Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Zoptymalizowana diagnostyka i konserwacja dzięki usłudze Connected Support

Oczyszczalnie ścieków testują analizator CA80 z platformą wsparcia opartą na chmurze

Wprowadzenie nowej usługi "Connected Support" minimalizuje pracę ręczną oraz redukuje czas oraz koszty obsługi i konserwacji mokrych analizatorów chemicznych dla klientów w oczyszczalniach ścieków. W tym kontekście Endress+Hauser współpracuje z różnymi firmami z sektora gospodarki ściekowej, np. z Emschergenossenschaft/Lippenverband (EGLV) w Niemczech oraz z gminą Kincardine w Kanadzie.

Stacja pomiarowa do komory napowietrzania, analizator ortofosforanów CA80PH ©Endress+Hauser

Stacja pomiarowa do komory napowietrzania z analizatorem ortofosforanów CA80PH

Stacja pomiarowa do komory napowietrzania, analizator ortofosforanów CA80PH ©Endress+Hauser

Zdalna pomoc dla klienta na obiekcie poprzez platformę wsparcia Endress+Hauser z wykorzystaniem narzędzia do transmisji wideo na żywo

Wyniki

  • Oszczędność czasu i pieniędzy

  • Transfer wiedzy

  • Gwarantowana bezawaryjna praca

Emschergenossenschaft/Lippenverband

Endress+Hauser rozwija proaktywne, internetowe narzędzie do serwisowania i konserwacji zgodnie z zasadami "Przemysłu 4.0", aby zminimalizować wysiłek związany z pracami konserwacyjnymi i naprawczymi.

Dirk Projektant, Dział Usług Technicznych
Departament Ścieków, Emschergenossenschaft/Lippenverband (EGLV)
Gmina Kincardine

Więcej usług powinno iść w tym kierunku.

Shamus Anderson
Gmina Kincardine

Wyzwanie dla klienta

Diagnozowanie i usuwanie usterek w analizatorach pracujących w oczyszczalniach ścieków może być bardzo skomplikowane, ponieważ wiele z nich znajduje się w odległych lokalizacjach i często wymagana jest szeroka wiedza fachowa.

Nasze rozwiązanie

W ramach wspólnego projektu "Water Management 4.0" Endress+Hauser opracował stanowisko pomiarowe do filtracji próbek składające się z analizatora ortofosforanów CA80PH i systemu przygotowania próbek CAT820. Do zdalnego wsparcia wykorzystano urządzenie brzegowe, które połączono z platformą Endress+Hauser Netilion IIoT za pośrednictwem sieci mobilnej.