Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Śladami ortofosforanów

Biała Księga Pomiaru Ortofosforanów w Miejskich Oczyszczalniach Ścieków

Komora napowietrzania w oczyszczalni ścieków. ©Endress+Hauser

Jakie są wymogi prawne dotyczące wartości granicznych i kontrolnych dla fosforu całkowitego na odpływie z oczyszczalni ścieków? Jakie możliwości mają operatorzy oczyszczalni ścieków, aby móc reagować dzięki odpowiedniej technice pomiarowej i kontrolnej? A jakie są różnice między metodą żółtą a niebieską w oznaczaniu fosforanów?

Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w niniejszym raporcie. Podsumowuje on wszystko, co powinniśmy wiedzieć o pomiarach ortofosforanów w komunalnych oczyszczalniach ścieków. Biała księga przedstawia drogę fosforu w jego różnych frakcjach przez oczyszczalnię ścieków wraz z ilustracją technik jego usuwania.

Oznaczanie ortofosforanu za pomocą CA80PH

W odniesieniu do techniki pomiarowej biała księga pokazuje, że analizator online, który określa ortofosforan metodą niebieską zgodnie z normą DIN, jest w stanie szybko i precyzyjnie zidentyfikować zdarzenia i dynamiczne zmiany w usuwaniu fosforanu. W rezultacie jest on praktycznie predestynowany do dostarczania operatorowi dokładnych danych potrzebnych do monitorowania zgodności z wymogami prawnymi, a w przyszłości będzie w stanie rejestrować nawet niskie stężenia ortofosforanów z wysoką precyzją.