Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Endress+Hauser dowodzi swojej niezawodności

Grupa przekroczyła swoje oczekiwania w roku obrotowym 2021

W roku obrotowym 2021 Endress+Hauser przekroczył własne oczekiwania. Specjalista ds. technologii pomiarów i automatyzacji pobił nowe rekordy w zakresie liczby zamówień, sprzedaży, zysku i zatrudnienia, a także kontynuował ten rozmach w nowym roku. Choć konflikt w Ukrainie osłabił nadzieje na kontynuację solidnego wzrostu, firma uważa się za dobrze przygotowaną na trudne warunki gospodarcze.

W 2021 roku Endress+Hauser dostarczył na rynek 2,6 miliona urządzeń. „Nasi klienci obdarzyli nas dużym zaufaniem” – powiedział dyrektor generalny Matthias Altendorf podczas dorocznej konferencji medialnej w Bazylei. „Klienci mogli na nas polegać po wybuchu pandemii i byliśmy dla nich niezawodnym partnerem, gdy popyt ponownie wzrósł”. Pomimo trudnej sytuacji na rynkach zaopatrzenia i w łańcuchu dostaw, firma zapewniła dostępność materiałów na całym świecie i utrzymała wysoką wydajność dostaw.

Wielowymiarowy wzrost

W rezultacie Endress+Hauser mógł bazować nie tylko na okresie sprzed Covid, ale także znacznie poprawić kluczowe wskaźniki biznesowe. Sprzedaż netto wzrosła o 11,7 procent do 2,879 mld euro. Grupa odnotowała dynamiczny wzrost w Azji i Ameryce oraz dobre wyniki w Europie. Podczas gdy Afryka również się rozwijała, biznes na Bliskim Wschodzie, mocno zależny od przemysłu naftowego i gazowego, odnotował spadek. Chiny rozszerzyły swoją przewagę jako najsilniejszy rynek sprzedaży firmy, na kolejnych miejscach znalazły się Stany Zjednoczone oraz Niemcy.

Liczba zamówień była o około 5 punktów procentowych wyższa niż wzrost sprzedaży. W tych wynikach dyrektor generalny upatruje efektu nadrabiania zaległości, a także ożywienia popytu w niemal wszystkich branżach. Zaawansowana analiza i cyfryzacja przemysłu dały impuls biznesowi oprzyrządowania procesowego. W branży oprzyrządowania laboratoryjnego, która została wzmocniona przez zapotrzebowanie na diagnostykę PCR w 2020 r., spółka zależna Analytik Jena odnotowała silny wzrost dzięki produktom do analizy chemicznej.

Wzrost kadry i koncentracja na zrównoważonym rozwoju

Na koniec 2021 r. firma rodzinna zatrudniała 15 117 pracowników na całym świecie, o 663 więcej niż w roku ubiegłym. Nowe miejsca pracy powstały przede wszystkim w obszarze produkcyjnym. Niemal wszystkim praktykantom po ukończeniu szkolenia zaoferowano pracę na stałe w firmie. Endress+Hauser chce wzmocnić swoje zaangażowanie w szkolenia zawodowe i ostatecznie podwoić liczbę praktykantów, studentów i stażystów w nadchodzących latach.

W niezależnym audycie zrównoważonego rozwoju EcoVadis firma Endress+Hauser zdobyła 76 punktów, o cztery więcej niż rok wcześniej. To stawia firmę w górnym percentylu grupy porównawczej. Ponadto firma stworzyła stanowisko dyrektora ds. społecznej odpowiedzialności biznesu na poziomie Grupy. Osoba ta będzie odpowiedzialna za dalszy rozwój i wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju.

Dziesiątki innowacji, rozległe inwestycje

Spośród ponad 70 innowacji produktowych wprowadzonych przez firmę w zeszłym roku wiele jest związanych z cyfryzacją. W 2021 r. Endress+Hauser wydał 213,4 mln euro na badania i rozwój, około 7,4 procent sprzedaży - to wzrost o 9,4 procent w stosunku do roku poprzedniego. 258 zgłoszeń patentowych zgłoszonych po raz pierwszy świadczy o silnym duchu innowacyjności Grupy. Portfel własności intelektualnej obejmuje obecnie 8600 aktywnych patentów i zgłoszeń patentowych.

Endress+Hauser zainwestował 192,8 mln euro w 2021 r. (6,4 proc. mniej niż w 2020 r.). Obecnie pracownicy przeprowadzają się do nowych budynków w Reinach w Szwajcarii. W zakładach produkcyjnych w Gerlingen i Waldheim w Niemczech oraz w Aurangabad w Indiach trwają prace budowlane.

Do największych projektów należy rozbudowa zakładów produkcyjnych w Maulburgu w Niemczech i Suzhou w Chinach. Centra sprzedaży w Meksyku i Finlandii będą budowały własne budynki, natomiast filie w Australii i Argentynie zakupią na ten cel nowe lokale.

Ponadprzeciętny wzrost zysku

Według raportu dyrektora finansowego dr. Luca Schultheissa kursy walut miały minimalny wpływ na wyniki Endress+Hauser w 2021 r. Osłabienie euro zmniejszyło sprzedaż o pół punktu procentowego. Podczas gdy wydatki na materiały, logistykę i personel wzrosły, koszty podróży służbowych, obsługi klienta i targów z powodu pandemii koronawirusa pozostały poniżej poziomu z poprzednich lat. W rezultacie koszty operacyjne wzrosły poniżej średniej. Zysk operacyjny (EBIT) wzrósł o 28,8 procent do 434 mln euro.

Po części dzięki temu, że inwestycje finansowe przyniosły w ubiegłym roku solidny zwrot. Zysk przed opodatkowaniem (EBT) poprawił się o 37,4 procent do 463,8 mln euro. Zwrot ze sprzedaży (ROS) wzrósł o trzy punkty procentowe do 16,1 proc. Dochód netto wzrósł o 40 procent do 356,8 mln euro dzięki niższej stawce podatkowej. Wskaźnik kapitału własnego osiągnął 79,1 procent, co oznacza wzrost o 2,1 punktu procentowego. Firma rodzinna praktycznie nie ma zadłużenia bankowego.

Wojna na Ukrainie przyćmiewa perspektywę wzrostu

Endress+Hauser rozpoczął rok od rekordu w liczbie zakolejkowanych zamówień. Także liczba zamówień w pierwszym kwartale przekroczyła zakładany plan. Choć Grupa planowała wzrost w górnym przedziale jednocyfrowym na 2022 rok, na chwilę obecną nie ma pewności, czy cel ten jest osiągalny. „Atak Rosji na Ukrainę zmienił wszystko w ciągu jednego dnia” – powiedział Matthias Altendorf. „Ten konflikt przynosi cierpienie milionom ludzi i wpływa na wiele firm w czasie, gdy pandemia jest wciąż daleka od zakończenia”.

Endress+Hauser wstrzymał wszelkie dostawy do Rosji na początku inwazji. „Będziemy przestrzegać nałożonych na Rosję sankcji” – podkreślił dyrektor generalny. „Jednocześnie ponosimy odpowiedzialność wobec naszych pracowników i klientów w Rosji”. Centrum sprzedaży w Rosji zatrudnia 182 osoby. Grupa chce nadal dostarczać produkty do firm, które zaopatrują społeczeństwo i nie podlegają sankcjom, na przykład w branży spożywczej, Life Science oraz wodno-ściekowej.

Silna społeczność w Grupie

„Ważne jest nie to, czy i w jaki sposób osiągniemy nasze cele finansowe, ale to, czy zapewnimy naszym klientom jak najlepsze wsparcie w tej sytuacji” – podkreślił dr Klaus Endress, Przewodniczący Rady Nadzorczej. Pracownicy i kierownictwo Grupy cieszą się pełnym zaufaniem Rady Nadzorczej i rodziny akcjonariuszy.

“Będziemy trzymać się razem, by być wsparciem dla naszych pracowników. Wspólnie przejdziemy przez ten trudny czas, pozostając godnym zaufania partnerem dla naszych klientów.”

Endress+Hauser - cyfryzacja ©Endress+Hauser

Endress+Hauser wprowadził ponad 70 innowacji produktowych w 2021 roku – wiele z nich było związanych z tematem cyfryzacji.

Endress+Hauser - wsparcie klienta ©Endress+Hauser

Nasi pracownicy byli zawsze po stronie klientów, zarówno osobiście, jak i wirtualnie, za pomocą narzędzi online.

Rozwiązania analityczne Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Endress+Hauser od lat kładzie strategiczny nacisk na analizę procesową i laboratoryjną. W technologii pomiarów procesowych impulsu do wzrostu dostarczyły nowoczesne metody analizy.

Innowatorzy Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Prawie 1200 osób pracuje nad nowymi produktami i technologiami w Endress+Hauser; portfolio własności intelektualnej obejmuje 8600 aktywnych patentów i zgłoszeń patentowych.

Endress+Hauser - produkcja ©Endress+Hauser

2,6 mln urządzeń zostało dostarczonych przez Endress+Hauser w zeszłym roku.

Urządzenia Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Pomimo napiętej sytuacji w łańcuchu dostaw, Endress+Hauser był zawsze w stanie realizować dostawy w 2021 r.

Drzewo wiatrowe Endress+Hauser w Gerlingen ©Endress+Hauser

Endress+Hauser stale rozwija swoją strategię zrównoważonego rozwoju. Widocznym tego znakiem jest drzewo wiatrowe na terenie Gerlingen.

System monitoringu zużycia energiiw  Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Monitorowanie zużycia energii pomaga systematycznie zmniejszać zużycie energii i poziom emisje w głównych zakładach Endress+Hauser.

Stażyści Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Endress+Hauser zamierza ponownie znacząco zwiększyć swoje zaangażowanie w szkolenia, podwajając w ciągu najbliższych kilku lat liczbę wakatów dla stażystów, praktykantów, stażystów i studentów.

Siedziba Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Siedziba Endress+Hauser w Reinach, w Szwajcarii.

Klaus Endress ©Endress+Hauser

Dr Klaus Endress, Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Endress+Hauser.

Matthias Altendorf ©Endress+Hauser

Matthias Altendorf, CEO Grupy Endress+Hauser.

Dr Andreas Mayr ©Endress+Hauser

Dr Andreas Mayr, Dyrektor Operacyjny Grupy Endress+Hauser.

Dr Luc Schultheiss ©Endress+Hauser

Dr Luc Schultheiss, Dyrektor Finansowy Grupy Endress+Hauser.

Kontakt