Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Pomyślnie podwojono zdolności produkcyjne

W zakładzie Remat Chemie ekspetryza i bliska współpraca prowadzą do procesów o wysokim stopniu automatyzacji

Endress+Hauser i Remat Chemie w 2008 roku ściśle współpracowały aby zbudować zakład produkcyjny do oddzielania składników z ciekłych chemikaliów. Ze względu na pomyślny rozwój, ponownie potrzebna była rozbudowa o nowy zakład wyposażony w separator frakcji o wysokości 18 metrów. Endress+Hauser wykonał w tym projekcie oprzyrządowanie i sterowanie procesem. Nowy zakład, wyposażony w zaawansowaną oprzyrządowanie i technologię komunikacji, ma możliwości produkcyjne przekraczające ponad dwukrotnie wydajność Remat Chemie.

Pracownicy Endress+Hauser z użytkownikiem w zakładzie agrochemicznym używają fieldxpert ©Endress+Hauser

Recycling i regeneracja: 85 % odpadów trafia do ponownego wykorzystania.

Cechy i zalety

  • Bliska współpraca w fazie projektowania doprowadziła do optymalizacji systemu oraz oszczędności czasu i kosztów.

  • Dopasowane do potrzeb użytkownika oprogramowanie i wizualizacja procesu doskonale spełniają wymagania Remat.

  • Oprogramowanie FieldCare zainstalowane na komputerach PC, przekazuje dokładną informację z systemu przez 24 godziny na dobę.

  • Oprzyrządowanie może być monitorowane zdalnie przez bezpieczne połączenie z siecią Internet.

Mike Giunti, Dyrektor operacyjny, Remat Chemie B.V.

Endress+Hauser był doskonałym partnerem w oprzyrządowaniu, inżynieringu i uruchomieniu instalacji.

Mike Giunti, Dyrektor operacyjny
Remat Chemie B.V.

Wyzwania

Obsługa pracuje na 3 zmiany, które wymagają odmiennych ustawień dla różnych typów produkcji. Kluczową rolę mają tutaj systemy sterowania, połączone z zaawansowanym oprzyrządowaniem pomiarowym. Z tego względu bliska współpraca pomiędzy Remat Chemie i ich partnerami bardzo pomogła w realizacji założeń projektu.
Aby uzyskać jak najwięcej informacji o procesie zdalnie, aparatura pomiarowa została podłączona do szaf sterujących przez sieć PROFIBUS.

Nasz wkład

Remat Chemie zlecił Endress+Hauser wyposażenie obiektu w oprzyrządowanie i elementy sterowania procesem.

  • Endress+Hauser uczestniczył w fazie projektowania rurociągów i oprzyrządowania schematów przebiegu procesu.

  • Endress+Hauser opracował, zamontował i uruchomił całe oprzyrządowanie i sterowanie.

  • Oprogramowanie sterujące i wizualizacja procesów zostały zaadaptowane dla potrzeb Remat Chemie: frakcjonowanie i stany magazynowe są obecnie bezpiecznie monitorowane na ekranie.

Bliska współpraca od samego początku

Z uwagi na środowisko ATEX i aby uniknąć błędów planowania, Endress+Hauser
został wprowadzony we wczesnym stadium podczas projektowania projektowania rurociągów i przyrządów dla zobrazowania przebiegu procesu.
Zakład, w sposób przemyślany, został podzielony na strefy zagrożenia. Poprzez umieszczenie jak największej ilości komponentów sterowania w strefie 2 zagrożenia wybuchem, zostały zminimalizowane dodatkowe wydatki wynikające ze stref ATEX na obiekcie. Na końcu Endress+Hauser podzielił systemy sterowania na cztery szafy, co dodatkowo spowodowało lepsze odprowadzanie ciepła i oszczędności na okablowaniu.

Dopasowane do wymagań użytkownika oprogramowanie sterujące

Program sterowania został napisany specjalnie dla nowej kolumny separującej. Endress+Hauser wyprodukował również panel dotykowy dla PLC i dwa ekrany do obsługi w strefach ATEX. Pomiar poziomu w zbiornikach magazynowych wskazuje stopień napełnienia w systemie zarządzania stanem magazynowym. Ponadto między innymi natężenia przepływu, ciśnienia, temperatury, pozycje zaworów i praca pomp są obrazowane, stąd operator może ocenić czy proces przebiega prawidłowo.

Montażu i uruchomienia punktu pomiarowego

Aby umożliwić zdalny odczyt informacji o urządzeniu wszystkie przyrządy zostały okablowane za pomocą Profibus i podłączone przez Fieldcare. Mark van Aerle, Kierownik Produkcji, wyjaśnia: "Przez zabezpieczone połączenie internetowe Endress+Hauser jest w stanie wirtualnie uzyskać dane bezpośrednio z systemu, co jest szczególnie przydatne w początkowej fazie".