Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Szybki czas realizacji projektu kalibracji

Weryfikacja i serwis 50 przepływomierzy wykonane w 24 dni zgodnie z założonym harmonogramem

Przed producentem polimerów z Singapuru stanęło poważne wyzwanie: na początek 2018 roku zaplanowano przestój remontowy, ale wymagania produkcyjne pozwalały na maksymalny czas przestoju wynoszący tylko 24 dni. Jedno z kluczowych zadań w tym projekcie obejmowało kalibrację 50 krytycznych przepływomierzy, które zostały zakupione i zainstalowane w latach 2012 i 2013. Zadanie to zostało pomyślnie zrealizowane przez Endress+Hauser.

Zakłady chemiczne nocą ©Endress+Hauser

Korzyści

  • Pierwsza kalibracja 50 krytycznych przepływomierzy po pięciu latach eksploatacji

  • Krótki okres przestoju trwający 24 dni na weryfikację i kalibrację

  • Klient mógł zaufać szerokiej skali kompetencji Endress+Hauser w zakresie wzorcowania

  • Kombinacja skutecznych działań w warsztacie i na instalacji, pozwoliła na terminowe zakończenie prac

Opis zadania

Planiści firmy zajmujący się projektem przestoju remontowego obawiali się, że nie będą w stanie zrealizować celów harmonogramu, ponieważ 50 przepływomierzy musiałoby zostać zdemontowanych z instalacji, wyczyszczonych i ponownie skalibrowanych. Ponieważ każdy przepływomierz był użytkowany przez co najmniej pięć lat, planiści przewidywali, że niektóre z nich będą musiały zostać naprawione. Zewnętrzne laboratorium, z którego firma zwykle korzystała, z pewnością nie poradziłoby sobie ze specyficznymi wymaganiami technicznymi dotyczącymi kalibracji, a co gorsza, nie było w stanie wykonać żadnych napraw.

Nasze rozwiązanie

Endress+Hauser Singapur wyznaczył kierownika projektu, który będzie pełnił rolę pojedynczego punktu kontaktowego. Program kalibracji dla każdego przepływomierza obejmował:

  • Demontaż i czyszczenie chemiczne

  • Wstępną inspekcję i określenie miejsca, w którym będą wykonywane prace

  • Kalibrację zgodnie z określonymi normami

  • Naprawy i regulacje w razie potrzeby

  • Dokumentację kalibracyjną do archiwum zakładu

  • Ponowny montaż na linii produkcyjnej na czas, przed planowanym uruchomieniem instalacji