Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Przemyślana konstrukcja urządzeń pomiarowych

Obniż ryzyko awarii w zakładach chemicznych i petrochemicznych, w energetyce cieplnej i zawodowej

Substancje palne, agresywne chemicznie i toksyczne, gorąca woda kotłowa, para przegrzana i instalacje wysokociśnieniowe powodują wiele zagrożeń. Dlatego ważne jest poprawne zarządzanie bezpieczeństwem. Przedstawiamy przykłady jak zmniejszyć ryzyko katastrofy przemysłowej do poziomu akceptowalnego. Pomagamy Państwu lepiej chronić zdrowie i życie ludzi, czystość środowiska naturalnego, a także majątek trwały zakładu.

Korzyści

  • Bezpieczna i komfortowa praca

  • Mniejsze ryzyko awarii w zakładach chemicznych i petrochemicznych, w energetyce cieplnej i zawodowej

Przepust gazoszczelny w korpusie radarowego przetwornika poziomu

Poddawany fabrycznej próbie ciśnieniowej przeciwtoksyczny przepust gazoszczelny, stosowany seryjnie m.in. w radarach falowodowych Levelflex FMP54, uniemożliwia dyfuzję niebezpiecznych substancji do otoczenia. Stosujemy czyste szkło borokrzemianowe (1), dławiącego wiązkę elektryczną między anteną i generatorem sygnału HF, czystą ceramikę tlenkową (2), wypełniającej wnętrze korpusu radaru oraz uszczelnienia z grafitu i Kalrezu (3), niezwilżane przez substancję mierzoną.

przepust gazoszczelny, druga linia obrony ©Endress+Hauser

Diagnostyka spójności mechanicznej wibracyjnego sygnalizatora poziomu

Wibracyjne sygnalizatory poziomu Liquiphant i Soliphant aktywnie analizują pasmo częstotliwości drgań czujnika. Jego wzrost powyżej wartości granicznej oznacza ubytek masy czujnika, a więc jego korozję lub wytarcie. Natomiast jej spadek poniżej wartości krytycznej oznacza nieoczekiwany wzrost masy widełek - a więc osad lub oblepienie. W obu przypadkach następuje przełączenie przyrządu do bezpiecznego trybu pracy i sygnalizacja alarmu diagnostycznego.

diagnostyka w czujniku wibracyjnym ©Endress+Hauser

Wtórna osłona ciśnieniowa rury pomiarowej przepływomierzy Coriolisa

Przepływomierz Promass może być wyposażony we wtórną osłonę ciśnieniową rur pomiarowych. W razie ich rozszczelnienia, osłona chroni otoczenie przed skutkami wydostania się z instalacji niebezpiecznego gazu, cieczy lub pary pod wysokim ciśnieniem. Membrana bezpieczeństwa z ciśnieniowym zaworem zwrotnym w osłonie pomaga w sygnalizacji tej usterki lub w przedmuchu prewencyjnym. Diagnostyka Heartbeat powiadamia operatora oraz system DCS/PLC o zdarzeniu wymagającym interwencji służb UR.

©Endress+Hauser

Redundantny przepływomierz wirowy

Unikatowa wersja przepływomierza wirowego Prowirl - Dualsens - wyróżnia się użyciem dwóch niezależnych czujników DSC z drugą linią obrony przed przeciążeniem PN200 i szokiem termicznym 150 °C/s, wspólnej przegrody pomiarowej i dwóch niezależnych przetworników. Uzyskujemy nadmiarowość 1oo2, pomocną w ochronie m.in. kotłów i turbin. Diagnostyka Heartbeat z wyprzedzeniem informuje m.in. o dryfcie czujnika DSC, umożliwiając bezpieczne przełączenie na czujnik sprawny.

prowirl dualsens ©Endress+Hauser

Czujnik Pt100 unikatowo odporny na drgania

Czujnik Pt100 StrongSens jest wbudowany w chronioną patentem masę ceramiczną, szczelnie wypełniającą wnętrze wkładu. Wytrzymuje ciągłe przeciążenia do 60 g mierząc temperaturę w zakresie -50...500 °C z t90 < 10 s. StrongSens wraz z redundantnym przetwornikiem temperatury iTemp TMT82 SIL3 oraz pochwą termometryczną produkcji Endress+Hauser tworzy najbezpieczniejszy na rynku termometr przemysłowy Omnigrad S TR66. Zapewnia on płynne przełączanie między wejściami, niezauważalne dla automatyki zabezpieczeniowej SIS/ESD.

©Endress+Hauser

Automatyczne wykrywanie pęknięcia membrany czujnika ciśnienia

Czujniki ceramiczne Ceraphire cechuje bardzo dobra odporność chemiczna, na głęboką próżnię i na przeciążenia statyczne. W suchej celi pomiarowej pomiędzy korpusem i membraną z elektrodami tantalowymi wprowadzono pierścień dystansujący o grubości 40 µm. Dzięki temu mikroprocesor obserwuje tzw. pojemność referencyjną celi. Zbyt duży jej dryft, powodowany penetracją nieznaną substancją, jest natychmiast rejestrowany przetwornik ciśnienia. Wysyła on do systemu DCS/PLC informację diagnostyczną o pęknięciu membrany.

©Endress+Hauser

Jedyny na rynku pomiar odczynu pH z atestem SIL2

Cyfrowa technika Memosens komunikacji elektrody pH z przetwornikiem Liquiline umożliwia rezygnację z wysokoimpedancyjnych przewodów sygnałowych. Odporność na zawilgocenie i korozję złącza indukcyjnego zwiększa niezawodność. Obliczanie pH na bazie sygnału napięciowego z elektrody odbywa się równolegle na dwóch kanałach w przetworniku. Są one automatycznie sprawdzane napięciowym sygnałem wzorcowym. Umożliwia to wczesne wykrywanie usterki pomiaru i przyczyniło się do uzyskania atestu SIL2 dla pomiaru pH wg PN-EN 61508:2010.

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser