Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Bezpieczeństwo funkcjonalne w praktyce

Od zarządzania projektem po projektowanie i planowanie systemu blokadowego, obliczanie pętli zabezpieczeń oraz cykl życia SIS

Od potencjalnych zagrożeń do bezpieczeństwa — zgodnie z normą PL-EN 61511 ©Endress+Hauser

Od potencjalnych zagrożeń do bezpieczeństwa — zgodnie z normą PL-EN 61511

Bez wątpienia bezpieczeństwo funkcjonalne odgrywa bardzo istotną rolę. Operatorzy zakładów znacznie inwestują w unikanie zagrożeń dla personelu. Każdy środek zaradczy jest bowiem zawsze o wiele tańszy niż wypadek z konsekwencjami dla ludzi, procesów, instalacji lub środowiska. Niniejszy dokument techniczny zawiera informacje dla ekspertów przedstawione i jest napisany z użyciem fachowej terminologii.

Bezpieczeństwo funkcjonalne

Inwestycje w bezpieczeństwo funkcjonalne, a tym samym w środki pozwalające unikać przypadkowych i systematycznych błędów, są umiarkowane, jeśli polega się na przyrządach opracowanych zgodnie z normą PL-EN 61508. Norma ta zapewnia operatorom zakładu większe bezpieczeństwo, pozwala zredukować czas potrzebny do uzyskania niezawodności operacyjnej, a także przenosi część decyzyjną w zakresie wymaganych środków i dokumentacji na producentów.

Informacje w tej publikacji są oparte na naszej najbardziej aktualnej wiedzy. Nie możemy jednak ponosić odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości i błędy.