Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Plan konserwacji zwraca się w ciągu sześciu miesięcy

Obniżenie kosztów utrzymania instalacji biodiesla firmy Louis Dreyfus

Analiza oprzyrządowania i strategii konserwacji skutkuje obniżeniem kosztów konserwacji i szybkim zwrotem z inwestycji.

Zakład produkcji biodiesla Louis Dreyfus Commodities w Claypool, Indiana USA Louis Dreyfus Commodities

Wyniki

  • Znaczne obniżenie rocznych kosztów utrzymania ruchu

  • Poprawa wydajności zakładu poprzez zmianę reaktywnych działań konserwacyjnych na proaktywną strategię utrzymania ruchu

  • Opracowany plan konserwacji zapobiegawczej i prewencyjnej

  • Stworzenie zapasów części zamiennych dla kluczowych przyrządów

Opis zadania

Kierownik zakładu chciał mieć wgląd w działania konserwacyjne ze względu na planowanie budżetu:

  • Problem stanowiły niedostępne zasoby lub brak czasu na stworzenie skutecznego programu utrzymania ruchu

  • Z powodu reaktywnej konserwacji przyrządów ucierpiała wydajność procesu

Nasze rozwiązanie

Endress+Hauser przeprowadził Analizę Bazy Instalacyjnej, w ramach której dokonano przeglądu zakładu, przeanalizowano sytuację i sformułowano zalecenia..

Następnie pracownicy Endres+Hauser opracowali plan utrzymania ruchu, wdrożyli internetowy system informacji o aktywach, przeszkolili personel klienta oraz zapewnili wszystkie zasoby niezbędne do realizacji planu.

Kluczowe etapy projektu

  • Gromadzenie danych w zakładzie

  • Opracowywanie informacji i określanie najważniejszych urządzeń

  • Tworzenie planu konserwacji

  • Zapewnienie szkolenia

Ciągłe doskonalenie i korzyści finansowe

Od czasu wdrożenia programu roczne wydatki na utrzymanie ruchu uległy znacznemu zmniejszeniu. Kierownik zakładu chciał mieć wgląd w potrzeby konserwacyjne ze względów budżetowych, ale zakład nie miał zasobów ani czasu na stworzenie skutecznego planu kontroli konserwacji. Endress+Hauser posiadał odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby tego dokonać. Dział utrzymania ruchu w zakładzie nie miał pełnego wglądu we wszystkie informacje dotyczące oprzyrządowania, ale w wyniku analizy zidentyfikowano 507 przyrządów dostarczających ważnych informacji.

Wydajność procesu, minimalizacja czasu przestoju

Poprzednio, gdy przyrząd musiał być zdemontowany w celu przeprowadzenia reaktywnej konserwacji, powodowało to skrócenie czasu pracy instalacji. Opracowany plan utrzymania ruchu pomógł klientowi przewidzieć konieczność przeprowadzenia konserwacji i umożliwił lepsze monitorowanie ważnych przyrządów. Rezultatem opracowanego i wdrożonego planu są planowane prace konserwacyjne oraz poprawa budżetowania kosztów. Po ustaleniu poziomów krytyczności klient wiedział, które części należy przechowywać w magazynie, aby skrócić czas przestoju zakładu w przypadku awarii.