcie nieplanowanych przestojów

 • Utrzymanie dyspozycyjności zakładu

Wsparcie w zakresie zarządzania wzorcowaniami

Zarządzanie wzorcowaniami może być trudne dla operatorów zakładu, zwłaszcza tam, gdzie w grę wchodzi kilku dostawców usług wzorcowania oraz wiele technik pomiarowych.

Wsparcie w zakresie zarządzania wzorcowaniami
Nasza wiedza ekspercka

Endress+Hauser, jako kompleksowy dostawca usług i technologii pomiarowych, przejmuje na siebie cały skomplikowany proces zarządzania wzorcowaniem, świadcząc kompleksowe usługi wzorcowania .

 • Zleć kompleksowe usługi wzorcowania jednemu zewnętrznemu wykonawcy

 • Lepsze planowanie prac i optymalizacja częstotliwości wzorcowania zapewnia najwyższą dyspozycyjność

 • Ujawnienie ukrytych kosztów wzorcowania zapewnia znaczną obniżkę kosztów

Dowiedz się, jak nasze usługi wspierają produkcję biofarmaceutyków

Schemat procesu produkcji biofarmaceutyków ©Endress+Hauser

Schemat procesu produkcji biofarmaceutyków

Proces uzdatniania wody ©Endress+Hauser

Proces uzdatniania wody

Spotkaj się z naszym ekspertem

„Moja praca polega na łączeniu ekspertów branżowych wśród klientów i firmy Endress+Hauser w celu ustalenia, czego dokładnie chcą i potrzebują klienci, oraz opracowania rozwiązań i ofert odpowiadających na te potrzeby”.

Gary Dreyer

Product Manager Serwisu, Endress+Hauser Flowtec AG

Korzyści

Nasi pracownicy pomogą w osiągnięciu efektywności i zapewnieniu ciągłości produkcji farmaceutycznej. Świadcząc specjalistyczne usługi, przyczynią się do poprawy procesów.

 • ponad 60

  w tylu krajach klienci mają dostęp do serwisantów Endress+Hauser świadczących usługi wzorcowania

 • 3.000

  tyle operacji wzorcowania jest wykonywanych rocznie przez Endress+Hauser w jednym z zakładów farmaceutycznych

 • 31 mln

  tyle urządzeń Endress+Hauser zawiera baza danych Endress+Hauser, zapewniając użytkownikom dostęp do pełnej informacji

 • Produkty podstawowe

 • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty standardowe

 • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty zaawansowane

 • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty specjalistyczne

 • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Przeglądaj naszą ofertę!

Powiązane realizacje

Inne gałęzie przemysłu