Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Pomiary pH/redoks cieczy toksycznych, gęstych i lepkich

Liquiline Control CDC90

Część produkcyjna zakładów chemicznych, obejmująca np. zaawansowane procesy neutralizacji podczas produkcji melaminy lub operacje komponowania substratów, wymaga niezawodnych technologii pomiarowych. Podobna sytuacja ma miejsce m.in. na instalacjach półsuchego odsiarczania spalin w elektrociepłowni. Wymagania odnośnie dokładności i powtarzalności pomiaru pH cieczy toksycznych, gęstych i lepkich przy minimalnych nakładach pracy służb utrzymania ruchu spełniają tylko sprawdzone rozwiązania.

Korzyści

 • Automatyczne wysuwanie elektrody pH, mycie, kalibracja i powrót do pozycji pracy

 • Wygodna kalibracja rezerwowych elektrod pH w warsztacie lub laboratorium

 • Większe bezpieczeństwo personelu dzięki ograniczeniu prac konserwacyjnych w warunkach szkodliwych dla życia i zdrowia ludzi

 • Komfortowa integracja z PLC/DCS dzięki swobodzie wyboru sposobu komunikacji:
  0/4–20mA, PROFIBUS DP, Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET oraz OPC UA

 • Szybki dostęp z tabletu lub smartfonu do bazy danych o czujnikach pH i ORP (redoks), jakie są użytkowane oraz które znajdują się w rezerwie magazynowej zakładu

Trudne procesy neutralizacji i syntezy chemicznej

Są one prowadzone etapami. Poszczególne składniki są komponowane w celu uzyskania produktu, który powinien być zabezpieczony przed niekontrolowanym uwolnieniem do środowiska z powodu niebezpiecznej toksyczności, agresywności chemicznej lub ryzyka niekontrolowanego utlenieniania. Niezmiernie istotna jest tutaj niezawodność i dyspozycyjność pomiaru pH. Media oblepiające, jak np. zawiesina gipsowa, również utrudniają ten pomiar, zwykle angażując służby utrzymania ruchu do ręcznego czyszczenia i kalibracji elektrod.

Korzyści ze stosowania technologii Memosens w pomiarach pH

©Endress+Hauser

Od roku 2004 technologia Memosens w układach pomiarowych pH umożliwia m.in. cyfrowe przesyłanie sygnału pomiarowego bez zakłóceń i wygodną kalibrację elektrod w warsztacie lub laboratorium. Dane zapisane w głowicy elektrody pH pozwalają odtworzyć historię jej eksploatacji. Czas wymiany elektrody na nową jest krótszy - pobierz uprzednio skalibrowany czujnik zapasowy z magazynu i zamontuj go.

Czy możliwe jest automatyczne czyszczenie i kalibracja elektrod pH?

Konieczność okresowego czyszczenia i kalibracji elektrod pH zainspirowała wiele lat temu inżynierów z działu rozwoju Grupy Endress+Hauser do opracowania autonomicznego, innowacyjnego systemu TopCal do cieczy i zawiesin z automatycznym, cyklicznym sterowaniem czyszczeniem i kalibracją elektrod. Do dziś odciąża on służby utrzymania ruchu wielu zakładów chemicznych, górniczo-hutniczych i elektrowni zawodowych sprawiając, że praca jest komfortowa i bezpieczna.

Automatyka pomiaru pH zawiesiny gipsowej na IOŚ dzięki systemowi TopCal CPC310 ©Endress+Hauser

Liquiline Control CDC90 - nowy, automatyczny system pomiaru pH/redoks

Następcą TopCal jest ultranowoczesny Liquiline Control CDC90. Wyróżnia się on aż 10 programami czyszczenia i ich adaptacji do indywidualnego zadania pomiarowego. Wbudowane pojemniki na środek myjący i bufory kalibracyjne upraszczają obsługę. Możliwy jest pomiar potencjału redoks. Sterowana z CDC90 armatura procesowa Cleanfit CPA871 pozwala na automatyczne wysuwanie elektrody pH z procesu, jej mycie, ponowną kalibrację i powrót do pozycji pracy. CDC90 może być obsługiwany za pomoca LCD, zdalnie (PROFIBUS DP, Modbus TCP, Ethernet/IP, Profinet lub OPC UA) lub bezprzewodowo urządzeniem mobilnym.

Liquiline Control CDC90 ©Endress+Hauser
automatyka pomiarów pH
Cleanfit CPA871 ©Endress+Hauser
 • Produkty podstawowe

 • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty standardowe

 • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty zaawansowane

 • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty specjalistyczne

 • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia