Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Produkcja innowacyjnych pestycydów w CIECH Sarzyna

Endress+Hauser dostarczył urządzenia kontrolno-pomiarowe, spełniające wysokie wymagania branży chemicznej.

CIECH Sarzyna w latach 2010-2013 przeprowadziła inwestycję budowy instalacji produkcyjnej substancji MCPA i MCPP-P o wartości ponad 146 mln złotych.

Endress+Hauser dostarczył urządzenia pomiarowe i szkolenia

  • Wykonaliśmy usługę doboru i dostarczyliśmy przepływomierze Proline (71 przepływomierzy elektromagnetycznych Promag 53, 14 przepływomierzy wirowych Prowirl 72, 2 przepływomierze masowe Promass 83),

  • 23 układy pomiarowe pH/redoks na bazie przetworników Liquiline CM42 oraz cyfrowych elektrod Orbisint CPS11D/12D z technologią Memosens,

  • 15 przetworników różnicy ciśnień Deltabar PMD75 i FMD77/78 z separatorami membranowymi, 47 przetworników ciśnienia Cerabar (w tym 32 przetworniki z czujnikiem ceramicznym PMC51/71 oraz 15 z czujnikiem metalowym PMP51),

  • 42 radarowe przetworniki poziomu Levelflex FMP40/41C z falowodem, 30 radarowych, bezkontaktowych przetworników poziomu Micropilot FMR245 oraz 115 ochronników przeciwprzepięciowych HAW562/569

  • Inżynierowie serwisu Endress+Hauser Polska wykonali usługę szkolenia służb utrzymania ruchu z zakresu zasad działania, uruchomienia i poprawnej eksploatacji wszystkich urządzeń pomiarowych, dostarczonych w ramach zadania.

„Sprzęt Endress+Hauser, który pracuje w cyfrowej sieci komunikacji obiektowej FOUNDATION Fieldbus, cechuje wyjątkowo niska awaryjność i świetna kompatybilność chemiczna materiałów zwilżanych z procesem technologicznym"

inż. Tadeusz Trestka
Dział Inwestycyjno-Techniczny, CIECH Sarzyna

CIECH Sarzyna pionierem w produkcji pestycydów płynnych

CIECH Sarzyna przeprowadziła w latach 2010-2013 inwestycję pod nazwą „Budowa innowacyjnej instalacji produkcyjnej substancji MCPA i MCPP-P” o wartości 146,13 mln złotych. Celem inwestycji było wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji dwóch substancji aktywnych: MCPA i MCPP-P, które są wykorzystywane do wytwarzania środków ochrony roślin, stosowanych na całym świecie do zwalczania uciążliwych chwastów dwuliściennych w uprawach rolniczych, sadowniczych, użytkach zielonych i trawnikach. Procesy produkcyjne opierają się na rozwiązaniach technologicznych, chronionych patentami i gwarantują najwyższą, powtarzalną jakość substancji aktywnych.

Automatyczny system sterowania

Automatyczny system sterowania pracą nowej instalacji produkcyjnej miał opierać się m.in. na urządzeniach do pomiaru poziomu, przepływu, ciśnienia i różnicy ciśnień, temperatury oraz analizy fizykochemicznej cieczy. Wszystkie urządzenia musiały gwarantować długoterminową odporność na nie w pełni rozpoznane oddziaływanie chemiczne wdrażanego po raz pierwszy procesu produkcji. Podjęto decyzję o użyciu architektury rozproszonego sterowania produkcją w oparciu o komunikację cyfrową FOUNDATION Fieldbus, co zapewnia większą niezawodność i ogranicza liczbę postojów całej instalacji, lecz jednocześnie podnosi koszty inwestycji.