Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Modernizacja zwiększająca przewagę konkurencyjną

Duża elektrownia węglowa ogranicza stany magazynowe

Jedna z największych elektrowni węglowych w Niemczech zwróciła się do Endress+Hauser o pomoc w redukcji stanów magazynowych części zamiennych (2006–2008) oraz w modernizacji instalacji (2008–2012, druga faza).

Liquiphant — wykrywanie nieszczelności i ochrona generatora chłodzonego wodorem. ©Endress+Hauser

Cechy i zalety

  • Ograniczenie kosztów: zmniejszenie zapasów części zamiennych o 68% (z 214 szt. do 69 szt.)

  • Automatyzacja dzięki modernizacji technologii pomiarowej

  • Uproszczenie procedur przeglądów i konserwacji

  • Usprawnienie logistyki

  • Skrócenie czasu przestoju: szybsze wykonywanie przeglądów okresowych

Opis problemu

Klient dysponował dużą liczbą zapasowych przetworników i urządzeń elektrycznych, którą chciał ograniczyć do niezbędnego minimum, zapewniajacego jednocześnie bezpieczeństwo eksploatacji. Urządzenia pochodziły od różnych dostawców — był to zatem liczny zestaw przyrządów różnych typów. Optymalizacja stanów magazynowych stała się kluczową kwestią dla zakładu, podobnie jak modernizacja technologii układów sterowania, która pochodziła z lat 70. ubiegłego wieku. Klient poszukiwał niezawodnego partnera, który mógłby doświadczeniem wesprzeć realizację dwóch faz mającego trwającego sześć lat projektu.

Nasze rozwiązanie

W pierwszej fazie projektu Endress+Hauser zaproponował szereg działań ograniczających tyypy zastosowanych urządzeń

  • Zebranie katalogów produktowych różnych dostawców części, w niektórych przypadkach do przetworników, które mają ponad 30 lat

  • Przekształcenie informacji z katalogu na wykaz danych klienta

  • Sporządzenie wykazu alternatywnych przetworników Endress+Hauser

  • Określenie priorytetów i harmonogramów zmniejszenia liczby typów przetworników

  • Zastosowanie scenariuszy uwzględniających funkcje techniczne Cerabar S / Deltabar S