Endress + Hauser ponownie na szczycie

Zrównoważone rozwój naszej firmy oceniony na 68 punktów w rankingu EcoVadis

Endress + Hauser otrzymało certyfikat "Gold Recognition Level" w audycie firmy EcoVadis, zdobywając 68 punktów. Firma należy zatem do pięciu największych, spośród wszystkich ocenionych dostawców.

Endress+Hauser ponownie osiągnął ponadprzeciętny wynik, we wszystkich ocenianych w 2018 roku kategoriach. Audytowi poddame zostały takie aspekty jak: działania na rzecz środowiska, warunki pracy, uczciwe praktyki biznesowe i zrównoważoną politykę zaopatrzeniową. Firma dokonała znacznych ulepszeń w dokumentacji istniejących procesów, co oznacza, że wyniki są bardziej identyfikowalne.

"Coraz więcej klientów zwraca uwagę na społeczną odpowiedzialność biznesu. Wprowadzenie pozytywnych praktyk w znacznym stopniu może wpłynąć na decyzję zakupową klienta" - mówi dr Luc Schultheiss, dyrektor finansowy Endress + Hauser Group.

Grupa od 2015 roku opracowuje raport dotyczący zrównoważonego rozwoju firmy, w którym podkreśla społeczne, środowiskowe i ekonomiczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem. Ocena EcoVadis służy, jako kluczowy wskaźnik wydajności.

Wieloletnie wartości

W tegorocznym audycie pozytywnie oceniono m.in. politykę środowiskową firmy, duże znaczenie kultury firmowej w Grupie oraz zarządzanie pracownikami.

Podejmowane prze firmę działania obejmowały zapewnienie szkoleń w wymiarze globalnym, które w przystępny sposób przekazują pracownikom wewnętrzny kodeks postępowania, a także wartości i kulturę rodzinnego przedsiębiorstwa. Doceniono również wyposażenie poszczególnych siedzib w stacje ładowania rowerów i samochodów elektrycznych, które zachęcają do przejścia na elektromobilność.

Dwadzieścia jeden kryteriów oceny

EcoVadis prowadzi globalną platformę, która pozwala firmom oceniać aspekty środowiskowe i społeczne swoich dostawców. Wyniki pokazują globalną wydajność pod względem środowiskowym, społecznym i etycznym, jednocześnie proponując ulepszenia. Obecnie ponad 45 000 firm jest ocenianych przez EcoVadis.

Endress + Hauser po raz kolejny otrzymał złotą pieczęć na rzecz zrównoważonego rozwoju firmy ©Endress+Hauser

Endress + Hauser po raz kolejny otrzymał złotą pieczęć na rzecz zrównoważonego rozwoju firmy.

W Endress + Hauser oferujemy szeroki zakres usług dla pracowników. ©Endress+Hauser

Endress + Hauser od początku istnienia dba o wysoką kulturę firmową. Dostępna jest również szeroka gama udogodnień dla pracowników, od usług opieki nad dziećmi, po promocję zdrowia.

Nowe budynki Endress + Hauser Group budowane są z zachowaniem zasad koncepcji zrównoważonej energii ©Endress+Hauser

Nie tylko atrakcyjny projekt: nowe budynki Endress + Hauser Group są oparte na koncepcji zrównoważonej energii.

Kontakt